Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 50001 ENERGIHANTERINGSSYSTEM

Förbättra er energiprestanda.

ISO 50001 är en internationell standard som bidrar till att sänka förbrukningen, reducera er koldioxidpåverkan och sänka kostnaderna genom att främja en hållbar energianvändning.

Översikt

ISO 50001 EnMS hjälper er att utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt vad gäller energiprestanda, upphandling och användning. Med ISO 50001 kan företaget både sänka förbrukningen och kostnaderna, kombinerat med att man minskar sitt beroende av tredjeparts energileverantörer, vilket bidrar till att minska riskerna för driften. ISO 50001 fokuserar enbart på hållbar energi, med flertalet utökade krav som inte omfattas av ISO 14001.

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 publicerades den 21 augusti, 2018, och beskriver kraven för datadrivna processer fokuserade på kontinuerlig förbättring av energiprestanda. Certifierade organisationer har tre år på sig att gå över till den omarbetade versionen. Övergångsperioden från ISO 50001:2011 till ISO 50001:2018 har förlängts till den 21 februari 2022

Den viktigaste förändringen är införandet av den gemensamma struktur, s. k High Level Structure, Annex SL, som säkerställer kompatibilitet med andra standarder för energiledningssystem för att underlätta integrationen, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Den nya versionen av ISO 50001 kräver att organisationer har ett längre perspektiv än de egna energikraven och även beaktar befintliga externa krav och risker. Risker och möjligheter ska beaktas som en del av den gemensamma strukturen för att säkerställa att principerna för energiledning integreras i organisationens struktur.

ISO 50001:2018 sätter större fokus på kontinuerlig förbättring av energiprestanda, med ett högre engagemang från både ledningen och medarbetarna. Den omarbetade standarden förväntas även förbättra effektiviteten och sänka energikostnaderna, på så sätt kan organisationen reducera sin miljöpåverkan och förbättra sin konkurrenskraft.

Fördelarna med ISO 50001

Sänk energikostnader

ISO 50001 energiledning bidrar till att sänka förbrukningen genom strukturerad övervakning av energianvändningen, vilket ger bättre energieffektivitet och ger besparingar till verksamheten.

Märkets egna kapital

ISO 50001-certifiering visar ert åtagande och fokus på miljöansvar genom att säkerställa överensstämmelse med gällande energibestämmelser för att kontinuerligt förbättra varumärkets rykte.

Löpande effektivitet

Genom att övervaka energiprestanda gentemot branschens referenspunkter för att bestämma förbättringar kan ni säkerställa att er verksamhet görs med optimal energi sett över längre tid.

Ekonomiska besparingar

Organisationer försummar ofta potentiella energieffektiviseringar. ISO 50001 belyser förbättringsmöjligheterna, för att förverkliga ert energiledningssystems fulla potential.

Behöver du hjälp med ISO 50001?

Om du fortfarande undrar ”vad är ISO 50001”, så kan man uttrycka det som det enskilt mest strukturerade förfarandet för bästa agerande inom energiledning och som stödjer organisationer i att kontrollera, mäta, dokumentera och rapportera energieffektivitet.

LRQA är marknadsledare inom certifiering av energiledningssystem och utbildning, vi har mer än 30 års erfarenhet och vi tillhandahåller utbildning, GAP-analyser, utvärdering och certifiering för att hjälpa er organisation att implementera ett effektivt energiledningssystem.

Varför samarbeta med oss?

Oberoende

LRQA bibehåller sitt oberoende och sin opartiskhet inom all rådgivning och certifiering. Vi följer samma rigorösa process i alla våra beslut, för att uppnå högsta tänkbara standard med bästa möjliga resultat och förtroende från kunderna.

Teknisk expertis

LRQA har under många år arbetat med utvärdering och certifiering av EnMS-standarder. Våra revisorer är experter på ledningssystem och är behöriga inom miljö- och energiledning. De har inte bara förståelse för potentialen i spjutspetsidéer, utan tillämpar sina kunskaper efter era specifika förhållanden för att garantera bästa inverkan både idag och sett över lång sikt.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag