Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Articles index

Searchable index of articles from our domain experts

Index of articles

  • Markerad

    Markerad

Visar 4 av 4 resultat
Senaste

Ledarskap i alla faser av grupputveckling

Datum: 1 sep 2022

Nästan alla sektorer lider av personalbrist. En trend som har förstärkts av den starka återhämtningen efter COVID-pandemin, vilket har skapat en obalans mellan utbud och efterfrågan.

10 tips för internrevisorer

Datum: 3 jan 2022

Internrevision är ett kraftfullt verktyg som hjälper organisationer att identifiera var de är effektiva och var de behöver förbättra sig för att kunna utvecklas. Ändå är det många organisationer som kämpar med internrevisionsprocessen.

Artikel
Ledningssystem

Fem saker vi har lärt oss om framtiden inom digitala revisioner.

Datum: 4 nov 2021

År 2020 blev LRQA:s kunder tvungna att använda digital försäkran. För många var detta en ny och osäker värld.

Artikel
Ledningssystem
Inspektion

Integrerade förvaltningssystem: genomförande och vidareutveckling

Datum: 2 jun 2021

Den sociala, tekniska och politiska utvecklingen påverkar många aspekter: kunderna kräver allt oftare att deras leverantörer ska visa att de är certifierade enligt vissa ledningssystem.

Artikel
Ledningssystem
IT
Energi

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag