Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 45001: 2018 Certifiering för arbetsmiljöledning (OH&S)

Skapa en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö

ISO 45001 bidrar till att minska risker och förbättra prestanda genom att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Även om yttre faktorer utom vår kontroll kan påverka vårt arbetsliv så är det en sak som förblir konstant, du vill att medarbetarna ska vara säkra. ISO 45001-certifiering kan hjälpa till att uppnå detta genom att reducera arbetsplatsrelaterade risker och ge ett stabilt ramverk för arbetsmiljö och medarbetarnas välmående. Kolla in Vanliga frågor för information om ISO 45001 och våra erbjudanden.

Våra ISO 45001-tjänster

Våra certifierings- och utbildningstjänster kan tillhandahållas på plats, på distans eller genom en blandstrategi – vilket ger dig möjlighet att skräddarsy en servicemodell som passar företagets arbetsmiljöledningssystem.

ikonen för datorskärmen

Utbildning

Utöka din kunskap med våra ISO 45001-utbildningar, speciellt utformade för olika erfarenhetsnivåer och inlärningsstilar.

 

image94kd3.png
GAP-analys

En valfri tjänst där en av våra expertrevisorer hjälper dig att identifiera svaga områden eller överensstämmelsebrister före den formella ISO 45001-revisionen, så att ni slipper oönskade överraskningar.

imageao21.png
Ackrediterad certifiering

En oberoende process i två steg som ger en tydlig bild av företagets kapacitet. Ackrediterad certifiering hjälper dig att bygga och bibehålla förtroende hos era intressenter och vinna nya affärer.

integrated services icon.png
Integrerade revisioner

Om du har integrerat ledningssystem kan du ha stor nytta av ett integrerat revisions- och övervakningsprogram som är effektivt och kostnadseffektivt.

 

Varför samarbeta med oss?

local and global.png
Lokal och global expertis

Vi finns överallt där du är. Med högkvalificerade revisorer över hela världen kan vi erbjuda en lokal tjänst med en global och konsekvent strävan efter att nå hösta möjliga kvalitet. Våra medarbetare är tekniska experter med djupgående kunskaper om arbetsmiljö.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

I de flesta fall kan våra ISO 45001 utbildnings- och certifieringstjänster tillhandahållas på plats eller på distans med trygg och säker teknik. Om du väljer att få systemen på distans får du samma högkvalitativa service med flera extra fördelar, som flexibilitet, snabb leverans och tillgång till global expertis.

history of firsts.png
Berättelser om att vi var först

Vi var först med att få UKAS-ackreditering avseende certifieringstjänster för en rad standarder över hela världen. Vi fortsätter att spela en viktig roll i utvecklingen av en rad specifika standarder och ramar inom olika sektorer.

beyond compliance.png
Bortom efterlevnad

Teknikexperter från LRQA var involverade i utvecklingen av ISO 45001 och Martin Cottam, Group Technical Assurance & Quality Director, är ordförande för ISO/TC 283 – ISO Technical Committee for Occupational Health and Safety Management Systems Standards – ni kan alltså vara säkra på att våra revisorer har gedigna kunskaper gällande standardens alla krav.

 

Vanliga frågor

 • Vad är ISO 45001?

  Passar för organisationer av alla storlekar, inom alla sektorer och i alla länder, ISO 45001 ger ett ramverk att använda inom hela leveranskedjan för att skapa en kultur för säker arbetsmiljö, som prioriterar medarbetarnas välmående, stödjer medarbetarhälsa och förbättrar företagets prestanda. 

 • Är ISO 45001 ett lagstadgat krav?

  I allt fler länder antas ISO 45001 som ett reglerande krav och hjälper organisationer att uppvisa, både internt och externt, sitt åtagande inom arbetsmiljö och bidrar till att förbättra företagets rykte hos både anställda och kunder. 

 • Varför är ISO 45001 viktigt? Vilka är fördelarna?

  Certifiering från en globalt erkänd aktör, som LRQA, ger kunder, medarbetare och intressenter extra förtroende för att arbetsmiljön och personalens välbefinnande prioriteras av organisationen och utgör ett robust ramverk som stödjer: 

  En hälsosam och säker arbetsmiljö 

  ISO 45001 syftar till att reducera arbetsrelaterade olyckor genom att skapa en hälso- och säkerhetskultur där medarbetarna uppmuntras att inta en aktiv roll. Detta – med stöd av ett starkt ledarskap – kan hjälpa till att reducera personalomsättning, höja moralen och förbättra förmågan att bibehålla personal – samt göra arbetsmiljön både säkrare och hälsosammare. 

  Förbättrad produktivitet

  Att förstå riskprofiler genom en systematisk process som är utformad att hålla medarbetarna friska och säkra kan bidra till att reducera frånvaro och personalomsättning, samt leda till ökad produktivitet. 

  Överensstämmelse och högkvalitativ drift 

  ISO 45001 ger tydliga ramar för hantering av reglerande och juridiska ålägganden, vilket ger både kunder och intressenter ytterligare förtroende för organisationen, samt förbättrar varumärkets rykte och ger konkurrensfördelar vid anbudsförfaranden. 

  Genom att följa principerna i ISO 45001 kan certifieringen bidra till att förbättra riskhantering, få större förståelse för er organisations interna och externa sammanhang och ge värdefullt bidrag till ökad effektivisering och högre prestanda för organisationen.

  Enkel integrering

  ISO 45001 följer ramverket i bilaga SL, högkvalitetsstruktur för moderna ISO-standarder. Strukturen i bilaga SL säkerställer enhetlighet och kompatibilitet mellan standarder i olika ledningssystem och möjliggör okomplicerad och harmoniserad implementering av flera standarder (integrerade ledningssystem). ISO 45001 integreras enkelt med alla nya och reviderade standarder för ISO-ledningssystem, så som ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. 

 • Hur erhåller jag ISO 45001-certifiering?

  Den väg som din organisation tar för att uppnå ISO 45001-certifiering beror bland annat på företagets storlek, mognadsgrad och befintligt förfarande för hantering av risker. Standardprocessen för att bli ISO 45001-certifierad omfattar tre huvudsteg.

  Steg 1 – granskning av dokument samt planering: Revisorn kommer att granska utformning och dokumentation av ert ledningssystem – i de flesta fall sker detta på distans.

  Steg 2 – granskning och utvärdering av genomförandet: Revisorn utvärderar genomförandet och effektiviteten av ditt OHSMS i enlighet med kraven i ISO 45001. Om det inte förekommer brist på överensstämmelse erhåller ni certifieringen. Detta steg kan utföras på distans eller på plats.

  Promota din ISO 45001-certifiering: Din certifiering visar att du har föresatt dig att använda de bästa internationellt erkända metoderna och strävar efter att kontinuerligt förbättra dem – vilket hjälper dig att vinna nya marknadsandelar och uppfylla intressenternas krav. Ledningssystem och fokusering på de områden som är viktigast för verksamheten. Ladda ner vårt faktablad om ISO 45001 gap-analys. 

  Om organisationen använder mer än ett ledningssystem, så som kvalitet (ISO 9001) eller miljö (ISO 14001) kan LRQA erbjuda ett koordinerat utvärderings- och övervakningsprogram för att minimera störningar inom administration och drift.

 • Hur genomförs ISO 45001-revisioner?

  Genom att använda säker fjärrteknik kan vi leverera samma högkvalitativa granskningstjänster som tidigare endast fanns tillgängliga som på-platsrevision. Våra ISO 45001 tjänster blandar distans- och på-platsrevsioner för att tillhandahålla oöverträffad insikt och expertis och ett snabbt och flexibelt sätt att bibehålla ert granskningsschema samtidigt som man reducerar den koldioxidpåverkan som är förknippad med resor och minimerar hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i farliga eller svåråtkomliga områden. Resultaten är förenliga med revision på plats, vilket gör att revisionens integritet och ackrediterad certifiering förblir exakt samma. 

 • Hur mycket kostar det att bli ISO 45001-certifierad?

  Certifieringskostnaderna beror på er organisations storlek och komplexitet samt hur pass inarbetat ert ledningssystem är.

 • Vilka är kraven i ISO 45001?

  Klausuler 0 till 3: Introduktion, omfattning, referenser, termer och definitioner  

  Klausul 4: Organisationens förutsättningar

  Klausul 5: Ledarskap och åtagande

  Klausul 6: Planering för kvalitetsledningssystem (QMS)  

  Klausul 7: Support och resurshantering  

  Klausul 8: Driftplanering och kontroll  

  Klausul 9: Prestandautvärdering

  Klausul 10: Förbättringsåtgärder 

 • Vad är ISO 45003?

  ISO 45003 publicerades 2021 och är: 

  • Den första internationella standarden som bemöter mental hälsa, säkerhet och välmående på arbetsplatsen, 
  • en vägledande standard för att ge rekommendationer (inte krav), 
  • lämplig för alla organisationer, oavsett storlek och oavsett sektor,
  • ISO 45003 kan användas som fristående vägledningsdokument, 
  • samt kan även användas som vägledning för att hjälpa organisationer att uppfylla kraven i ISO 45001 för att hantera mental hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Är ni redan certifierade enligt ISO 45001 och vill göra en omcertifiering?

EXPERTKUNSKAP

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sin kunskap och erfarenhet.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag