Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

MSC (MARINE STEWARDSHIP COUNCIL) STANDARD FÖR HÅLLBAR FISKERIVERKSAMHET

Certifiering av hållbar fiskeriverksamhet.

Certifiering enligt MSC-standard (Marine Stewardship Council’s Sustainable Fishing Standard) är ett intyg på att fiskeriverksamheten både är välskött och hållbar.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Med utvärdering av över 100 arter till dags dato och med en marknadsandel på 40 % är LRQA marknadsledare inom certifiering av hållbar fiskeriverksamhet och livsmedelsbearbetning enligt MSC-standarder.

Certifiering enligt MSC-standard för hållbar fiskeriverksamhet är en omfattande process och omfattar både en förutvärdering och en full utvärdering, samt fortlöpande årliga övervakningsrevisioner av de certifierade fiskeriverksamheterna. Standarden återspeglar den absolut senaste kunskapen och internationellt erkänd fiskerivetenskap och ledning.

Bedömningen omfattar tre huvudprinciper som fiskeriverksamheten måste uppfylla – miljöhållbart fiskbestånd, minimering av miljöpåverkan och effektiv ledning av fiskeriverksamheten.

Fördelarna med MSC-certifiering

Dokumenterad hållbarhet

I takt med att kundernas krav på miljöcertifiering och spårbar fisk och skaldjur ökar kan en MSC-certifiering stärka ert rykte och bidra till fortsatta förbättringar.

Konsumentpreferens

Få fördelar av det ökande kundintresset och öppna upp nya marknader och möjligheter för era produkter.

Konkurrensfördel

Särskilj er från konkurrenterna som inte följer bästa genomförande, samtidigt som ni främjar ett miljöhållbart fiske.

Behöver du hjälp med MSC Livsmedelscertifiering?

LRQA har under lång tid sett och stött behovet av ökad hållbarhet inom fiskeriverksamhetens leveranskedja. Med vår erfarenhet av att utföra MSC-certifiering och över 100 utvärderade arter kan vi arbeta tillsammans, oavsett om ni inte arbetat med standarden tidigare och vill få utfört en förutvärdering eller om ni vill överföra er nuvarande certifiering från en annan leverantör.

Vi har även team som är specialister på projekt för förbättring av fiskeriverksamhet som kan hjälpa er att implementera processer för att skapa ett hållbarare fiske.

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis

LRQA erbjuder kunderna utvärderingar för ett oöverträffat stort antal arter och fiskerityper. Vi är inte bara experter på fisk utan även olika fiskerisystem, fartyg och de geografiska problem våra kunder ställs inför.

Branschfokus

Med en marknadsandel på 40 % och över 100 utvärderade arter kan LRQA uppfylla era behov, oavsett krav och var er fiskeriverksamhet finns. Vi kan erbjuda fiskerier, vattenbruksproducenter och fisk och skaldjursanläggningar olika internationellt erkända granskningar och inspektioner, som omfattar allt från livsmedelssäkerhet till kvalitet.

Er verksamhet hjälper LRQA att hjälpa andra

Det överskott som vi genererar finansierar LRQA Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer teknikrelaterad forskning, utbildning och offentliga åtaganden runt allt vi gör. Allt detta hjälper oss att upprätthålla syftet som driver oss i det dagliga arbetet: samarbeta för en säkrare värld. 

*Acoura Marine innehar denna ackreditering. Acoura är en del av LRQA Group

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag