Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 22000: CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

Fastställa bästa praxis för livsmedelssäkerhet

LRQA är marknadsledande inom ISO 22000 Food safety management - en etablerad och högt respekterad standard för livsmedelssäkerhet. Våra tekniska experter har varit med och utvecklat ISO 22000 och granskar nu de mest välkända livsmedelsföretagen världen över.

ISO 22000 certifiering är avgörande för företag av alla storlekar som vill visa att de effektivt kan hantera och kontrollera livsmedelssäkerhetsrisker och följa bästa praxis när det gäller livsmedelssäkerhet.

ISO 22000

Våra tjänster för ISO 22000 (ledningssystem för livsmedelssäkerhet)

Vårt team av experter finns här för er i alla aspekter av resan mot ISO 22000 certifiering. De kan hjälpa er att visa ert engagemang för bästa praxis genom en globalt erkänd certifiering och skapa trovärdighet och tillförlitlighet inom livsmedelsindustrin.

computer screen icon

Utbildning

Utöka dina kunskaper om ISO 22000 med vårt utbud av kurser som har utformats för olika nivåer av erfarenhet och inlärningsstilar.

image94kd3.pngGap analys

En tillvalstjänst där en av våra revisorer hjälper er att identifiera eventuella svagheter eller avvikelser före den formella ISO 22000-revisionen.

imageao21.png
Ackrediterad certifiering

En oberoende metod i två steg som ger en tydlig bild av er kapacitet. Ackrediterad certifiering hjälper er att bygga förtroende hos intressenter och vinna nya affärer.

intgerated services icon.png
Integrerade revisioner

Om er organisation innehar flera olika certifieringar erbjuder vi ett integrerat revisionsprogram som gör det möjligt att optimera era processer och i slutändan leda till ett effektivare och mer kostnadseffektivt ledningssystem.

 

Varför arbeta med oss?

local and global.png
Global kapacitet

Våra revisorer finns över hela världen och hjälper er att säkerställa att era system uppfyller de senaste kraven och riktlinjerna, oavsett var någonstans ni är verksamma.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

Våra utbildnings- och certifieringstjänster för ISO 22000 kan levereras på plats eller på distans med hjälp av trygg och säker teknik. Våra metoder för revision på distans garanterar samma höga kvalitet med flera extra fördelar, bland annat flexibilitet, snabb leverans och tillgång till global expertis.

history of firsts.png
Historien om de första

Vi var de första som fick UKAS-ackreditering för att leverera certifieringstjänster för en rad standarder över hela världen. Vi fortsätter att bidra till utvecklingen av en mängd specifika standarder och ramverk inom olika sektorer.

beyond compliance.png
Total säkerhet

LRQA:s tekniska experter har hjälpt till att utveckla ISO 22000, vilket ger en oöverträffad förståelse för standarden och gör det möjligt att leverera påtagliga fördelar.

 

Vanliga frågor och svar

 • Vad är ISO 22000?

  ISO 22000 är en internationellt erkänd standard för livsmedelssäkerhet. ISO 22000 ger ett ramverk för hantering av livsmedelssäkerhet som hjälper organisationer att identifiera och kontrollera faror för livsmedelssäkerheten. ISO 22000 omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och kan tillämpas på alla organisationer som är verksamma inom livsmedelsindustrin.

 • Vilka är fördelarna med ISO 22000?

  Konkurrensfördelar

  Certifiering enligt en av de ledande standarderna inom er bransch, t.ex. ISO 22000, gör att ni skiljer er från konkurrenterna.

  Ständig förbättring

  Förbättra kommunikationen och processerna kring livsmedelssäkerhet i hela organisationen och driv på en kontinuerlig optimering av hela leveranskedjan.

  Nya affärsmöjligheter

  Certifiering av livsmedelssäkerhet öppnar dörren till nya partnerskap med de många organisationer som kräver certifiering enligt ISO 22000.

  Kundernas förtroende

  Skydda ert varumärke och vinn kundernas förtroende genom att bevisa integriteten i era produktionsprogram och er hantering av leveranskedjan.

  Medarbetarnas engagemang

  ISO 22000 har ett förnyat fokus på medarbetarnas engagemang, vilket är av avgörande betydelse när man driver en livsmedelssäkerhetskultur i hela organisationen.

  Tids- och kostnadsminskningar

  Annex SL strukturen ger ett integrerat tillvägagångssätt för att hantera flera ledningssystem, så att du kan behandla alla system som en enda enhet.

 • Hur länge gäller en ISO 22000-certifiering?

  Efter godkännande är certifieringen giltig i tre år under förutsättning att systemet underhålls effektivt och detta demonstreras vid de årliga revisionerna.

 • Hur mycket kostar en ISO 22000-certifiering?

  Kostnaden för en ISO 22000-certifiering varierar beroende på flera faktorer, t.ex. organisationens storlek, organisationsstruktur och certifieringens omfattning. Kontakta oss för att begära en offert baserad på era specifika behov.

 • Hur ser en typisk ISO 22000-certifieringsprocess ut?

  Vilken väg er organisation tar för att uppnå ISO 22000 certifiering beror bland annat på företagets mognadsnivå när det kommer till livsmedelssäkerhet,men den typiska processen för att bli ISO 22000-certifierad omfattar tre huvudsteg.

  • Steg 1 Revision - dokumentgranskning och planering: Er revisor kommer att granska utformningen och dokumentationen av ert ledningssystem.
  • Steg 2 Revision - utvärdering av er implementering: Er revisor kommer att bedöma implementeringen och effektiviteten i ledningssystemet i linje med kraven i ISO 22000. Om det inte finns några större avvikelser kommer du att få din certifiering. Detta steg kan utföras delvis på distans eller på plats.
  • Steg 3 - Marknadsför din ISO 22000 certifiering: Er certifiering visar att du följer internationellt erkänd bästa praxis och arbetar för ständiga förbättringar - vilket hjälper dig att vinna nya affärer och uppfylla kundernas krav.

   

 • Erkänner GFSI ISO 22000?

  Nej, ISO 22000 är inte erkänd av GFSI. FSSC 22000, BRCGS Food Safety och SQF är dock alla standarder som erkänns av GFSI.

 • Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och FSSC 22000?

  ISO 22000 och FSSC 22000 är båda internationella standarder, utformade för att tillhandahålla ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS). FSSC 22000 är dock erkänd av GFSI. Om era leverantörer kräver att du ska vara certifierad enligt en standard som erkänns av GFSI kan FSSC 22000 vara den lämpligaste för din organisation eftersom systemet, förutom GFSI, även använder ISO 22000 som krav för ledningssystemet.

 • Är en ny version av ISO 22000 under utveckling?

  Den senaste versionen av ISO 22000 publicerades i juni 2018. För närvarande finns det ingen ny version av ISO 22000 under utveckling. Standarden ses dock över vart femte år och kan behöva ändras baserat på marknadsförhållandena.

Är ni redan certifierad enligt ISO 22000 och skulle vilja gå vidare?

Om ni har ett giltigt ackrediterat certifikat hos en annan leverantör och funderar på att byta är det enkelt att flytta din ISO 22000-certifiering till LRQA. Vi samarbetar med dig för att se till att övergången blir så smidig som möjligt.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag