Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 20000

Leverera enastående IT-service.

ISO/IEC 20000-1, vanligtvis benämnt som ISO 20000, gäller för alla organisationer som arbetar med administration, inklusive egna IT-system utlagda på entreprenad, och organisationer som tillhandahåller lösningar inom IT-tjänster till sina kunder.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Er organisations viktigaste driftprocesser förlitar sig på IT, därför kräver förändringar i dessa processer även förändring av IT-systemen – vilket påverkar maskinvara, programvara, kommunikation och support –  detta definieras som IT-servicestyrning. Att bli ISO 20000-certifierad via LRQA hjälper er att fokusera på att leverera effektiva IT-tjänster till era användare. Övergångsperioden till ISO/IEC 2000-1 har förlängts till den 30 mars 2022.

Fördelarna med ISO 20000

Varumärkesrykte och trovärdighet

Implementering av ISO 20000 och certifiering via LRQA ger er organisation möjlighet att uppvisa att era IT-tjänster uppfyller branschens bästa genomförande. Standarden bygger på det arbete som utförts av OGC (en del av brittiska finansdepartementet) och ITIL (IT Infrastructure Library). Detta ger era kunder tryggheten i att era IT-tjänster följer det internationellt erkända ramverket.

ISO 20000-certifiering kan bidra till att förbättra er organisations rykte och skilja ut er från konkurrenterna. Genom att skapa tillförlitlighet och förtroende i er förmåga att effektivt styra era IT-tjänster kan er organisation komma i gynnsammare läge när det gäller att vinna nya affärer.

Nöjda kunder

ISO 20000 ger er organisation möjlighet att införa ett omfattande tillvägagångssätt som kommer att säkerställa att ni tillämpar de riktlinjer, förfaranden och processer som krävs för att kunna leverera effektiva IT-tjänster. Att använda effektiva processer innebär i slutänden att ni tillhandahåller effektiva tjänster som uppfyller de behov era kunder har.

ISO 20000 säkerställer att alla medarbetare vet vem som ska göra vad och när, detta säkerställer att er personal och era processer kontrolleras och samarbetar mot ett gemensamt mål. Detta säkerställer inte bara att de produkter och tjänster som ni levererar uppfyller  de förväntningar kunderna har, det ger dessutom er möjlighet att hantera och optimera era kostnader.

Kontinuerlig förbättring

Eftersom ISO 20000 är ledningssystemsbaserat system säkerställer implementeringen av kraven i standarderna att er organisation följer ett processbaserat tillvägagångssätt som kontinuerligt förbättrar ert ledningssystem och er verksamhet.

Standarden säkerställer att era IT-tjänster övervakas och granskas regelbundet, vilket ger er organisation möjlighet att agera och bemöta organisationsförändringar. Detta stödjer  kontinuerlig förbättring av ert IT-ledningssystem baserat på viktiga mål och målsättningar.

Behöver du hjälp med ISO 20000?

Med mer än 30 års erfarenhet inom certifiering av organisationer som arbetar med telekommunikationer, myndigheter, finans, IT och juridik har LRQA väldokumenterade resultat när det gäller styrning av IT-tjänster och ISO 20000-certifiering. Vi kan tillhandahålla flera olika tjänster, däribland ISO 20000-utbildning, ISO 20000 gapanalys och ISO 20000-certifiering.

Varför ett samarbete med oss?

Ackrediterad certifiering

1985 blev LRQA det första certifieringsorganet som ackrediterades av UKAS (United Kingdom Accreditation Service), detta ger er både en trygghet och förtroende för att vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att utföra er ISO 20000-utvärdering.

Teknisk expertis

Våra revisorer är tekniskt kvalificerade yrkesspecialister med områdesspecifik IT-erfarenhet, vilket innebär grundliga och ärliga utvärderingar av implementeringen och effektiviteten hos ert ISO 20000 ledningssystem.

LRQA säkerställer att er revisor har den kunskap och de färdigheter som krävs för att matcha era verksamhetsbehov, för att få en effektiv och robust granskning av ert system.

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Hit enter to search

Sökikon

Sökförslag