Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

FSSC 22000 SYSTEM FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

Livsmedels-säkerhet och riskhantering.

Utformad för att bidra till standardernas homogenitet genom tydlighet inom hantering av livsmedelssäkerhet, den globalt erkända certifieringen inom livsmedelssäkerhet, FSSC 22000, omfattar riktlinjer för ledning av livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Översikt

LRQA är marknadsledare inom FSSC 22000-certifiering och vi har mer än 5 000 kunder över hela världen. Genom vårt arbete med världens största och mest komplicerade livsmedelstillverkare och mindre producenter och jordbrukare har vi byggt upp en enastående förståelse för sektorn.

FSSC 22000 är genom erkännandet från GFSI (Global Food Safety Initiative) ett omfattande förfarande för livsmedelssäkerhet och riskhantering inom hela livsmedelskedjan. Standarden omfattar ledningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet, samt, där så är aktuellt, även transport och förvaring på plats.

Fördelarna med FSSC 22000

Nya företag

En certifiering i enlighet med FSSC 22000 förbättrar era möjligheter att samarbeta med flera organisationer som ser FSSC 22000 som en förutsättning för att sluta avtal.

Kundförtroende

FSSC 22000 bidrar till att förbättra ert rykte och era kunder får förtroende för er produktion och leveranskedja.

Klientgodkänd

Många detaljhandelsbolag, tillverkare, råvaruföretag, livsmedelsorganisationer och råvarubearbetare anger FSSC 22000 som ett led i sin process för godkännande av leverantörer.

FSSC 22000

Behöver du hjälp med FSSC 22000?

LRQA var pionjärer inom FSSC 22000 och vi har under lång tid varit den primära leverantören av granskningar i enlighet med den aktuella standarden. Precis som med alla andra tjänster inom livsmedelssäkerhet erbjuder vi ett skräddarsytt paket som uppfyller era specifika behov, som innehåller allt från extramoduler till utbildning och GAP-analys av er anläggning.

Varför samarbeta med oss?

Oberoende

LRQA upprätthåller sitt oberoende och sin opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla verksamhetsenheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredje parts certifieringstjänster. Därför erbjuder vi inte rådgivning för ledningssystem som håller på att, eller som har, tredjepartscertifierats med LRQA.

Teknisk expertis

LRQA:s utvärderare är branschspecialister som vi matchar efter era verksamhetsbehov, för att möjliggöra en omfattande granskning av era system.  Vi är inte bara experter på att förstå potentialen i spjutspetsidéer, utan även inom praktisk tillämpning av denna kunskap på ett sätt som garanterar korrekt inverkan både idag och sett över lång sikt.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag