Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 22000 STYRNING AV LIVSMEDELSSÄKERHET

Etablera bästa genomförande inom livsmedelssäkerhet.

ISO 22000 beskriver kraven på ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kan appliceras inom alla organisationer i livsmedelsleveranskedjan.

Översikt

LRQA är marknadsledande leverantör inom ISO 22000 för ledningssystem inom livsmedelssäkerhet, en väletablerad och respekterad livsmedelssäkerhetsstandard. Våra tekniska experter har hjälpt till att utveckla ISO 22000 och arbetar nu med att granska världens mest kända livsmedelsföretag.

ISO 22000 är en viktig del av verksamheten för företag i alla storlekar, där man vill kunna uppvisa att man har effektiv styrning och kontroll av riskerna inom livsmedelssäkerhet och att man följer bästa genomförande inom livsmedelssäkerhet.

ISO 22000

Fördelarna med ISO 22000

Konkurrensfördel

Certifiering i enlighet med en av de ledande standarderna inom sektorn, som exempelvis ISO 22000, gör att ni skiljer ut er från konkurrenterna.

Ständiga förbättringar

Förbättra kommunikation och processer som rör livsmedelssäkerhet genom hela organisationen och driv på kontinuerlig optimering inom hela leveranskedjan.

Nya affärsmöjligheter

Certifiering inom livsmedelssäkerhet öppnar dörrar till nya samarbeten med många olika organisationer som kräver just certifiering enligt ISO 22000.

Kundförtroende

Skydda ert varumärke och skapa förtroende hos kunderna genom att intyga era produktionsprogram och ledning av leveranskedjan.

Medarbetarengagemang

ISO 22000 har förnyat fokus på medarbetarengagemang, eftersom det har stor vikt för att skapa en livsmedelssäkerhetskultur inom hela organisationen.

Tid- och kostnadsminskningar

Bilaga SL introducerar ett integrerat tillvägagångssätt för att hantera flera ledningssystem, vilket ger er möjlighet att behandla alla system som en enda enhet.

Behöver du hjälp med ISO 22000?

Strävan efter livsmedelssäkerhet har aldrig varit viktigare, i takt med att konsumenternas krav blir allt högre när det gäller säker och hållbar produktion av livsmedel och foder, kombinerat med att den globala leveranskedjan blir allt mer komplicerad.

Som ett svar på detta publicerade ISO (International Organization for Standardization), i juni 2018, en ny version av den internationella standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS), ISO 22000:2018.

LRQA kan samarbeta med ert företag endera för att leverera ISO 22000-certifiering eller hjälpa till med er övergång till den nya standarden som publicerades i juni 2018

Varför samarbeta med oss?

Regleringskunskap

LRQA:s tekniska experter har hjälpt till att utveckla ISO 22000, vilket ger oss en oslagbar förståelse av standarden och innebär dessutom att vi kan leverera påtagliga fördelar.

Teknisk expertis

Våra kontrollanter är branschspecialister som vi ser till matchar era verksamhetsbehov, för att leverera en effektiv granskning av ert system.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag