Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Certifiering med LRQA

Överföring av er certifiering.

Bistå er med att få ut mesta möjliga av ert ledningssystem.

Det är enkelt att överföra er certifiering av ISO-ledningssystem till LRQA. Om ni innehar ett giltigt, ackrediterat godkännandecertifikat från en annan leverantör och ni överväger att flytta då hjälper vi er att säkerställa att överföringen går så snabbt och smidigt som möjligt.

Tack vara vår globala närvaro och tekniska expertis och mer än 60 000 klienter som förlitar sig på oss när det gäller att förse dem med unika, branschspecifika tjänster och viktiga insikter.

Det går även att överföra er certifiering när som helst under revisionscykeln och när det är dags för ert revisionsbesök kan vi genomföra revisionen under överföringsprocessen.

Påbörja er överföring idag genom att skicka in formuläret.

Fem steg för en övergång till LRQA

  • 1. Förse oss med en kopia av ert ackrediteringscertifikat och den senaste revisionsrapporten.

  • 2. Vi verifierar att det inte finns några större avvikelser.

  • 3. Om det är dags för er nästa revision kan vi utföra den för att slutföra överföringen (fjärrbaserad, om så är möjlig).

  • 4. Efter en lyckad teknisk revision utfärdar vi ett ackrediterat certifikat som gäller under godkännandetiden.

  • 5. Vi träder in i er granskningscykel vid nästa schemalagda besök.

 

Varför gå över till LRQA?

 

Global expertis och insikt

Våra branschexperter drar nytta av sina omfattande tekniska kunskaper för att vägleda er genom övergångsprocessen. Detta bidrar till att skapa ett långsiktigt mervärde och när samarbete, vilket bidrar till ett ökat genomslag för ert företag, era medarbetare och kunder.

En tydlig process

En LRQA-revisor genomför en granskning av status för er aktuella certifieringsplan. Innan ert besök kan ni välja att genomföra en gap-analys. Denna identifierar potentiella problem så att ni kan lösa dessa innan er utvärdering. Detta är ett bra sätt att minimera riskerna och skydda er certifiering.

En granskning som passar er

Våra kontrollanter kan leverera revisioner både på plats och fjärrbaserade. Ni kan välja det alternativ som bäst passar era krav. Fjärrevisioner reducerar geografiska gränser samtidigt som de ger samma nivå av teknisk expertis och insikt. De är ett säkert, flexibelt och effektivt alternativ.

Expertutbildning

Vi erbjuder många olika utbildningar med olika utbildningsformer, för att optimera varje deltagares upplevelse, baserat på vad som passar bäst för dem. Vi skapar även helt skräddarsydda utbildningsprogram, utformade att uppfylla de unika kraven från era medarbetare och er verksamhet.

Skicka in formuläret för att påbörja övergången

 
På jakt efter en specialanpassad lösning?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag