Skip content

Hur det är att arbeta här

 

 

Låt oss forma en bättre framtid tillsammans

Vi på LRQA ser oss själva som agenter för positiv förändring.

Genom vårt stolta arv av att leverera spelförändrande marknadsförbättringar och bana väg för kunder att bygga säkrare och mer hållbara företag, har vi ett absolut åtagande att göra det rätta för våra kollegor, kunder, samhällen och vår planet. Vi anpassar oss snabbt till nya idéer och till de människor som kommer med dem - människor som delar vår passion för att göra framtiden till en bättre plats.

För att få det att hända krävs expertis i världsklass, samhörighet och en brinnande ambition att lyckas. Allt detta har vi i överflöd. Från vårt skarpa grepp om sociala, miljömässiga och tekniska förändringar för en säkrare, renare och mer hållbar framtid, till den rika mångfalden bland våra medarbetare och vår ambitiösa kultur, har vi allt vi behöver för att göra skillnad i världen.

Vi är LRQA.

Våra värderingar

Våra värderingar är en uppsättning underliggande principer som förenar kollegor över hela världen. De är mer än ord och uttalanden. De speglar vilka vi är som organisation, hur vi gör affärer och hur vi arbetar och verkar - våra värderingar är vårt DNA.

Vision

Vi tror på vår förmåga att göra skillnad i världen, och vi får saker att hända.

För dig innebär det att du arbetar för ett företag med ett tydligt definierat syfte och att du vet att det arbete vi utför hjälper våra kunder att leverera det de gör på ett tryggare, säkrare och mer hållbart sätt. Din framtid är också vårt fokus. Du kommer att arbeta för ett globalt företag som investerar i din karriärs framtid. 

Integritet

Vi anser att det är viktigt att vara ansvarstagande och göra det som är rätt.

Att arbeta för LRQA innebär att arbeta för ett företag som gör det rätta, inte det som är lätt, och som alltid sätter våra medarbetares säkerhet i första rummet. Vi är öppna med vad som går bra och vad vi behöver förbättra. Vi är fast beslutna att upprätthålla den högsta nivån av etisk praxis.

Samhörighet

Vi tror på att vara respektfulla och ta vara på våra olikheter.

Mångfald är vår styrka. Vi välkomnar människor från alla bakgrunder och identiteter och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig uppskattade och har en känsla av tillhörighet. Vi har en inkluderande, prestationsdriven kultur som välkomnar samarbete och input från alla.

Ambition

Vi tror på att utmana oss själva för att göra våra kunder bättre.

Vi välkomnar förändringar och uppmuntrar våra medarbetare att se de möjligheter som de innebär. Vi värdesätter innovativa och kreativa idéer som bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi är en ambitiös, växande organisation som har stora karriärmöjligheter för våra medarbetare, så att du kan uppnå dina personliga karriärmål.

Expertis

Vi anser att det är viktigt att värdesätta och investera i våra medarbetare

Vi är stolta över bredden och kvaliteten på det arbete som levereras, och det är därför vi är engagerade i att utveckla våra medarbetare. Din expertis är hörnstenen i vår verksamhet. Vi vill att du ska utvecklas och växa i vår banbrytande och växande verksamhet, som har excellens i fokus.

Varför människor väljer att arbeta här

Vårt syfte, att forma en bättre framtid, förenar oss alla. Tillsammans arbetar vi för att skapa en rättvisare, säkrare och mer hållbar värld. Vi främjar en ambitiös och positiv kultur så att våra medarbetare kan trivas. 

Vi lovar dig möjligheten att.

  • Träffa och arbeta med experter i världsklass
  • Vara en del av att uppfylla vårt tydliga och meningsfulla syfte att forma en bättre framtid tillsammans, inklusive att hjälpa till att leverera vår egen hållbarhetsstrategi.
  • Utveckla och ha en tillfredsställande karriär.
  • Arbeta för en organisation som upprätthåller den högsta nivån av etisk praxis
  • Samarbeta med ett brett spektrum av kollegor inom vår globala organisation