Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 45001 Arbetsmiljö

Förbättra arbetsplatsens arbetsmiljö.

ISO 45001 bidrar till att minska risker och förbättra prestanda genom att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Vad är ISO 45001?

ISO 45001

Växande global handel har lett till nya utmaningar inom hälsa och säkerhet. Detta innebär att behovet har ökat av en internationell standard för arbetsmiljö så det möjliggör globala jämförelser som skall förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. ISO 45001 publicerades den 12 mars, 2018 och syftet är att göra det enklare för organisationer att visa att man aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågor och säkerhet för att förbättra organisationens rykte gentemot kunder och medarbetare.

Organisationer som är certifierade i enlighet med OHSAS 18001 har tre år på sig att genomföra övergången till den nya standarden, som bland annat omfattar ett ramverk som kan användas inom hela leveranskedjan för att säkerställa arbetet med arbetsplatsmiljö, för att på så sätt lägga grunden för en kontinuerlig förbättring av hälsa och säkerhet. Den nya arbetsmiljöstandarden ger organisationer en möjlighet att skaffa ett enhetligt ledningssystem för arbetsmiljöfrågor, i linje med organisationens strategier och strävan efter att förbättra arbetsmiljön. För organisationer certifierade enligt OHSAS 18001:2007 har övergångsperioden till ISO 45001:2018 förlängts till den 11 september 2021. 

 

Vilka är fördelarna med ISO 45001?

En hälsosammare och säkrare arbetsplats.

ISO 45001:2018 syftar till att reducera de uppskattningsvis 2,78 miljoner arbetsrelaterade dödsfallen och de 374 miljoner icke-dödliga arbetsrelaterade skador som inträffar varje år, enligt beräkningar utförda av den internationella arbetarorganisationen (ILO), samt uppmuntra medarbetarengagemang för att undvika olyckor och ohälsa samt förbättra välbefinnandet.

Maximera produktivitet

Hantera uppkomna risker genom systematiska processer som bidrar till att hålla medarbetarna vid god hälsa, minimera stillestånd för att skapa optimal daglig arbetsprestanda.

Globalt erkänd

ISO 45001 fokuserar på att förbättra arbetsmiljö och säkerhet, samt anger en ny standard som ger leverantörerna konkurrensfördelar vid anbud på globala kontrakt.

Enkel integrering

Den nya arbetsmiljöstandarden ligger i linje med Annex SL – samma struktur som ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö), som presenterar enklare ledningssystem som kan integreras i mer omfattande ”affärsledningssystem”.

Behöver du hjälp med ISO 45001?

ISO 45001 passar alla organisationer, oavsett storlek, sektor eller plats. Oavsett om ni redan använder ett ledningssystem för arbetsmiljö som ni vill ställa om till ISO 45001 eller om ni vill implementera ett helt nytt system så är vi fullt medvetna om att alla organisationer och deras arbetsmiljöledningssystem är unika. Vi har mer än 30 års erfarenhet inom utbildning, GAP-analys, utvärdering och certifiering, vilket innebär att ni får rätt support när ni samarbetar med oss.

Varför samarbeta med oss?

Fullt fokus på certifiering

Vi undersöker noga alla problem och använder strikt analytisk precision, vi granskar in i minsta detalj, lämnar inga obesvarade frågor för att alltid kunna dra korrekta slutsatser.

Teknisk expertis

Våra revisorer är kända för sin områdesexpertis och att de pratar samma språk och förstår era områdesspecifika arbetsmiljörisker.  Teknikexperter från LRQA var involverade i utvecklingen av ISO 45001 och Martin Cottam, Group Technical Assurance & Quality Director, är ordförande för ISO/TC 283 – ISO Technical Committee for Occupational Health and Safety Management Systems Standards – ni kan alltså vara säkra på att våra revisorer har gedigna kunskaper gällande standardens alla krav.

Vill du veta mer om tjänsten?

ISO 45001 Self Assessment Tool

Self assessment

Närmar du dig startlinjen?

Med hjälp av Lloyd’s nya verktyg för självbedömning enligt ISO 45001 kan ni på ett enkelt sätt hitta hinder för en framgångsrik övergång till ISO 45001 innan det är för sent.

Börja nu

EVENEMANG

Träffa oss på dessa kommande evenemang

13 okt 2022

okt

Driving the future of transport

Online

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag