Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 14064 Validering och verifiering av växthusgaser

Få trovärdighet genom verifiering av er koldioxidpåverkan.

ISO 14064 växthusgaser (GHG) validering och verifiering hjälper organisationer att belysa sina klimatförändringar och sitt hållbarhetsarbete.

Översikt

Allt fler organisationer vill på egen hand kunna övervaka och rapportera sina utsläpp av växthusgaser (GHG) för att bättre kunna hantera sin koldioxidpåverkan. ISO 14064 utgör ett ramverk för redovisning och verifiering av växthusgaser (GHG) för organisationer som vill kunna kvantifiera och reducera utsläppen av växthusgaser.

Standarden ges ut i tre delar där varje del fyller ett eget syfte:

  • Del 1 – Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser.  Omfattar utformning, utveckling, hantering, rapportering och verifiering av organisationens växthusgasinventering.
  • Del 2 – Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser.  Den andra delen specificerar principerna och kraven, samt ger vägledning på projektnivå rörande kvantifiering, övervakning och rapportering av aktiviteter avsedda att reducera utsläpp av växthusgaser eller förbättrat avlägsnande. Den omfattar projektplanering rörande växthusgaser; identifiering och val av växthusgaskällor, sänkor och reservoarer relevanta för projektet och referensscenario; övervakning, kvantifiering, dokumentation och rapportering av GHG-projektprestanda och hantering av datakvalitet.
  • Del 3  – Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter. Kan tillämpas av organisationer för kvantifiering, övervakning och rapportering kring växthusgasprojekt.

För att i så hög grad som möjligt framtidssäkra standarden har ISO/TC 207/SC7 tekniska grupp ett nära samarbete med viktiga organ, som t.ex. CDP (Carbon Disclosure Project), UNFCCC (FN:s klimatkonvention), WRI (World Resources Institute), The Gold Standard Foundation och andra viktiga organ.

Fördelarna med ISO 14064

Visar överensstämmelse

Certifiering enligt ISO 14064-1 och ISO 14064-2 verifierar objektivt era system och processer för att intyga att er inventering och rapportering av växthusgaser överensstämmer med standard ISO 14064, samt är fritt från fel, uteslutningar eller felaktigheter.

Nå målen

Validering enligt ISO 14064-2 bekräftar överensstämmelse med projektets baslinje, designplan och stödjer antaganden för att säkerställa att ni förverkligar er målsättning att reducera växthusgaser.

Validera framgång

Verifiering enligt ISO 14064-1 ger den försäkran som behövs när ni deklarerar er koldioxidpåverkan. Validering av växthusgasprojekt enligt ISO 14064-2 ger, om det implementeras enligt planen, den styrning som behövs, för att uppnå den planerade reduceringen av växthusgasutsläpp. Verifiering av ert växthusgasprojekt ger era intressenter en försäkran om att reduceringen av växthusgaser har uppnåtts för den angivna perioden.

Behöver du hjälp med ISO 14064?

LRQA var ett av de första verifieringsorganen som ackrediterades för ISO 14064, detta innebär att vi kan erbjuda ackrediterad verifiering för fullständig ISO 14064 del 1 till alla organisationer, oavsett sektor.

Vår ISO 14064 -validering och verifiering är utformad för att hjälpa er att utveckla en robust, reproducerbar mekanism för kvantifiering, övervakning och rapportering av era växthusgasutsläpp, både för organisations- och projektnivå.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LRQA ligger i framkant när det gäller ISO 14064 GHG-validering och verifiering inom många olika sektorer och system över hela världen. Detta ger oss en optimal position att dela med oss av våra erfarenheter och våra kunskaper till våra kunder, för att på så sätt ge trovärdig tredjepartsvalidering av deras försäkran.

Oöverträffad erfarenhet

LRQA har djupgående erfarenhet inom validering och verifiering av frivilliga standarder som t.ex. ISO 14064 och den japanska frivilliga handeln med utsläppsrätter, samt reglerade system på nationell nivå genom den brittiska handeln med utsläppsrätter, på regional nivå genom EU:s system för handel med utsläppsrätter och internationellt genom UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) och FN:s gemensamma genomförande.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag