Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Mat, dryck, hotell och turism

Certifiering av livsmedelssektorns leveranskedjor från specialister inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen står inför allt större krav rörande miljö och socialt ansvar, hårdare krav från intressenter och myndigheter, samt en allt mer omfattande livsmedelssäkerhet och spårbarhet, samt utmaningar som rör styrning av varumärkesrykte och lönsamhetsproblem.

För mer information om våra tjänster

Oberoende certifiering hjälper er att hantera risker inom livsmedelssäkerhet och hållbarhet. 

Er leveranskedja är inte starkare än den svagaste länken. I takt med att livsmedelsleveranskedjan blir allt mer komplicerad ökar även utmaningarna som rör ert varumärke, rykte och värdet för intressenterna.

På LRQA samarbetar vi med våra kunder för att leverera exakt den tjänst som behövs. Oavsett om ni har flera anläggningar eller behöver kombinerade granskningar så fokuserar vi på att hjälpa er på ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt.

Specialister inom livsmedelsbranschen

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag