Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

Förbättra kundnöjdheten och öka effektiviteten.

ISO 9001 certifieringar har genomförts av mer än 1 miljon organisationer världen över – vilket tveklöst gör denna standarden till den viktigaste som någonsin har skrivits.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Vad är ISO 9001?

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard för kvalitetsledning (QMS). Genom att erhålla ISO 9001 certifiering via LRQA visar ni att ert kvalitetsledningssystem (QMS) överensstämmer med en stabil och global revisionsmetodik med fokus på att ständigt förbättra era processer och hantera affärsrisker, för att på så sätt uppfylla era kunders och andra intressenters behov och förväntningar.

Vilka är fördelarna med ISO 9001?

Nöjda kunder

Oavsett storlek och bransch så är ISO 9001 certifiering till för alla organisationer. Certifieringen ger er möjlighet att visa att ni aktivt arbetar med att uppfylla era kunders och intressenters behov och förväntningar genom kvalitet och ständig förbättring.

Nya affärsmöjligheter

I många affärsförbindelser är en oberoende tredjeparts certifiering gentemot ISO 9001 ett krav och genom en certifiering via LRQA kan ni få konkurrensfördelar genom vårt globalt erkända varumärke. I de fall då ISO 9001 certifiering inte är ett kundkrav så bidrar den likväl med tillförlitlighet för att skapa säkra affärsförbindelser i leveranskedjan.

Effektiviserade processer

Genom att följa principerna i ISO 9001 så hjälper certifieringen till att bättre hantera risker och få en större förståelse för er organisations interna och externa sammanhang, vilket kan bidra till effektivisering och högre prestanda för er organisation.

Enkel integrering

ISO 9001 följer Annex SL, High Level Structure, som används i alla nya och reviderade ISO-standarder och som gör det betydligt enklare att integrera hela företagets ledningssystem, vilket kan bidra en reducering av kostnader och arbete.

 

Case study video - LION about their ISO 9001 certification

How does LION use ISO 9001 as a risk management tool?

Behöver du hjälp med ISO 9001?

LRQA har tagit fram olika tjänster för att tillgodose era behov. Vi är specialiserade på ledningssystems överensstämmelse, inklusive ISO 9001 utbildning, GAP-analys och ISO 9001 certifiering. Vi undersöker noga alla problem med exakt, analytisk precision och in i minsta detalj för att kunna dra korrekta slutsatser för just er organisation. 

Varför samarbeta med oss?

Ackreditering

LRQA var det första certifieringsorgan som ackrediterades av UKAS (United Kingdom Accreditation Service), detta innebär att vi har gedigen erfarenhet, expertis och professionalism som krävs för att utföra er revision.

Teknisk expertis

Våra revisorer är branschspecialister och deras kunskap matchas med era specifika verksamhetsbehov för att säkerställa att vi skapar mervärde genom en effektiv revision av ert system, samt ger rätt rekommendationer för att förbättra ert ledningssystem och er verksamhet.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag