Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 29001 certifiering av olje- och gasindustrin

Kvalitetsstandard för olje- och gasindustri.

ISO/TS 29001:2010 certifiering är en kvalitetsledningsstandard som innehåller ytterligare krav för ISO 9001 och rör branscherna petroleum, petrokemisk industri och naturgas.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

För organisationer som är verksamma inom olje- och gasindustrin innebär certifiering enligt ISO 29001 avsevärda fördelar och möjlighet till både standardisering och förbättringar. Standarden publicerades 2003 och utvecklades av ISO och den internationella olje- och gasindustrin, under ledning av API (American Petroleum Institute).

Som ledande leverantör inom certifiering och utbildningar rörande ledningssystem har LRQA en optimal position när det gäller tjänster som rör denna internationella tekniska specifikation.

Fördelarna med ISO 29001

Bästa genomförande

Tanken är att ISO 29001 ska bli en gemensam, global grund för krav som rör industrins kvalitetsledningssystem. Hjälper till att reducera eller eliminera flera utvärderingar. Detta ger även andra fördelar när det gäller att reducera verksamhetsstörningar, underlätta pappersarbete och sänka kostnader.

Konkurrensfördel

Organisationer i leveranskedjan kommer i större utsträckning behöva certifieras enligt ISO 29001, för att uppvisa att man aktivt arbetar med kvalitet, för att på så sätt kunna säkra nya affärsavtal.

Kontinuerlig förbättring

Certifiering enligt ISO 29001 bidrar till kontinuerliga förbättringar, med tonvikt på att förebygga defekter och reducera variationer och avfall i leveranskedjan, inkluderat det som kommer från tjänsteleverantörer.

Behöver du hjälp med ISO 29001?

LRQA tillhandahåller tjänster för ledningssystems överensstämmelse med ISO 29001, inklusive ISO 29001 GAP-analys och ISO 29001 revision och certifiering. Vi har varit ett marknadsledande utbildnings- och certifieringsorgan under mer än 30 år, vi har alltså en unik position för att kunna uppfylla era krav och behov som rör ISO 29001.

Varför samarbeta med oss?

Ackrediterad certifiering

LRQA har under många år legat i framkant inom utveckling av internationella standarder och vi har unika insikter som garanterar fullt genomslag både idag och i framtiden. Vi var det första certifieringsorganet som ackrediterades av UKAS (United Kingdom Accreditation Service), ni kan alltså vara trygga i att vi kan uppfylla era certifieringsbehov.

Teknisk expertis

Våra revisorer är experter på ledningssystem och har djupgående kunskaper inom olja, gas och petrokemisk industri. Vi matchar våra revisorer med era specifika organisationsmål för att skapa en heltäckande granskning av ert kvalitetsledningssystem.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig och teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: Arbeta tillsammans för en säkrare värld.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag