Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 14001

Förbättra er miljöprestanda.

ISO 14001 uppmanar en organisation att aktivt hantera sin miljöpåverkan genom att arbeta med att förebygga miljöföroreningar, uppfylla aktuell lagstiftning och kontinuerliga förbättringar.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Vad är ISO 14001?

ISO 14001

Certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001 hjälper organisationer att visa att man konstant arbetar med sin miljöprestanda. Standarden har genomgått omfattande omskrivningar för att säkerställa att syfte och ändamål stödjer de förändrade behoven och återspeglar den allt mer komplicerade miljö som organisationen arbetar i.

ISO 14001:2015 lägger större tonvikt vid aktiv förbättring av miljöprestanda och bygger in miljöledning i organisationens strategiska planer. Passar alla organisationer, oavsett storlek och oavsett sektor.

Vilka är fördelarna med ISO 14001?

Överensstämmelse med miljölagstiftning

ISO 14001-certifiering hjälper er att uppfylla aktuell lagstiftning genom ett systematiskt tillvägagångssätt när det gäller att hantera gällande och framtida lagstiftning.

Förbättrad hantering av miljörisker

ISO 14001 kan hjälpa er att hantera och förbättra er prestanda inom viktiga mätbara områden som t.ex. lägre energianvändning, reducering av avfall, utökad återvinning och sänka kostnaderna för råmaterial och förbrukningsvaror. På så sätt minskas behovet reaktiva strategier som exempelvis miljöskadehantering och rättstvister,  som kan resultera i skadat rykte och rättsliga åtgärder.

Benefits ISO 14001 Swedish

Förbättrad trovärdighet

Att bli oberoende utvärderad enligt ISO 14001:2015 ger er ökad trovärdighet och konkurrensfördelar gentemot icke-certifierade företag vid t.ex. anbudsgivning.

Riskhantering

Certifiering enligt ISO 14001:2015 hjälper er att uppvisa att ni arbetar med miljörisker och att ni genomför kontinuerliga förbättringar enligt uppställda mål.

Kostnadsminskning

Genom att främja kontinuerliga förbättringar enligt miljömålen kan ISO 14001 hjälpa till att förbättra effektiviteten inom råmaterialanvändning och förbättra prestanda för att reducera kostnader.

Enkelt att integrera

ISO 14001:2015 delar ledningssystemsramar med andra ledningssystemsstandarder, som t.ex. ISO 9001 och ISO 45001, vilket underlättar integrering i era ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Behöver du hjälp med ISO 14001?

Vi kan hjälpa er med certifiering enligt ISO 14001. LRQA tillhandahåller UKAS-ackrediterad ISO 14001-certifiering, utbildning och GAP-analys för att uppfylla kraven och standarderna i det internationella miljöledningssystemet.

Vi är specialister inom ledningssystems överensstämmelse och allt underbyggs med expertråd, utformade att uppfylla just era branschbehov. Vi undersöker noga alla problem med exakt, analytisk precision för att kunna dra rätt slutsatser.

Varför samarbeta med oss?

Erfarenhet

LRQA har arbetet med utveckling av standarder, utvärderingar och certifiering av miljöledningssystem i mer än 25 år.

Teknisk expertis

LRQA:s tekniska experter ingick i ISO teknikkommittén som har utvecklat ISO 14001:2015 och kan tillhandahålla direkta insikter rörande kraven som anges i standarden och den bakomliggande logiken. Våra revisorer välj ut baserat på sina områdesspecifika kunskaper och expertis, vilket innebär att ni kan vara säkra på att de förstår de miljöutmaningar ni står inför och vilka möjligheter ni har, oavsett vilken bransch ni arbetar inom.

Vill du veta mer om tjänsten?

EVENEMANG

Träffa oss på dessa kommande evenemang

13 okt 2022

okt

Driving the future of transport

Online

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag