Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 9001: 2015 Certifikace systému managementu kvality (QMS)

Certifikace QMS a školení od oborových specialistů

ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality (QMS). Získáním certifikace dle ISO 9001 od společnosti LRQA prokazujete, že Váš systém řízení kvality (QMS) používá celosvětově uznávaný přístup, který se zaměřuje na neustálé zlepšování Vašich procesů a řízení obchodních rizik s cílem splnit potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Podívejte se na Časté dotazy pro získání informací o normě ISO 9001 a našich nabídkách.

Naše služby v oblasti ISO 9001

Naše certifikační a školicí služby můžeme poskytovat na místě, vzdáleně nebo smíšeným způsobem – to vám umožní přizpůsobit model služeb podle potřeb vašeho podniku..

ikona obrazovky počítače

Školení

Rozšiřte své znalosti pomocí naší nabídky školení v oblasti ISO 9001, která byla navržena pro různé úrovně zkušeností a stylů učení. 

image94kd3.pngRozdílová analýza (GAP)

Volitelná služba, v rámci níž vám jeden z našich zkušených auditorů pomáhá identifikovat slabé oblasti nebo nesoulad ještě před formálním auditem ISO 9001.

imageao21.png
Akreditovaná certifikace

Nezávislý dvoufázový proces, který zřetelně deklaruje vaše schopnosti. Akreditovaná certifikace vám pomůže vybudovat si důvěru u zainteresovaných stran a získat nové zakázky.

intgerated services icon.png
Integrované audity

Integrace vašich systémů řízení vám umožní využívat efektivnější a ekonomičtější integrovaný program auditu a dohledu.

 

Proč s námi spolupracovat?

local and global.png
Místní i globální odbornost

Jsme všude, kde jste vy. S pomocí vysoce kvalifikovaných auditorů působících po celém světě můžeme nabídnout služby v místě s globálně konsistentním zaměřeím na kvalitu. Naši lidé jsou technickými odborníky s rozsáhlými znalostmi v oblasti řízení kvality. 

flexible delivery.png
Flexibilní realizace

Naše služby školení a certifikace ISO 9001 ve většině případů mohou být poskytovány na místě nebo vzdáleně s využitím bezpečné a zabezpečené technologie. Pokud se rozhodnete pro způsob vzdáleného poskytování, získáte stejně kvalitní služby a navíc další výhody jako flexibilitu, rychlou realizaci či přístup ke globálním odborníkům.

history of firsts.png
Historie prvních

Jako první jsme získali akreditaci UKAS k poskytování certifikačních služeb pro celou řadu standardů a po celém světě. Neustále se snažíme pomáhat při vývoji nejrůznějších standardů a rámců napříč odvětvími.

beyond compliance.png
Více než jen plnění požadavků

Naši auditoři jsou odborníky ve svém odvětví, kteří jsou vybíráni podle potřeb Vaší organizace, abychom zajistili přidanou hodnotu prostřednictvím efektivního a komplexního auditu Vašeho systému. Poskytnou Vám vhodná doporučení ke zlepšení Vašeho systému managementu i podniku samotného.

 

Časté dotazy

 • Co je standard ISO 9001?

  ISO 9001 je mezinárodní norma systému řízení, která je určena pro organizace jakékoli velikosti a působící v jakémkoli odvětví a poskytuje uznávaný rámec pro řízení kvality a neustálé zlepšování. Více než 1 milion společností po celém světě používá ISO 9001 k lepšímu pochopení a uspokojení potřeb svých klientů a zainteresovaných stran a k řízení výkonnosti..

 • Jaké výhody přináší certifikace dle ISO 9001?

  Konkurenční výhoda

  Mnoho společností vyžaduje, aby dodavatelé a partneři měli nezávislou certifikaci ISO 9001 jako povolení k účasti ve výběrovém řízení. A přestože certifikace není vždy smluvní povinností, často poskytuje konkurenční výhodu a přidává na důvěryhodnosti, čímž pomáhá získávat a udržovat důvěryhodné obchodní vztahy.

  Efektivita a výkonnost podniku

  Dodržováním zásad osvědčených postupů obsažených v normě ISO 9001 mohou organizace zlepšit přístup k řízení rizik, zajistit jasné pochopení vnitřního a vnějšího kontextu organizace a cenným způsobem přispět k celkové efektivitě a výkonnosti podniku. Akreditovaná certifikace celosvětově důvěryhodným a uznávaným poskytovatelem, jakým je společnost LRQA, je pro organizace po celém světě známkou důvěryhodnosti a profesionality.

  Snadná integrace

  ISO 9001 sleduje rámec dodatku SL, což je vysokoúrovňová struktura pro moderní normy ISO. Struktura dodatku SL zajišťuje konzistenci a kompatibilitu mezi různými normami systémů řízení a umožňuje jednoduché a harmonizované provádění řady norem (integrovaný systém managementu). ISO 9001 se snadno integruje se všemi novými a revidovanými normami systému řízení ISO, například ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001.

 • Jak získat certifikaci dle ISO 9001?

  Cesta, kterou se vaše organizace vydá k získání certifikace ISO 9001, často závisí mimo jiné na velikosti podniku, jeho vyspělosti a stávajícím přístupu k řízení rizik. Standardní proces získání certifikátu ISO 9001 však zahrnuje tři hlavní kroky. 

  • 1. fáze auditu – kontrola dokumentů a plánování: Auditor zkontroluje návrh a dokumentaci vašeho systému řízení – ve většině případů to probíhá na dálku. 
  • 2. fáze auditu – hodnocení zavedení: Auditor vyhodnotí zavedení a efektivitu vašeho stávajícího systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001. Pokud se nevyskytnou žádné neshody, certifikaci obdržíte. Tuto fázi lze provést na dálku nebo přímo na místě. 
  • Prezentace vaší certifikace dle ISO 9001: Vaše certifikace je dokladem vašeho úsilí při používání mezinárodně uznávaných osvědčených postupů a neustálého zdokonalování – continual improvement – a pomáhá vám tak získávat nové obchodní příležitosti a plnit požadavky zúčastněných stran. 
 • Jak probíhají audity ISO?

  Naše služby kombinují audity na místě a na dálku s cílem poskytnout bezkonkurenční přehled a odborné znalosti.  Pomocí zabezpečené vzdálené technologie můžeme poskytnout rychlý a flexibilní způsob, jak dodržet plán auditů, pomoci snížit uhlíkovou stopu spojenou s cestováním a minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika lidí, kteří pracují v nebezpečných nebo obtížně přístupných oblastech. Výstupy jsou konzistentní s audity na místě, takže integrita vašeho auditu a akreditované certifikace zůstává naprosto stejná.

 • Jak dlouho je můj certifikát ISO platný?

  Certifikáty jsou platné po dobu 3 let od data dokončení procesu prvotní certifikace. Auditor projedná a naplánuje audit obnovení certifikace v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby bylo zajištěno, že certifikace ISO bude pokračovat.

 • Na kolik vyjde získat certifikaci dle ISO 9001?

  Náklady na certifikaci budou záviset na velikosti a složitosti vaší organizace a na vyspělosti jejího stávajícího systému řízení. Chcete-li získat nabídku na míru, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Někdo z našeho týmu se s vámi spojí a poskytne vám všechny potřebné informace.

 • Jakých je 10 bodů normy ISO 9001?

  ISO 9001 sleduje rámec dodatku SL a skládá se z následujících deseti doložek: 

  • Doložka 0 až 3: Úvod, rozsah, odkazy, termíny a definice  
  • Doložka 4: Kontext organizace 
  • Doložka 5: Vedení a závazky 
  • Doložka 6: Plánování pro QMS 
  • Doložka 7: Podpora a řízení zdrojů 
  • Doložka 8: Operativní plánování a kontrola 
  • Doložka 9: Hodnocení výkonnosti 
  • Doložka 10: Opatření ke zlepšení 
 • Jaký je rozdíl mezi ISO 9001 a ISO 14001?

  ISO 9001 – Systém řízení kvality (QMS) – je celosvětově uznávaná norma systému řízení, která poskytuje rámec pro řízení kvality. ISO 14001 je celosvětově uznávaná norma pro systém environmentálního managementu. Stejně jako norma ISO 9001 poskytuje norma ISO 14001 rámec a zajišťuje neustálé zlepšování systému environmentálního řízení (EMS) podniku a vychází z rámce dodatku SL.

Máte již certifikaci dle ISO 9001 a chcete uskutečnit převod?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?