Skip content
Pineapple Tins

Säkerställa global livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

INTERNATIONELL STANDARD (IFS) FÖR LIVSMEDEL

+46 31 26 21 80

Kontakta oss

LRQA är en marknadsledande leverantör av IFS Food V8-revisioner och granskar kända globala livsmedelsproducenter mot livsmedelssäkerhetsstandarden. IFS bedömer livsmedelsproducenternas förmåga att uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet och visa tillbörlig aktsamhet och enhetlighet, vilket i sin tur driver säkerhet och förtroende i leveranskedjan.

Den uppdaterade IFS Food V8 har utvecklats tillsammans med leverantörer och återförsäljare och syftar till att säkerställa jämförbarhet och transparens för konsumenten genom hela leveranskedjan och gör att du inte bara kan bevisa att dina produkter är säkra, utan också att du uppfyller återförsäljarnas specifikationer.

Version 8 av standarden publicerades den 18 april 2023. De viktigaste målen för översynen har anpassats till den senaste revideringen av Codex Alimentarius General Principles of Hygiene och den kommande ISO 22003-2, införlivandet av IFS Doctrine-regler i IFS Food Standard och beaktandet av intressenternas feedback från IFS Food V7. Läs mer om IF Food version 8.

Våra IFS-tjänster

Öppna upp för bättre affärsmöjligheter med IFS. Genom att samarbeta med oss och våra certifieringstjänster inom livsmedelssäkerhet kan ni bygga ett starkt förtroende bland era intressenter.

computer screen icon

Utbildning

Utöka dina kunskaper om IFS med vårt utbud av kurser som har utformats för olika nivåer av erfarenhet och inlärningsstilar.

image94kd3.pngGap analys

En tillvalstjänst där en av våra revisorer hjälper er att identifiera eventuella svagheter eller avvikelser före den formella IFS-revisionen.

intgerated services icon.png
Integrerade revisioner

Genom att integrera era ledningssystem kan ni dra nytta av ett mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt integrerat revisionsprogram.

 

Varför arbeta med oss?

local and global.pngGlobal kapacitet

Vårt team av högt kvalificerade revisorer erbjuder lokal och global expertis med ett konsekvent engagemang för excellens inom livsmedelssäkerhet. Våra tekniska experter har omfattande kunskaper inom detta område.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

Våra IFS-utbildnings- och certifieringstjänster kan levereras på plats eller på distans. Om du väljer våra metoder på distans får du samma höga kvalitet med flera fördelar, inklusive flexibilitet, snabb leverans och tillgång till global expertis.

beyond compliance.png
Total säkerhet

Vårt team av branschexperter står till ert förfogande för att hjälpa er att uppnå era mål för livsmedelssäkerhet. De har globalt erkänd expertis och har aktivt bidragit till utvecklingen av många standarder för livsmedelssäkerhet.

 

Vanliga frågor och svar

Vad är livsmedel enligt International Featured Standards (IFS)?

IFS Food är ett globalt erkänt certifieringssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Den tillhandahåller ett ramverk för hantering av livsmedelssäkerhet, äkthet och kvalitet genom hela livsmedelskedjan från produktion till distribution.

Vilka är fördelarna med IFS Food?

Fördelarna med IFS Food är följande:

Kundernas förtroende

Certifiering enligt den internationella standarden minskar frekvensen av detaljhandelsrevisioner, förbättrar ert varumärkes rykte och ger era kunder förtroende för sin leveranskedja.

Produktkvalitet

Den enhetliga livsmedelsstandarden möjliggör konsekvent livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring, vilket innebär färre produktåterkallelser och förbättrad produktivitet.

Konkurrensfördelar

IFS Food hjälper till att förbättra relationerna med kunder och myndigheter och öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Hur länge gäller IFS Food-certifieringen?

Certifieringen är giltig i 420 dagar från datumet för den första bedömningen. För att behålla certifieringen måste organisationen genomgå en årlig omcertifieringsrevision. En inledande eller förnyad certifiering kan utföras antingen anmält eller oanmält. Det oanmälda alternativet är obligatoriskt minst en gång var tredje IFS-revision.

Hur mycket kostar en IFS Food-certifiering?

Kostnaden för IFS Food-certifiering varierar beroende på flera faktorer, till exempel organisationens storlek och struktur samt certifieringens omfattning (berörda produkter och processer). För att begära en offert baserad på just era specifika behov, kontakta oss här.

Hur ser en typisk certifieringsprocess för IFS Food ut?

Vilken väg din organisation tar för att uppnå IFS Food-certifiering beror bland annat på företagets storlek, mognad och befintliga strategi för riskhantering, men standardprocessen för att bli IFS-certifierad omfattar tre huvudsteg.

Din organisation kan begära en frivillig IFS förrevision som förberedelse för den initiala IFS-revisionen.

När din organisation är redo kan ni starta med steg 1. Revisorn kommer att besöka er på plats för att granska era system för livsmedelssäkerhet och kvalitet, produkter och produktionsprocesser i linje med IFS krav. Revisorn kommer att utfärda en handlingsplan med alla resultat, och ert företag måste komplettera den med uppgifter om de genomförda korrigeringarna och de föreslagna korrigerande åtgärderna. Rapporten och åtgärdsplanen från revisorn är föremål för en oberoende teknisk granskning. Baserat på resultatet av den tekniska granskningen rekommenderas utfärdandet av certifikatet eller inte.

Vad är nytt med IFS Food version 8?

IFS Food version 8 publicerades den 18 april 2023 och innehåller flera uppdateringar av standarden. Den nya versionen är anpassad till den nya Codex Alimentarius och ISO 22003-2. Ytterligare förändringar inkluderar: en revidering av poängsystemet, mer konsekventa formuleringar och omfördelning av vissa krav för att säkerställa att de ligger nära verifieringskedjan. IFS Food V8 kommer också att introducera nya krav på ämnen som validerings- och revalideringsförfaranden, handhygien, hantering av kemiska produkter, miljöövervakningsprogram och korrigering av avvikelser och bristande överensstämmelse. Ta reda på mer om IFS Food V8.

Är ni redan IFS certifierade och vill byta?

Om ni har ett giltigt ackrediterat certifikat hos en annan leverantör och funderar på att byta certifieringorgan är det enkelt att flytta er IFS Food Safety-certifiering till LRQA. Vi samarbetar med er för att se till att övergången blir så smidig som möjligt.

FALLSTUDIER

EVENEMANG