Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

inspektionstjänster

Hanterar risker avseende tillgångar, utrustning och leveranskedjan

Vi stöder din efterlevnadsresa och övergång till renare energi och hjälper dig på så sätt att minimera risker och bygga förtroende för din utrustning och leveranskedja – för en säker och hållbar framtid.

MInska risker, uppnå kvalitet och uppfyll myndighetskrav med LRQA..

Att verka på dagens globala marknad har aldrig varit mer utmanande. Kunderna kräver säkra och hållbara produkter, regeringar och tillsynsmyndigheter inför ny lagstiftning och leveranskedjorna växer i storlek och komplexitet. Det pågår dessutom ett skifte till nya, renare energikällor som stöder ESG:s ambitioner (miljö, sociala frågor, styrning) men som kräver långsiktiga, specialiserade övergångsprojekt.

Vi erbjuder en rad inspektionstjänster mot internationella koder, standarder och utbildningar som är utformade för att hjälpa dig att minimera risken som följer med att konkurrera på dagens globala marknad och se till att du uppfyller både kundstandarder samt bransch- och myndighetsbestämmelser.

Våra inspektörer och utbildare är branschexperter som arbetar med dig för att förstå din verksamhet samtidigt som de håller sig i linje med den bredare inspektionsbranschen. Vi erbjuder dig vår inspektionsexpertis, vilket innebär att skydda dina tillgångar och ditt varumärkes rykte som om de vore våra egna.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag