Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

FSSC 22000-CERTIFIERING OCH UTBILDNINGSTJÄNSTER

Visa upp ditt engagemang för den högsta nivån av livsmedelssäkerhet

 

LRQA är marknadsledande inom FSSC 22000 certifiering. Genom att arbeta med världens största och mest komplexa livsmedelsproducenter samt mindre producenter och lantbrukare med specifika behov har vi byggt upp en oöverträffad förståelse för sektorn.

FSSC 22000 V6 publicerades i början av april 2023 och innehåller flera uppdateringar och förändringar av standarden. Det kommer att finnas ett större fokus på förebyggande av livsmedelsbedrägerier samt olika ändringar av kraven för livsmedelsallergener, miljöövervakning och livsmedelsförsvar. Läs mer om ändringarna här FSSC 22000 V6 är erkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI) och representerar en heltäckande strategi för riskhantering av livsmedelssäkerhet i hela livsmedelskedjan. FSSC 22000 V6 tar hänsyn till uppdateringarna av GFSI-systemet och stärker dessutom kraven på CB-prestanda som en del av den kontinuerliga förbättringen.

Standarden omfattar ledningssystem för livsmedels- och fodersäkerhet samt transport och lagring på plats där så är relevant.

Våra FSSC 22000-tjänster

Våra revisorer är väl insatta i att bedöma mot den globalt erkända GFSI-standarden, FSSC 22000, och säkerställer att ert system uppfyller de senaste kraven och riktlinjerna för att minimera riskerna och förbättra den övergripande effektiviteten inom livsmedelssäkerhet.

computer screen icon

Utbildning

Utöka dina kunskaper om FSSC 22000 med vårt utbud av kurser som har utformats för olika nivåer av erfarenhet och inlärningsstilar.

image94kd3.pngGap analys

En valfri tjänst där en av våra revisorer hjälper er att identifiera eventuella svagheter eller avvikelser före den formella FSSC 22000-revisionen.

imageao21.png
Ackrediterad certifiering

En oberoende metod i två steg som ger en tydlig bild av er kapacitet. Ackrediterad certifiering hjälper er att bygga förtroende hos intressenter och vinna nya affärer.

 

Varför arbeta med oss?

local and global.png
Global kapacitet

Våra högkvalificerade revisorer finns överallt där ni finns. Vår globala närvaro innebär att vi kan leverera en lokal tjänst med samma engagemang för kvalitet och excellens.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

I de flesta fall kan våra utbildnings- och certifieringstjänster för FSSC 22000 levereras på plats eller på distans, beroende på vilken inlärningsstil du föredrar.

beyond compliance.png
Total säkerhet

Vi har världsledande experter på livsmedelssäkerhet som kan hjälpa er att uppnå era mål. De är specialiserade på globalt erkända GFSI-standarder och har aktivt bidragit till att skapa olika standarder för livsmedelssäkerhet.

 

Vanliga frågor och svar

 • Vad är FSSC 22000?

  FSSC 22000 är ett certifieringssystem för ledningssystem för livsmedelssäkerhet som baseras på ISO 22000-standarden och innehåller ytterligare krav för livsmedelsindustrins förberedande program (PRP). FSSC 22000 ger ett ramverk för effektiv hantering av livsmedelssäkerhetsrisker, säkerställer regelefterlevnad och förbättrar effektiviteten inom hela livsmedelsförsörjningskedjan.

 • Vad är nytt med FSSC 22000 version 6?

  FSSC 22000 version 6 (V6) innehåller nya viktiga krav för organisationer som vill införa en livsmedelssäkerhetskultur och följa globalt erkända standarder.

  Den senaste uppdateringen omfattar kraven i ISO 22003-1:2022 och förstärkta krav för att stödja organisationer i deras bidrag till att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Revideringarna innehåller också ett uppdaterat fokus på redaktionella ändringar och tillägg som en del av kontinuerlig förbättring. FSSC 22000 V6 publicerades i början av april 2023.

  Övergång till FSSC 22000 version 6
  Mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024 kommer det att finnas en 12-månaders implementeringsperiod för att ge användare av standarden möjlighet att se över sina system och bygga in de nya kraven. Efter den 31 mars 2024 kommer inga revisioner mot FSSC 22000 V5.1 att genomföras.

  Ny på FSSC 22000-standarden?
  För dem som är helt nya för standarden och aldrig har granskats tidigare beror den version som de kommer att granskas mot på när granskningen äger rum. Kontakta oss för mer information.

   

 • Vilka är fördelarna med FSSC 22000?

  Fördelarna med FSSC 22000 är följande:

  Nya affärer

  FSSC 22000 certifiering förbättrar er förmåga att arbeta med de många organisationer för vilka FSSC 22000 är en avtalsenlig skyldighet.

  Kundernas förtroende

  FSSC 22000 förbättrar ert rykte och ger era kunder förtroende för er produktion och ert system för hantering av leveranskedjan.

  Godkänd av kunden

  Många detaljhandlare, tillverkare, ingrediensföretag, livsmedelsföretag och råvaruförädlare specificerar FSSC 22000 som en del av sin process för godkännande av leverantörer.

 • Hur länge gäller en FSSC 22000-certifiering?

  När certifieringen har godkänts är den giltig i tre år under förutsättning att systemet underhålls effektivt genom 12 månatliga revisioner.

 • Hur mycket kostar en FSSC 22000-certifiering?

  Kostnaden för en FSSC 22000 certifiering varierar beroende på flera faktorer, t.ex. organisationens storlek och struktur, samt certifieringens omfattning. Kontakta oss här för att begära en offert baserad på era specifika behov.

 • Hur ser en typisk FSSC 22000-certifieringsprocess ut?

  Vilken väg er organisation tar för att uppnå FSSC 22000 certifiering beror bland annat på
  företagets storlek, mognad och befintliga strategi för riskhantering, men standardprocessen för att bli FSSC-certifierad omfattar tre huvudsteg.

  Din organisation kan begära en frivillig förrevision som förberedelse för den initiala revisionen av FSSC 22000. När er organisation är redo kan ni begära steg 1 revisionen. Revisorn kommer att besöka er på plats för att granska era system för livsmedelssäkerhet och kvalitet, produkter och produktionsprocesser i linje med kraven i FSSC 22000. Revisorn utfärdar en åtgärdsplan med en lista över alla resultat och ert företag måste komplettera den med uppgifter om genomförda korrigeringar, grundorsaker och planer för korrigerande åtgärder. Rapporten och åtgärdsplanen från revisorn är föremål för en oberoende teknisk granskning. Baserat på resultatet av den tekniska granskningen rekommenderas utfärdandet av certifikatet eller inte.

 • Erkänner GFSI FSSC 22000?

  Ja, FSSC 22000 är erkänt av GFSI. Organisationer som är certifierade med FSSC 22000 kan erkännas över hela världen av tillverkare, återförsäljare och andra livsmedelsorganisationer som har ett livsmedelshanteringssystem som uppfyller internationella standarder. Dessutom kan organisationer som är certifierade enligt FSSC 22000 vara berättigade att delta i andra GFSI-erkända system som SQF och BRCGS.

 • Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och FSSC 22000?

  ISO 22000 och FSSC 22000 är båda internationella standarder som är utformade för att tillhandahålla ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS). FSSC 22000 är dock erkänd av GFSI. Om dina kunder kräver att du ska vara certifierad enligt en standard som erkänns av GFSI kan FSSC 22000 vara den lämpligaste för din organisation eftersom systemet, förutom GFSI, även använder ISO 22000 som krav för ledningssystemet.

Är du redan certifierad enligt FSSC 22000 och vill byta till LRQA?

Om du har ett giltigt ackrediterat certifikat hos en annan leverantör och funderar på att flytta är det enkelt att föra över er FSSC 22000 certifiering till LRQA. Vi samarbetar med er för att se till att övergången blir så smidig som möjligt.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag