Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Internationella koder, standarder och föreskrifter

Uppfyllande av koder, standarder och föreskrifter

Våra efterlevnads- och utbildningstjänster hjälper dig att visa företagets engagemang för kvalitet och säkerhet i linje med globala och regionala krav.

Vill du få mer information eller begära en offert?

Med LRQA har kunderna tillgång till ett brett utbud av internationella inspektionstjänster, allt från en och samma leverantör.

Om du behöver uppfylla internationella eller regionala koder, standarder och föreskrifter har vi expertis och branschkunskap för att stödja din efterlevnadsresa. Vi hjälper dig att säkerställa att dina produkter och din utrustning är lämpliga för ändamålet och visar dina intressenter och den bredare marknaden att säkerhet och kvalitet är en prioritet.

Vårt utbud av efterlevnads- och utbildningstjänster
LRQA anlitas av regeringar och organisationer runt om i världen för att tillhandahålla utbildning, utföra inspektioner och utfärda certifiering. Vårt utbud av tjänster levereras av branschexperter i enlighet med globala och regionala koder, standarder och förordningar, så att du kan vara säker på att följa lagar och regler redan från början.

ASME

LRQA erbjuder ASME-relaterade tjänster och är en av de ledande leverantörerna av tjänsten globalt.

Vi tillhandahåller ackrediteringstjänster till alla delar av ASME BPVC, inklusive del I, III, avsnitten 1, 2 och 3, IV, VIII avsnitten 1, 2 och 3, X, XI och XII. LRQA erbjuder även skräddarsydda utbildningar om ASME-standarden.

Våra ASME-tjänster inkluderar:
• Rådgivning om de procedurer som krävs för att erhålla ASME-auktoriseringscertifikat
• Att hjälpa dig förbereda och upprätta kvalitetssäkringsprogram (Quality Assurance, QA) och kvalitetskontrollsystem (Quality Control, QC)
• Att hjälpa dig utarbeta kvalitetshandböcker
• Att delta i ASME-granskningen, granskningar vid uppdateringar samt studier
• Att tillhandahålla auktoriserade inspektörer och handledare för att inspektera tillverkade komponenter
• Att arrangera seminarier för att utbilda din personal om ASME-standardens krav

EG-direktiv Anmälda organ Tjänster

LRQA är en NoBo för flera EU-direktiv och kan tillhandahålla oberoende certifiering för dina produkter. Läs mer om våra CE-märknings- och EU-direktiv här.

Indian Boiler Regulation (IBR) – standarder avseende pannor och pannkomponenter i Indien.

Alla pannor och tillhörande komponenter som tillverkas för användning i Indien måste uppfylla de indiska standarderna avseende pannor och pannkomponenter (IBR 1950).

Inget material eller utrustning till pannor kan levereras till Indien utan ett certifikat som intygar att det uppfyller IBR, utfärdat av en auktoriserad inspektionspart.

LRQA utför IBR-inspektioner globalt, och vi var det första oberoende organet som av Indiens Central Boiler Board fick uppdraget att för deras räkning utföra IBR-inspektioner i Indien.

ISO 3834-certifiering

LRQA tillhandahåller ISO 3834-certifiering för att visa att dina svetsade produkter överensstämmer med kraven. 

Kärnenergirelaterade auktorisationer

LRQA åtar sig den oberoende tredjepartsinspektionsmyndigheten (ITPIA) roll att uppfylla regler för nybyggnation. Vi inspekterar tryckkärl och utrustning enligt ASME-kärnstandarder, EG-direktiv och RCC-koder.

I Sydkorea innehar vi Korean Electric Power Industry Code KEPIC:s tillstånd för kärnmaskiner och kärnstrukturer.

Nationella godkännanden

Standarderna och föreskrifterna för säkerhetskritisk industriell utrustning är stränga runt om i världen, se vår fullständiga lista över föreskrifter och standarder /LRQA-auktorisation.

Direktivet om tryckbärande anordningar

Direktivet om tryckbärande anordningar (PED 2014/68/EG) är en europeisk förordning som gäller för vissa tryckbärande anordningar och tillbehör som säljs nästan överallt i Europa.
De flesta tryckbärande anordningar måste certifieras av ett anmält organ (på engelska Notified Body, NoBo), en oberoende organisation som godkänts av ett ackrediteringsorgan. 

Som ett globalt anmält organ hjälper vi tillverkare runt om i världen med deras PED-arbete och hjälper dem att CE-märka deras utrustning för EU-marknaden.

Säkerhetstjänster i järnvägssektorn

LRQA tillhandahåller järnvägssäkerhetscertifieringstjänster enligt EN 15085-standarden – Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter

Certifieringstjänster för vindkraftverk

LRQA erbjuder flera tjänster med fokus på vindkraftverk, till exempel:

  • Projektcertifiering av vindkraftverk
  • Typcertifiering av vindkraftverk
  • Certifiering av komponenter
  • Certifiering av prototyper

Varför välja LRQA?

Teknisk expertis

LRQA anlitas av regeringar och branschorganisationer runt om i världen för att utföra inspektioner och utfärda certifieringar.

Vår personal är branschexperter. De har alla en tydlig förståelse för dina specifika utmaningar, standarder och krav.

Vi investerar i våra system och inspektörer för att upprätthålla ackrediteringar och certifieringar runt om i världen, vilket gör att du kan tillgodose alla dina certifieringsbehov hos oss.

Att välja oss som din tekniska expert visar din vilja att se till att de kritiska tidiga stadierna blir rätt första gången.

Vill du veta mer om denna tjänst?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Vill du få mer information eller begära en offert?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag