Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 9001 USŁUGI CERTYFIKACJI

Usługi certyfikacji i szkoleń w zakresie systemu QMS świadczone przez branżowych ekspertów

ISO 9001 to międzynarodowy standard systemów zarządzania jakością (QMS). Certyfikat ISO 9001 od LRQA jest potwierdzeniem, że Twój system QMS został opracowany według niezawodnej i uznawanej na całym świecie metody skoncentrowanej na nieustannym doskonaleniu procesów i zarządzaniu ryzykiem biznesowym w sposób, który pozwoli sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów i innych interesariuszy. Zapoznaj się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi standardu ISO 9001 oraz naszej oferty.

Nasze usługi w zakresie ISO 9001

Nasze usługi szkoleń i certyfikacji mogą być świadczone u klienta, zdalnie lub hybrydowo, co pozwala dostosować model usług klienta do jego potrzeb biznesowych.

ikona ekranu komputera

Szkolenie

Pogłębiaj swoją wiedzę, dzięki naszej ofercie szkoleń z zakresu ISO 9001, które uwzględniają różne poziomy doświadczenia i różne style uczenia się.

image94kd3.pngAnaliza luk

Usługa dodatkowa, w ramach której nasi audytorzy pomagają zidentyfikować wszelkie obszary niedostatków lub niezgodności przed formalnym audytem ISO 9001.

imageao21.png
Akredytowany organ certyfikujący

Niezależne, dwuetapowe podejście, które przejrzyście pokazuje możliwości firmy. Certyfikacja przez akredytowany organ certyfikujący pomaga budować zaufanie wśród interesariuszy i zdobywać nowych klientów.

intgerated services icon.png
Zintegrowane audyty

Integracja systemów zarządzania pozwala korzystać z programu zintegrowanego audytu i wizyt kontrolnych, który jest bardziej wydajny i opłacalny.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

local and global.png
Doświadczenie i wiedza w skali lokalnej i globalnej

Jesteśmy zawsze tam, gdzie Ty. Dzięki wysoko wykwalifikowanym audytorom na całym świecie świadczymy usługi lokalne, a jednocześnie globalnie dążymy do doskonałości. Nasz zespół składa się z ekspertów technicznych posiadających dogłębną wiedzę na temat zarządzania jakością.

flexible delivery.png
Elastyczne świadczenie usług

W większości przypadków nasze usługi szkoleń i certyfikacji w zakresie ISO 9001 mogą być świadczone u klienta lub zdalnie przy użyciu bezpiecznych technologii. Jeśli zdecydujesz się na wersję zdalną, otrzymasz usługę o niezmiennie wysokiej jakości, a dodatkowo zyskasz kilka korzyści, takich jak elastyczność, szybka realizacja oraz dostęp do naszych ekspertów na całym świecie.

history of firsts.png
Pierwsi w historii

Jako pierwsi otrzymaliśmy akredytację UKAS upoważniającą do świadczenia usług certyfikacji dla licznych standardów na całym świecie. Odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu różnych specyficznych standardów i ram w rozmaitych sektorach.

beyond compliance.png
Zgodność z przepisami to dopiero początek

Nasi audytorzy to branżowi specjaliści, których dobieramy odpowiednio do potrzeb firmy, co pozwala na jej skuteczny i wiarygodny audyt, a jednocześnie zapewnia wartość dodaną w postaci zaleceń dotyczących udoskonalenia systemu zarządzania i działalności firmy.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Czym jest ISO 9001?

  ISO 9001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania zaprojektowany dla organizacji, niezależnie od wielkości i branży, który udostępnia uznane ramy zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia. Ponad milion firm na świecie korzysta ze standardu ISO 9001, aby lepiej sprostać potrzebom swoich klientów i interesariuszy, a także zwiększać wydajność.

 • Jakie korzyści niesie ze sobą certyfikat ISO 9001?

  Przewaga konkurencyjna

  Wiele firm wymaga od swoich dostawców i partnerów posiadania własnego certyfikatu ISO 9001 na potrzeby postępowań przetargowych. I chociaż certyfikaty nie zawsze są wymagane w warunkach przetargu, często zapewniają one przewagę konkurencyjną i zwiększają wiarygodność, pomagając zdobyć kontrakt i podtrzymać zaufane relacje biznesowe.

  Efektywność i wyniki firmy

  Postępowanie zgodne z zasadami najlepszych praktyk wymienionych w normie ISO 9001 pozwala organizacjom poprawić podejście do zarządzania ryzykiem, zrozumieć wewnętrzny i zewnętrzny kontekst organizacji oraz wnosi cenny wkład w ogólną efektywność i wyniki firmy. Certyfikat wystawiony przez globalnie zaufany i uznany, akredytowany organ certyfikujący, taki jak LRQA, to wizytówka wiarygodności i profesjonalizmu dla organizacji na całym świecie.

  Łatwa integracja

  ISO 9001 opiera się na ramach Załącznika SL, który określa strukturę wysokiego poziomu dla nowoczesnych standardów ISO. Struktura Załącznika SL zapewnia spójność i kompatybilność różnych standardów systemów zarządzania oraz umożliwia uproszczoną i zharmonizowaną implementację wielu standardów (zintegrowany system zarządzania). ISO 9001 łatwo integruje się z zupełnie nowymi oraz zmodernizowanymi standardami ISO systemów zarządzania, takimi jak ISO 14001, ISO 45001 i ISO 27001.

 • Jak zdobyć certyfikację ISO 9001?

  Podejmowana przez organizacje ścieżka certyfikacji ISO 9001 zależy często od wielkości i dojrzałości organizacji, od istniejącego podejścia do zarządzania ryzykiem, a także od wielu innych czynników. Jednak standardowy proces certyfikacji ISO 9001 obejmuje trzy główne etapy. 

  • Etap 1 audytu – przegląd dokumentów i planowanie: Audytor dokona przeglądu projektu i dokumentacji systemu zarządzania — w większości przypadków odbywa się to zdalnie. 
  • Etap 2 audytu – ocena wdrożenia: Audytor oceni wdrożenie i efektywność działających systemów QMS pod kątem wymagań ISO 9001. Jeśli żadne niezgodności nie zostaną stwierdzone, organizacja otrzyma certyfikat. Ten etap może zostać zrealizowany zdalnie lub u klienta. 
  • Pochwal się certyfikatem ISO 9001: Certyfikat poświadcza zaangażowanie w stosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk i ciągłe doskonalenie. Ponadto, pomaga zdobywać nowych klientów oraz spełnić oczekiwania interesariuszy. 
 • Jak są przeprowadzane audyty ISO?

  Nasze usługi łączą audyt zdalny z audytem u klienta, zapewniając głęboką wiedzę.  Korzystając z bezpiecznej technologii połączeń zdalnych, oferujemy szybki i elastyczny sposób realizacji harmonogramu audytu, pomagamy ograniczyć ślad węglowy związany z podróżami, a także minimalizujemy zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy w obszarach niebezpiecznych i trudno dostępnych. Rezultaty nie różnią się od audytów u klienta, więc integralność audytu i certyfikacji przez akredytowany organ pozostaje dokładnie taka sama.

 • Jaki jest okres ważności certyfikatu ISO?

  Certyfikaty są ważne przez 3 lata od daty zakończenia początkowego procesu certyfikacji. Audyt w celu odnowienia certyfikatu jest omawiany i planowany przez audytora z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić ciągłość certyfikacji ISO.

 • Ile kosztuje zdobycie certyfikatu ISO 9001?

  Koszty certyfikacji zależą od wielkości i złożoności danej organizacji oraz dojrzałości funkcjonującego w niej systemu zarządzania. Aby uzyskać indywidualną wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Ktoś z naszego zespołu skontaktuje się i przekaże potrzebne informacje.

 • 10 klauzul ISO 9001

  ISO 9001 opiera się na strukturze ramowej Załącznika SL i składa się z następujących 10 klauzul: 

  • Klauzule od 0 do 3: Wprowadzenie, Zakres, Referencje, Warunki i definicje 
  • Klauzula 4: Kontekst organizacji 
  • Klauzula 5: Przywództwo i zaangażowanie 
  • Klauzula 6: Planowanie systemu QMS 
  • Klauzula 7: Wsparcie i zarządzenie zasobami 
  • Klauzula 8: Planowanie i kontrola działań operacyjnych 
  • Klauzula 9: Ocena skuteczności 
  • Klauzula 10: Działania doskonalące 
 • Jak jest różnica między ISO 9001 a ISO 14001?

  System zarządzania jakością (QMS) ISO 9001 to globalnie uznany standard systemu zarządzania, który udostępnia ramy zarządzania jakością. ISO 14001 to uznawana na całym świecie norma dla systemów zarządzania środowiskowego. Podobnie do ISO 9001, norma ISO 14001 udostępnia ramy i metody ciągłego doskonalenia dla firmowego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), dla których wzorem jest struktura ramowa Załącznika SL.

Masz już certyfikat ISO 9001 i chcesz go przenieść?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Naciśnij Enter, by wyszukać

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?