Skip content

Om LRQA

Vi löser några av de svåraste utmaningarna som världen står inför och arbetar hand i hand med våra kunder

LRQA är den globalt ledande leverantören av certifieringstjänster

Med årtionden av erfarenhet har vi en oöverträffad expertis inom certifiering, rådgivning, inspektion och cybersäkerhetstjänster. Våra lösningsbaserade partnerskap stöds av datadrivna insikter som hjälper våra kunder att lösa sina största affärsutmaningar. 

LRQAs prisbelönta specialister inom efterlevnad, leverantörskedja, cybersäkerhet och ESG är verksamma i mer än 150 länder med ett team på mer än 5 000 personer och hjälper mer än 61 000 kunder i nästan alla sektorer att förutse, minska och hantera risker var de än är verksamma.  

Vi är stolta över att vara världens ledande assurance-partner. I allt vi gör är vi fast beslutna att forma en bättre framtid för våra medarbetare, våra kunder, våra samhällen och vår planet. Samarbeta med oss och låt oss forma en bättre framtid tillsammans. 

 

Hur vi tillsammans formar en bättre framtid 

Vi är engagerade, hängivna och passionerade när det gäller att arbeta hand i hand med våra kunder runt om i världen för att tackla stora utmaningar som påverkar oss alla. 

Vi ser till att maten på våra bord är säker och kommer från etiska källor - vi granskar 20.000 mat- och dryckesanläggningar varje år 

Vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom att övergå till renare energikällor - vi har stöttat över 600 projekt för förnybar energi i 25 länder under de senaste två åren  

Vi skyddar de mest utsatta i samhället genom vårt arbete med att eliminera barnarbete och modernt slaveri - under 2023 hjälpte vi 30 kunder att identifiera, bedöma och åtgärda risker med tvångsarbete 

Vi minimerar risken för liv genom att arbeta med kunder för att säkerställa att kritiska tillgångar fungerar säkert och genomför över 60.000 inspektioner av kritiska tillgångar varje år 

Vi skyddar data, tillgångar och människor från cyberhot; under 2023 identifierade vi mer än 350 cyberincidenter för våra kunder  

Våra 800 ESG-specialister arbetar outtröttligt med kunderna för att göra deras verksamheter mer hållbara varje dag 

Se hur vi kan forma en bättre framtid tillsammans

Varför samarbeta med LRQA?

Expertis på plats

Våra lösningar levereras av ett globalt team av specialister inom ESG, supply chain, cybersäkerhet och compliance, som är dedikerade till att dela med sig av insikter och kunskap som hjälper till att lösa dina affärsutmaningar, idag och i framtiden. Genom att blanda mänsklig intelligens och djup expertis med datadrivna insikter förser vi ditt företag med de verktyg som krävs för att säkra en konkurrensfördel.

Kontinuerlig garanti

Din leveranskedja är under ständig utveckling. I och med den förändringen uppstår nya risker och möjligheter. Vår strategi för kontinuerlig garanti är utformad för att möjliggöra riskhantering i realtid - vilket innebär snabbare lösning av problem, bättre riskreducering och mindre störningar i verksamheten. Vår sammankopplade portfölj av lösningar gör det möjligt för dig att gå längre än de lagstadgade skyldigheterna och ta ett helhetsgrepp om kontinuerlig riskhantering från början till slut i hela leveranskedjan.

Aerial shot of container ships

Lösningsbaserade partnerskap

Vi är fast beslutna att leverera rätt resultat för våra kunder och våra globala team arbetar nära företag över hela världen för att göra detta. Genom vår lösningsbaserade partnerskapsstrategi kan vi ta dig bortom regelefterlevnad och göra det möjligt för dig att driva hållbar tillväxt genom att säkerställa dina tillgångar och ledningssystem, uppnå produktintegritet, göra ansvarsfulla inköp, navigera i energiomställningen och uppnå netto noll samt stärka din cybersäkerhetsmognad.

Two people talking in a warehouse with large cable rolls in the background

Datadrivet beslutsfattande

Vi är medvetna om den centrala roll som data och analys spelar för att hantera risker, förbättra verksamhetens resultat och skapa konkurrensfördelar. Vi investerar i digitala plattformar som ger dig djup insikt i din verksamhet. Vår mänskliga intelligens förstärks av omfattande analyskapacitet som kan användas för att hantera nuvarande och framtida risker inom din verksamhet och leveranskedja.

Group of people having a discussion about data

Assurance 4.0: En ny era för riskhantering

Tiden för Assurance 4.0 är här. Företag står inför en snabbt föränderlig värld, med ökat fokus på tre nya globala trender - ESG-överväganden, komplexa leveranskedjor och nya cybersäkerhetshot. Att identifiera, hantera och mildra dessa risker är avgörande för att frigöra affärsmöjligheter.

Insight

Läs mer om detta
Assurance 4.0 promo strip image

Skapa förtroende och innovation inom additiv tillverkning med Shell

Se fallstudie (ENG)

Ökad operativ effektivitet och bättre välbefinnande hos BAE Systems

Se fallstudie (ENG)

Omvandling av havsbaserad vindkraft till havs och överföring av den till land med TenneT

Se fallstudie (ENG)

Senaste nytt, insikter och kommande evenemang

Registrera dig för våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och insikterna som är viktiga för ditt företag.

Registrera dig idag