Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 9001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και αύξηση της αποδοτικότητας.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο οργανισμοί παγκοσμίως διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001, καθιστώντας αναμφισβήτητα το πρότυπο αυτό το πιο διαδεδομένο στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η απόκτηση πιστοποίησης από την LRQA αποδεικνύει ότι ακολουθείτε μια δυναμική και παγκοσμίως αναγνωρισμένη προσέγγιση κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθείτε και την ιδανική διαχείριση των εκάστοτε επιχειρηματικών κινδύνων για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών σας ή των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών.

Τα οφέλη του ISO 9001

Ικανοποιημένοι πελάτες

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, σχεδιασμένη για οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα δραστηριοποίησης ή μεγέθους, θωρακίζει την επιχείρησή σας καθώς αποδεικνύετε επαρκώς τη δέσμευσή σας απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ διασφαλίζετε την ποιότητα των συστημάτων σας και την επικέντρωσή σας στη συνεχή βελτίωση. 

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Συχνά, η ανεξάρτητη πιστοποίηση τρίτου μέρους κατά ISO 9001 αποτελεί συμβατική απαίτηση.  Η πιστοποίηση από την παγκοσμίως αναγνωρισμένη LRQA σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αλλά και στις περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική, η συμβολή μας επιδρά θετικά καθώς αυξάνει την αξιοπιστία και προάγει την ανάπτυξη ασφαλών επιχειρηματικών σχέσεων στην εφοδιαστική σας αλυσίδα.

Εύκολη ενσωμάτωση διαδικασιών

Τηρώντας τις αρχές βέλτιστης πρακτικής που περιλαμβάνονται στο ISO 9001, η πιστοποίηση συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πιο αξιόπιστης προσέγγισης για τη διαχείριση κινδύνων και την μέγιστη κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου δρα ο οργανισμός σας.  Αναπόφευκτα αυξάνονται οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησής σας.

Εύκολη ενσωμάτωση

Το πρότυπο ISO 9001 ακολουθεί την υψηλού επιπέδου δομή Annex SL, που χρησιμοποιείται από όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO, και, ως εκ τούτου, μπορεί να ενσωματωθεί πολύ ευκολότερα σε ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, συμβάλλοντας στη μείωση του επιπρόσθετου κόστους.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 9001;

Η LRQA έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγνωστικές επιθεωρήσεις (gap analysis) και επιθεωρήσεις πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης. Αναλύουμε λεπτομερώς και ερευνούμε ενδελεχώς κάθε πρόβλημα, ώστε να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα για τον οργανισμό σας. 

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Διαπίστευση

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό που διαθέτουμε για να διεξάγουμε την αξιολόγησή σας.

Τεχνογνωσία

Σας εξασφαλίζουμε αποτελεσματική και ενδελεχή επιθεώρηση του συστήματός σας, αναθέτοντας την σε επιθεωρητές ειδικούς για τις ανάγκες της επιχείρησή σας, προσθέτοντας αξία τόσο στο σύστημα διαχείρισής σας όσο και στην ίδια την επιχείρησή σας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;