Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 9001:2015 ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ/QMS)

Πιστοποίηση και εκπαίδευση από εμπειρογνώμονες του κλάδου

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ/QMS). Η απόκτηση πιστοποίησης από την LRQA αποδεικνύει ότι το ΣΔΠ σας ακολουθεί μια δυναμική και παγκοσμίως αναγνωρισμένη προσέγγιση, που επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθείτε και την ιδανική διαχείριση των εκάστοτε επιχειρηματικών κινδύνων για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών σας ή των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών. Στο πεδίο Συχνές ερωτήσεις θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO 9001 και τις προσφορές μας.

Υπηρεσίες ISO 9001

Η ομάδα των επιθεωρητών της LRQA θα είναι ο συνεργάτης σας σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης ISO 9001. Αποδείξτε τη δέσμευσή σας πως ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές μέσω της διεθνούς πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και εδραιώσετε την αξιοπιστία σας στην παγκόσμια αγορά.

computer screen icon

Εκπαίδευση

Επεκτείνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το ISO 9001 με μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν όλα τα επίπεδα εμπειρίας και διαφόρους τρόπους μάθησης.

image94kd3.pngΔιαγνωστική Επιθεώρηση

Η LRQA παρέχει μια προαιρετική υπηρεσία κατά την οποία ένας από τους ειδικούς επιθεωρητές μας σας βοηθά να εντοπίσετε αδυναμίες του συστήματός σας ή τυχόν μη συμμορφώσεις πριν από τον επίσημο έλεγχο ISO 9001.

imageao21.png
Διαπιστευμένη Πιστοποίηση

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη διαδικασία δύο σταδίων που παρέχει μια σαφή εκτίμηση των δυνατοτήτων σας. Η διαπιστευμένη πιστοποίηση σας βοηθά να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και να αυξήσετε το πελατολόγιό σας.

intgerated services icon.png
Συνδυαστικές Επιθεωρήσεις IMS

Εφόσον ο οργανισμός σας διαθέτει πολλαπλές πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης και επιτήρησης, ώστε να εξορθολογήσετε τις διαδικασίες σας και να υιοθετήσετε πιο αποδοτικά και προσοδοφόρα συστήματα διαχείρισης.

 

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

local and global.png
Παγκόσμια εμβέλεια

Είμαστε όπου βρίσκεστε. Διαθέτοντας εξειδικευμένους επιθεωρητές σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο με συνέπεια και αφοσίωση παγκόσμιας εμβέλειας. Οι συνεργάτες της LRQA είναι τεχνικοί εμπειρογνώμονες με απαράμιλλη γνώση στη διαχείριση ποιότητας. Όπου κι αν δραστηριοποιείστε, θα είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε.

flexible delivery.png
Ευελιξία υπηρεσιών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης ISO 9001 μπορούν να παρασχεθούν επιτόπου ή εξ' αποστάσεως με τη χρήση προηγμένης και ασφαλούς τεχνολογίας. Εάν επιλέξετε τη μέθοδο της επιθεώρησης από απόσταση, θα λάβετε ισοδύναμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με πρόσθετα οφέλη, όπως ευελιξία, άμεση παράδοση και απαράμιλλη τεχνογνωσία παγκοσμίου βεληνεκούς.

history of firsts.png
Παγκόσμια πρωτοπορία

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε τη διαπίστευση του UKAS για μια σειρά προτύπων σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη ποικίλων ειδικών προτύπων και πλαισίων σε διάφορους τομείς.

beyond compliance.pngΣυνολική διασφάλιση

Ηγούμαστε της διαμόρφωσης του τομέα της διασφάλισης. Οι επιθεωρητές μας είναι εξειδικευμένοι στις ανάγκες του κλάδου σας. Οι υπηρεσίες της LRQA προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας μέσω μιας αποτελεσματικής και παγκοσμίως αναγνωρισμένης επιθεώρησης ή με τις απαραίτητες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και την επιχείρησής σας εν γένει.

Είστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα;

 

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι είναι το ISO 9001;

  Σχεδιασμένο για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα, το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο συστήματος διαχείρισης που παρέχει ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση. Πάνω από 1 εκατομμύριο εταιρείες παγκοσμίως χρησιμοποιούν το ISO 9001 για να κατανοήσουν καλύτερα και να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών καθώς και να αυξήσουν τις επιδόσεις τους.

 • Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 9001;

  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

  Βασική απαίτηση των περισσοτέρων εταιριών από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες τους προκειμένου να υποβάλουν προσφορές, είναι να κατέχουν ανεξάρτητη πιστοποίηση κατά ISO 9001. Και ενώ η πιστοποίηση δεν είναι πάντα υποχρεωτική, συχνά αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσθέτοντας αξιοπιστία, γεγονός που βοηθά στην ανάπτυξη και διατήρηση αξιόπιστων εμπορικών σχέσεων και συμφωνιών.

  Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και απόδοση

  Ακολουθώντας τις αρχές βέλτιστης πρακτικής που περιγράφονται στο ISO 9001, οι οργανισμοί διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους κινδύνους, είναι σε θέση να παρέχουν σαφή περιγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού πλαισίου δράσης του οργανισμού τους και βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους. Η διαπιστευμένη πιστοποίηση μέσω ενός παγκοσμίως αξιόπιστου και αναγνωρισμένου παρόχου όπως η LRQA προσδίδει αξιοπιστία και επικυρώνει το βαθμό επαγγελματισμού των οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

  Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και απόδοση

  Tο πρότυπο ISO 9001 ακολουθεί την υψηλού επιπέδου δομή Annex SL, που χρησιμοποιείται από όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO. Η δομή Annex SL διασφαλίζει τη συνοχή και τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων προτύπων διαχείρισης συστημάτων και επιτρέπει την εναρμονισμένη εφαρμογή πολλαπλών συστημάτων (Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης IMS). Το ISO 9001 ενσωματώνεται εύκολα με όλα τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα, όπως τα ISO 14001, ISO 45001 και ISO 27001.

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω την πιστοποίηση ISO 9001;

  Η πορεία που θα ακολουθήσει ο οργανισμός σας για να επιτύχει την πιστοποίηση ISO 9001 εξαρτάται μεταξύ άλλων παραγόντων συχνά από το μέγεθος, την ωριμότητα και την προσέγγιση που ακολουθεί η επιχείρησής σας ως προς τη διαχείριση των κινδύνων. Ωστόσο, η τυπική διαδικασία για την πιστοποίηση κατά ISO 9001 περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα.

  • Στάδιο 1 Έλεγχος - ανασκόπηση εγγράφων και σχεδιασμός: Στις περισσότερες περιπτώσεις, αύτή η υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως.
  • Στάδιο 2 Έλεγχος - αξιολόγηση της εφαρμογής: Ο επιθεωρητής σας θα αξιολογήσει τον τρόπο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου ΣΔΠ σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001. Εφόσον δεν εντοπιστούν μη συμμορφώσεις, θα λάβετε την πιστοποίησή σας. Το στάδιο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ή επί τόπου.
  • Προωθήστε την πιστοποίησή σας: Η πιστοποίησή σας αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και στη συνεχή βελτίωση - δίνοντας σας εμπορικό πλεονέκτημα και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών.
 • Πώς διεξάγονται οι έλεγχοι ISO;

  Οι υπηρεσίες μας συνδυάζουν επιτόπιους ή εξ αποστάσεως ελέγχους και παρέχουν βάθος γνώσης και εξειδίκευσης. Χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία από απόσταση, μπορούμε να παρέχουμε γρήγορες και ευέλικτες υπηρεσίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων σας, να συμβάλλουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που σχετίζεται με τις μετακινήσεις και να μειώνουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εργάζονται σε επικίνδυνες τοποθεσίες ή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι είναι ισοδύναμοι με τους επιτόπιους ελέγχους και η ακεραιότητα της διαπιστευμένης πιστοποίησής σας παραμένει ακριβώς ίδια.

 • Πόσο καιρό ισχύει το πιστοποιητικό ISO μου;

  Τα πιστοποιητικά ισχύουν για 3 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αρχικής διαδικασίας πιστοποίησης. Ο έλεγχος για την ανανέωση της πιστοποίησης προγραμματίζεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή πολύ πριν από τη λήξη της, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της πιστοποίησης ISO.

 • Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 9001;

  Το κόστος πιστοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας καθώς και την ωριμότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης. Για να λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένα από τα μέλη της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.

 • Ποιες είναι οι 10 ρήτρες του ISO 9001;

  Το ISO 9001 ακολουθεί το πλαίσιο του παραρτήματος Annex SL που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 10 ρήτρες:

  • Ρήτρες 0 έως 3: Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, παραπομπές, όροι και ορισμοί
  • Ρήτρα 4: Πλαίσιο του οργανισμού
  • Ρήτρα 5: Ηγεσία και δέσμευση
  • Ρήτρα 6: Σχεδιασμός για το ΣΔΠ
  • Ρήτρα 7: Υποστήριξη και διαχείριση πόρων
  • Ρήτρα 8: Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος
  • Ρήτρα 9: Αξιολόγηση των επιδόσεων
  • Ρήτρα 10: Δράσεις βελτίωσης
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001;

  Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9001 είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας. Το ISO 14001 είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση. Όπως και το ISO 9001, το ISO 14001 παρέχει ένα πλαίσιο και συνεχή βελτίωση για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) μιας επιχείρησης και διαμορφώνεται με βάση το πλαίσιο του παραρτήματος Annex SL.

  

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;