Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 9001 Certificering - Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

ISO 9001 Certificering bij LRQA

Wat is ISO 9001-certificering


ISO 9001-certificering is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS). Het biedt een kader voor organisaties om hun processen te beheren en te verbeteren om zo consistent aan klantvereisten en regelgeving te voldoen.

Wie de ISO 9001-certificering van LRQA verwerft, toont aan dat zijn of haar QMS een solide en wereldwijd erkende aanpak volgt. De norm is gericht op het continue verbetering van processen en het managen van bedrijfsrisico's. Certificeer om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van uw klanten en andere stakeholders. Bekijk de Veelgestelde vragen voor meer informatie over ISO 9001 en ons aanbod of neem direct contact met ons op

 

Op deze ISO 9001 pagina: 

Waarom ISO 9001 certificering?

 

ISO 9001 is ontworpen voor organisaties van elke omvang en in elke sector. Het is een internationale norm voor managementsystemen die een erkend framework biedt voor kwaliteitsmanagement, het beheren van risico's en continue verbetering. Meer dan 1 miljoen bedrijven wereldwijd gebruiken ISO 9001 om de behoeften van hun klanten en stakeholders beter te begrijpen, te voldoen aan de eisen van klanten en hun prestaties continue te verbeteren.

De nen en ISO 9001 norm is gebaseerd op zeven basisprincipes van kwaliteitsmanagement; klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van personen, procesgerichte aanpak, verbetering, besluitvorming en relatiebeheer. Met een ISO 9001 certificaat toont aan dat zijn of haar QMS een solide en wereldwijd erkende aanpak volgt. Lees op de pagina de 7 basisprincipes van NEN en ISO 9001 meer informatie.

  

Welke stappen moet u nemen voor de ISO 9001 certificering?

De weg die uw organisatie bewandelt om ISO 9001-certificering te behalen, hangt onder meer af van de omvang van uw bedrijf, de mate van uitgerijptheid en de bestaande aanpak van risicomanagement. Het standaardproces om ISO 9001 gecertificeerd te worden omvat echter drie belangrijke stappen. 

 • Fase 1-audit – beoordeling van documentatie en planning
 • Fase 2-audit – evaluatie van uw implementatie
 • Promoot uw ISO 9001-certificering

 1. Kennismaking
  Wij nemen de tijd, leren u en uw bedrijfsdoelstellingen kennen en bepalen samen het verdere verloop van het proces. U krijgt van ons een uitgebreide planning. Indien nodig voeren wij een pre-audit uit of zorgen wij voor de overname van een reeds bestaande certificatie.

 2. Pre-audit indien nodig

  In het kader van een pre-audit gaan we samen na of uw kwaliteitsmanagementsysteem al voldoet aan alle eisen van ISO 9001 en of certificering mogelijk is.

  De pre-audit is geen verplicht onderdeel van het certificeringsproces, maar een vrijwillige gelegenheid om u optimaal voor te bereiden op de uiteindelijke certificering en om eventuele punten en risicofactoren vooraf aan het licht te brengen en te verbeteren.

  Zo begint u goed voorbereid aan een certificeringsaudit.

 3. Aanvaarding van de certificering
  Als uw bedrijf al door een andere certificeringsinstantie is gecertificeerd, kunnen wij u helpen met een snelle en meestal eenvoudige overname. Samen met u controleren we:
  • Verslagen van bestaande bezoeken
  • Veranderingen in de onderneming of in het managementsysteem
  • Auditverslagen van interne en externe auditors
  • Corrigerende en preventieve maatregelen
  • Beoordeling van het management
  • Gegevens over bestaande certificering, zoals reikwijdte en duur van ondersteunende audits
  • Als er aan het eind van de beoordeling geen onopgeloste kwesties zijn, geven wij u een nieuw certificaat en stellen wij samen met u een toezichtsauditprogramma op.
 4. Certificeringsaudit fase 1 "Systeemcontrole en opstartvoorwaarde"

  In de eerste fase van de certificatieaudit bekijkt uw LRQA-auditor de structuur van uw beheersysteem, het handboek, het proceslandschap en de opeenvolging en interactie van uw processen.

  In een gesprek met uw management komen wij te weten wat de oriëntatie van uw onderneming is en ontwikkelen wij een grondig inzicht in de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Op die manier identificeren wij het verbeteringspotentieel dat u een echt concurrentievoordeel zal opleveren. Daarnaast kijken we naar uw (voorlopige) management review en interne audits. In samenhang met de bedrijfsdoelstellingen houden wij met deze informatie rekening bij de volgende controlestap.

  Na een rondleiding bepalen we samen met u de verdere controleprocedure. U hebt de kans om potentiële zwakke punten te verbeteren tot de volgende auditstap.

 5. Certificeringsaudit fase 2 "Praktische uitvoering"

  In fase 2 controleren wij hoe u de eisen voor uw beheersysteem hebt geïmplementeerd. Uitgaande van een bepaalde reikwijdte van de controle, stellen wij hiervoor een team van controleurs samen. Wij zullen u dat van tevoren laten weten, zodat u de nodige plannen kunt maken.

  In het begin interviewen we uw management. Vervolgens controleren wij de onderdelen van het beheersysteem die basisinformatie verschaffen. We kijken terplaatse naar de praktische toepassing.

  Ten slotte overhandigen wij u het volledige auditrapport met een samenvatting voor uw directie.

  Als er geen afwijkingen zijn, ontvangt u een internationaal erkend certificaat dat drie jaar geldig is.

  Indien afwijkingen worden vastgesteld, moeten deze op passende wijze worden aangepakt en door ons bij een post-audit opnieuw worden geëvalueerd. Als de afwijkingen met succes zijn weggewerkt, ontvangt u na de post-audit uw certificaat.


  Tip van LRQA:Het controleverslag bevat een eenvoudig overzicht van mogelijke sterke en zwakke punten. Uw LRQA-auditor zal ook wijzen op verbeteringsmogelijkheden.

 6. Jaarlijkse audit om certificering te behouden
  Uiterlijk twaalf maanden na de voltooiing van de initiële audit vindt een volgende audit van de deelgebieden van uw beheersysteem plaats. Kortere tussenpozen van negen of zes maanden zijn mogelijk. Aan het eind ontvangt u opnieuw het auditrapport met een samenvatting voor uw management.

  Tip van LRQA: De jaarlijkse audits zijn in de eerste plaats bedoeld om uw bedrijf te dienen. Daartoe richt uw auditor zich op belangrijke kritische aspecten zoals klantentevredenheid of de invloed van uw managementsysteem op uw bedrijfsresultaten. Uw doelstellingen en de huidige problemen staan centraal in het auditproces.

 7. Focus audit - uw toekomst plannen

  In deze laatste stap voor de hercertificering bundelen we de resultaten voor uw management: Hoe heeft uw managementsysteem zich ontwikkeld sinds de initiële audit? Welke vooruitgang is er geboekt? Wij houden rekening met de belangrijkste punten van uw bedrijfsstrategie.

  Bij de planning van de controle wordt rekening gehouden met de resultaten van de toekomstige planning. Op deze manier kunt u met succes een nieuwe certificeringscyclus (hercertificering) beginnen over een periode van drie jaar. Het certificeringsproces begint dan opnieuw.

Onze ISO 9001 certificeringsdiensten

 

Ons team van deskundige auditors is er om uw partner te zijn bij elk aspect van het traject naar ISO 9001-certificering. Zij kunnen u helpen om uw inzet voor de best practices aan te tonen door middel van een wereldwijd erkende certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem en om uw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid op uw markt te vergroten.

pictogram op computerscherm

ISO 9001 Training

Vergroot uw kennis van ISO 9001 met onze reeks ISO 9001 trainingen die zijn ontworpen voor verschillende niveaus van ervaring en leerstijlen.

image94kd3.pngISO 9001 Gap-Analyse

Een optionele dienst waarbij een van onze deskundige auditoren u helpt eventuele zwakke punten of non-conformiteiten te herkennen voorafgaand aan uw ISO 9001 audit.

imageao21.png
Geaccrediteerde
ISO 9001 certificering

Een onafhankelijke aanpak in twee fasen die een duidelijk beeld geeft van uw capaciteiten. Geaccrediteerde certificering helpt u vertrouwen op te bouwen bij stakeholders en om nieuwe kansen te creëren.

intgerated services icon.png
Geïntegreerde audits

Wanneer uw organisatie meerdere certificeringen voor managementsystemen heeft, bieden wij een geïntegreerd audit- en toezichtprogramma, zodat u uw processen kunt stroomlijnen en uiteindelijk tot efficiëntere managementsystemen kunt komen.

De audits van LRQA gelden voor ons als een spiegel, om naar onze processen te kijken en daar kritische vragen bij te stellen. Dat helpt ons om op de goede weg te blijven.

Thérèse van Rossum

Hoofd project- en processondersteuning, Ingenieursbureau Rotterdam

 

Voordelen ISO 9001 certificering door LRQA

 

Concurrentievoordeel

Veel bedrijven eisen van leveranciers en partners een onafhankelijke certificering volgens ISO 9001 als vergunning voor tenders. En hoewel certificering niet altijd een contractuele verplichting is, levert het vaak een concurrentievoordeel en extra geloofwaardigheid op, waardoor vertrouwde zakelijke relaties kunnen worden gewonnen en behouden.

Doeltreffendheid en prestaties van het bedrijf

oor het hanteren van de best practice-beginselen van de ISO 9001 2015 norm kunnen organisaties hun aanpak van risicomanagement verbeteren. Het zorgt voor een diepgaander besef van de interne en externe context van hun organisatie en levert een waardevolle bijdrage aan de algehele doeltreffendheid en prestaties van het bedrijf. De Plan–Do–Check–Act (PDCA) is een leercirkel die wordt gehandeerd in de ISO 9001 norm en zorgt voor groei en ontwikkeling. Geaccrediteerde certificering door een wereldwijd vertrouwde en erkende leverancier zoals LRQA is een teken van geloofwaardigheid en professionaliteit voor organisaties over de hele wereld.

Eenvoudige integratie

ISO 9001 volgt de High Level Structure (HLS) van het Annex SL framework, de hoogwaardige structuur voor moderne ISO-normen. De structuur van Annex SL zorgt voor samenhang en compatibiliteit tussen de verschillende normen voor managementsystemen en maakt een eenvoudige en geharmoniseerde toepassing van meerdere normen mogelijk (geïntegreerd managementsysteem). ISO 9001 integreert gemakkelijk met alle nieuwe en herziene ISO-normen voor managementsystemen, zoals ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001.

LION & LRQA Video Case Study

 

Waarom ISO 9001 certificering met LRQA?

local and global.png
Lokale en wereldwijde expertise

Wij zijn overal waar u bent. Wereldwijd zijn onze auditoren hooggekwalificeerde en toegewijd. Wij kunnen een lokale service bieden met een wereldwijd consistente toewijding aan excellentie. Onze mensen zijn technische experts met diepgaande kennis van kwaliteitsmanagement. Waar u ook actief bent, wij kunnen u ondersteunen.

flexible delivery.png
Flexibele levering

In de meeste gevallen kunnen onze ISO 9001-training en ISO 9001 audits op locatie of remote worden gevelerd met behulp van veilige en goed beveiligde technologie. Wie kiest voor een remore ISO 9001 audit, krijgt dezelfde hoogwaardige service met verschillende extra voordelen, waaronder flexibiliteit, snelle levering en toegang tot wereldwijde expertise.

history of firsts.png
Geschiedenis als voorloper

Wij waren de eersten die UKAS-accreditatie ontvingen om wereldwijd certificeringsdiensten te verlenen voor een reeks normen, waaronder ISO 9001. Wij blijven een hoofdrol spelen bij de ontwikkeling van diverse specifieke normen en frameworks in verschillende sectoren.

beyond compliance.png
Total assurance

We hebben het voortouw genomen bij het vormgeven van onze branche. Onze auditoren zijn branchespecialisten, toegesneden op uw zakelijke behoeften. Zij voegen waarde toe via een doeltreffende audit van uw kwaliteitmanagementsysteem én door het formuleren van de juiste aanbevelingen, niet alleen om uw QMS te verbeteren, maar tegelijkertijd ook uw gehele onderneming.

 

 

Veelgestelde vragen over ISO 9001 (FAQ's)

 • Wat zijn de 10 criteria van ISO 9001?

  ISO 9001 volgt het Annex SL framework en bestaat uit de volgende 10 hoofdstukken: 

  • Hoofdstuk 0 tot 3: Introductie, toepassingsgebied, referenties, termen en definities 
  • Hoofdstuk 4: Context van de organisatie 
  • Hoofdstuk 5: Leiderschap en betrokkenheid 
  • Hoofdstuk 6: Planning voor het KMS 
  • Hoofdstuk 7: Ondersteuning & resource management 
  • Hoofdstuk 8: Operationele planning en beheersing 
  • Hoofdstuk 9: Evaluatie van de prestaties 
  • Hoofdstuk 10: Verbeteringsmaatregelen 

  Lees meer over deze basisprincipes van ISO 9001 op deze pagina

 • Wat is het verschil tussen ISO 9001 en ISO 14001?

  ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) is de wereldwijd erkende norm voor managementsystemen die een framework biedt voor kwaliteitsmanagement. ISO 14001 is de wereldwijd erkende norm voor milieumanagementsystemen. Net als ISO 9001 levert ISO 14001 een framework en continue verbetering voor een milieumanagementsysteem (EMS) van een bedrijf en is gevormd volgens het Annex SL framework.

 • Hoe lang blijft mijn ISO 9001 certificering geldig?

  Certificaten zijn 3 jaar geldig vanaf de datum waarop het initiële certificeringsproces is voltooid. De audit voor de vernieuwing van de certificering wordt door de auditor ruim voor het verstrijken ervan besproken en gepland om ervoor te zorgen dat de ISO-certificering wordt behouden.

 • Hoelang duurt een ISO 9001 certificering?

  De vraag over de duur van een ISO 9001-certificering kan niet in het algemeen worden beantwoord, maar is afhankelijk van verschillende factoren.

  • Grootte van uw bedrijf, bijv:
   • Aantal locaties
   • Aantal werknemers
  • Omvang of complexiteit van de processen
  • Interne capaciteiten
  • Bestaande knowhow over kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001
   enz.

  Gemiddeld hebben we ongeveer 3-6 maanden nodig voor het hele certificeringsproces. Deze periode kan echter onder bepaalde omstandigheden korter of langer zijn.

  In het algemeen geldt dat hoe groter en complexer uw bedrijf is of hoe meer vestigingen u wilt certificeren, hoe meer tijd u nodig hebt om de ISO 9001-certificering te plannen.

  Wij zullen het proces en de duur van de certificering graag met u bespreken.

  Tip van LRQA: Om tijd en moeite te besparen bij procedures, processen en documentatie, is de integratie van verschillende normen een goed idee.

 • Hoeveel kost het om ISO 9001 gecertificeerd te worden?

  De kosten van de certificering hangen af van de omvang en complexiteit van uw organisatie en de mate van uitgerijptheid van uw managementsysteem. Een doorslaggevende factor is de omvang van uw onderneming en de daaruit voortvloeiende kosten. Hoeveel locaties heeft u? Hoeveel werknemers werken er in uw bedrijf? Bovendien heeft de industrie een invloed op de kosten. Het speelt ook een rol of uw bedrijf al gecertificeerd is.

  In ieder geval is het zinvol om vooraf een gesprek te hebben met een van onze medewerkers, zodat wij u beter kunnen leren kennen en een offerte kunnen opstellen die precies op uw bedrijf is afgestemd. Vul voor een offerte op maat het onderstaande formulier in en een van onze teamleden neemt contact op met alle benodigde gegevens.

Bent u al ISO 9001 gecertificeerd en wilt u dit overdragen?

Als u in het bezit bent van een geldig geaccrediteerd ISO 9001 certificaat bij een andere certificeringsinstantie en u overweegt de overstap te maken, dan is het eenvoudig om uw ISO 9001-certificering over te dragen aan LRQA. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?