Skip content
ISO 14067 Carbon Emiss Reduction

Etablera korrekt, oberoende verifierad koldioxidpåverkan för en produkt.

En LRQA-verifierad produktkoldioxidpåverkan fungerar som ett ledningsverktyg för att reducera kostnader och upprätta en tydlig, global klimatstrategi.

iso 14067-verifiering av produkters koldioxidpåverkan

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

Översikt ISO 14067

ISO 14067 anger principerna, kraven och riktlinjerna för kvantifiering och rapportering av en produkts koldioxidpåverkan (PCF), samt förenligt med standarderna (ISO 14040 och ISO 14044) för livscykelanalys (LCA). Denna standard bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling 13 rörande klimatförändring.

Många kunder vill kunna använda sina inköpsval som ett sätt att hjälpa till att skydda planeten från klimatförändringar. Därför mäter framtidsorienterade företag sina produkters koldioxidpåverkan så att konsumenterna ska kunna välja, samtidigt som man får bättre förståelse för sina utsläpp av växthusgas för att på så sätt kunna reducera dessa. Intressenter, inklusive investerare och personal, bidrar till att driva på företagen att införa effektiva åtgärder rörande växthusgaser (miljö-, social- och bolagsstyrning) och verifierad koldioxidpåverkan är ett viktigt steg för att uppnå detta mål.

Fördelarna med ISO 14067

Krav från intressenter – Både interna och externa intressenter vill ha korrekt, tydlig information som hjälper dem att fatta köpbeslut rörande deras produkter. Oberoende verifierad koldioxidpåverkan ger intressenterna möjlighet att utvärdera robustheten och tillförlitligheten i varumärkets anspråk.

Konkurrensfördel – Kunderna vill ha produkter med låg koldioxidpåverkan och man förväntar sig att organisationer och företag har inarbetade åtgärder och planer för att reducera utsläpp av växthusgaser. När det gäller produkter och tjänster börjar denna resa med att man etablerar koldioxidpåverkan, innan denna verifieras av en oberoende part. Genom att presentera en LRQA-verifierad PCF, kan företaget få en konkurrensfördel, bättre varumärkesrykte och förbättrad ESG-prestanda.

Effektivitetsförbättring – LRQA verifiering av PCF kan avslöja ineffektivitet, spill, databrister, fel eller felaktigheter i en process vilket identifierar kostnadsbesparingar och ger möjlighet till kontinuerliga förbättringar.

Benchmarking – det kan vara svårt för företag att särskilja mellan produkter baserat på deras koldioxidpåverkan, ett oberoende försäkransyttrande förbättrar tydligheten och skapar förtroende för att all data är korrekt och tillförlitlig.

Risk management – som en viktig komponent i ESG, reducerar LRQA-verifierad PCF risker, skyddar företagskontinuitet och demonstrerar klimatresiliens.

Kontakta oss för mer information om ISO 14067-verifiering 

 

Behöver du hjälp med PCF-verifiering?

Med LRQA-verifiering får ni oberoende verifiering av era data för ökad tydlighet och som hjälp vid viktiga beslut. Att få kontroll över om en produkts koldioxidpåverkan är i linje med ISO 14067 är ett viktigt steg för att externt förbättra trovärdigheten både rörande påverkan och förbättringar.

LRQA-verifiering har normalt två steg:

Steg 1 – Inledande datarevision, verifieringsplan och provtagningsplan.
Steg 2 – Dataverifiering, upprättande av en lista över resultaten. Slutrapport och försäkransyttrande.

Oavsett om ert företag har en omfattande men obestyrkt rapport rörande er produkts påverkan eller ni precis har inlett arbetet så är ni välkomna att kontakta oss för att säkerställa att ni kan dra nytta av värdet med verifierade data.

LRQA: Er betrodda försäkranspartner i ett föränderligt hållbarhetslandskap.

Vi finns här för att hjälpa er att klara en snabbt föränderlig värld genom att samarbeta med er för att hantera och mildra de risker ni ställs inför. Från överensstämmelse till databaserad omvandling av leveranskedjan, vårt jobb är att hjälpa er att forma framtiden, i stället för att den formar er.

Teknisk expertis – våra erfarna teams tekniska kunnande och projektledningserfarenhet och välutbildade och erfarna ESG- och hållbarhetsexperter innebär att vi kan anpassa våra certifieringstjänster efter era verksamhetsbehov. Vi erbjuder internationell expertis och omfattande insikter, uppbackat av förstklassig projektledning och kommunikationskunskaper.

Strategisk vision – LRQA är ett betrott företag över hela världen som hjälper till att förverkliga hållbarhet och ESG-prestanda. LRQA är en PCF-verifieringspartner och en av de äldsta GHG-verifieringsleverantörerna, erkänt av mer än 45 oberoende godkännandeorgan för tillhandahållande av tredje-part-certifiering, verifiering och försäkran inom klimatförändringar och hållbarhetsdata. Vi kan leverera oberoende verifiering och försäkran rörande många olika standarder, scheman och riktlinjer, inklusive ISO 14064, EU/UK ETS, GRI och AA1000.

Effektivt partnerskap – vi har byggt upp tusentals långvariga klientpartnerskap baserat på de värden vi delar och vårt grundmurade rykte, vår position som branschledare och våra områdeskunskaper. I ett snabbt föränderligt hållbarhetslandskap är varje verksamhet unik. Det är därför som våra experter arbetar tillsammans med er, för att till fullo förstå era behov och mål, för att få bättre förståelse för hur vi kan hjälpa till.

Vi tror att våra kunder behöver en ny typ av partner. En partner som kan förena teknisk expertis och kunskap med databaserade verktyg som driver på förändring, transformerar prestanda, skapar förtroende och stödjer tillväxt.

FALLSTUDIER

INSIKTER

EVENEMANG