Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Sjukvård och medicin

Patientsäkerhet börjar med överensstämmelse.

Med omfattande förändringar av regelverk och många olika miljörisker är överensstämmelse mer utmanande och viktigare än någonsin tidigare.

För mer information om våra tjänster

Strikta krav kräver en erfaren samarbetspartner.

Den komplicerade sjulvårds- och medicinsektorn anpassas och förändras konstant. Det emotsedda, nya direktivet för medicinsk utrustning är ett av de största utvecklingsstegen som skett på länge inom området. Även om detta syftar till att bemöta vissa problem med medicinsk utrustning, så står branschen som helhet inför andra stora utmaningar, där flera av dessa rör patientsäkerhet och skydd av patientinformation, detta i en tid då de tekniska framstegen går ganska snabbt.

På LRQA vet vi att alla organisationer och dess processer är unika. Som ledande anmält organ de senaste 20 åren vet vi även vilken inverkan och betydelse effektivt uppfyllande av regelverk har och behovet att till fullo förstå de specifika omständigheter som gäller för våra kunder och deras verksamhet. 

Interested in finding out how we can help your organisation?

Så här kan vi hjälpa till

Vi tillämpar våra expertlösningar och oberoende certifieringar för att säkerställa integritet, tillförlitlighet och framgångar inom alla delar av er verksamhet. Hjälper till att maximera produktivitet och återhämtning, reducera kostnader, mildra risker och intyga uppfyllelse av bestämmelser, branschkoder och standarder, där vi har deltagit i utvecklingen av flera av dessa.

NYHETER

Våra senaste uppdateringar

Läs fler nyheter

För mer information om våra tjänster

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag