Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

BRCGS LIVSMEDELSSÄKERHET

Visa ditt engagemang för bästa praxis inom livsmedelssäkerhet

Med över 33 000 kunder inom livsmedels-, dryckes-, detaljhandels- och hotellsektorn är LRQA en global leverantör av BRCGS-revisioner till ett stort antal kunder.

BRCGS Food Safety publicerades första gången 1998 och tillhandahåller ett ramverk för att hantera produktsäkerhet, integritet, laglighet, kvalitet och operativa kontroller för dessa kriterier inom livsmedelstillverknings-, bearbetnings- och förpackningsindustrin. BRCGS Food Safety erkänns av Global Food Safety Initiative (GFSI) och en framgångsrik certifiering ger tillgång till viktiga marknader.

Den 9:e utgåvan av standarden lanserades i augusti 2022. LRQA kan hjälpa er säkerställa att ni uppfyller de nya revisionskriterierna.

Våra BRCGS-tjänster för livsmedelssäkerhet

Vi har världsledande experter på livsmedelssäkerhet som hjälper er att uppnå era mål.

computer screen icon

Utbildning

Utöka dina kunskaper om BRCGS Food Safety med vårt utbud av kurser som har utformats för olika nivåer av erfarenhet och inlärningsstilar.

image94kd3.pngGap analysis

An optional service where one of our expert auditors helps you identify any weak areas or non-conformities prior to your formal BRCGS Food Safety audit. 

imageao21.png
Gap analys

En valfri tjänst där en av våra expertrevisorer hjälper er att identifiera eventuella svagheter eller avvikelser före den formella BRCGS Food Safety-revisionen.

 

Varför arbeta med oss?

local and global.png
Global kapacitet

Vi är verksamma i mer än 160 länder med ett team på mer än 6 000 personer. Oavsett var ni är verksamma kommer vi att kunna stödja er.

flexible delivery.png
Flexibel leverans

Våra utbildnings- och certifieringstjänster för BRCGS livsmedelssäkerhet kan levereras både på plats och på distans med hjälp av säker teknik.

beyond compliance.png
Total säkerhet

Genom att arbeta med oss och våra certifieringstjänster kan ni skapa ett starkt förtroende bland era intressenter och visa ert engagemang för att implementera och upprätthålla praxis den högsta nivån av bästa.

image7tjxg.png

Alla BRCGS-tjänster

BRCGS syftar till att förbättra varumärkesförtroendet för organisationer genom rigorös kontroll av leveranskedjan. Vi erbjuder totalt 7 BRCGS-tjänster - från förpackningsmaterial till distribution. Se alla våra BRCGS-tjänster.

 

Vanliga frågor och svar

 • Vad är BRCGS-certifiering?

  BRCGS är ett certifieringssystem som tillhandahåller ett ramverk för hantering av produktsäkerhet och kvalitet. Det finns 4 BRCGS-standarder för certifiering av livsmedelstillverkning, förpackningstillverkning samt lagring och distribution. BRCGS standarder för livsmedel, förpackningar och lagring och distribution är alla GFSI Benchmarked som motsvarar FSSC, IFS och SQF standarder.

 • Vilka är fördelarna med BRCGS-certifiering?

  Fördelarna med BRCGS certifiering är:

  Nya affärsmöjligheter

  Förbättra din förmåga att arbeta med de många organisationer för vilka BRCGS certifiering är en avtalsenlig skyldighet eller förväntan.

  Kundernas förtroende för ert varumärke

  Standarden hjälper er att skydda ert varumärke och ger kunderna förtroende för ert produktionsprogram och hantering av leveranskedjan.

  Tillgång till leveranskedjan

  Den globala standarden för livsmedelssäkerhet accepteras och specificeras av många globala detaljhandlare, tillverkare, ingrediensföretag, livsmedelsföretag och råvaruproducenter som en del av deras process för godkännande av leverantörer.

  Konkurrensfördelar

  Certifiering enligt en av de ledande standarderna inom din bransch gör att du skiljer dig från ocertifierade konkurrenter.

 • Hur länge gäller BRCGS-certifieringen?

  Certifieringen är giltig i ett år från utfärdandedatum. För att behålla certifieringen måste organisationen genomgå en årlig revision.

  Vissa certifieringsorgan kan genomföra oanmälda revisioner under certifieringsperioden. Dessa revisioner kommer att äga rum när som helst utan förvarning.

 • Hur mycket kostar en BRCGS-certifiering?

  Kostnaden för BRCGS certifiering varierar beroende på flera faktorer, t.ex. organisationens storlek och struktur samt certifieringens omfattning. För att begära en offert baserad på just era specifika behov, kontakta oss här.

 • Hur ser en typisk BRCGS-certifieringsprocess ut?

  Vilken väg din organisation tar för att uppnå BRCGS certifiering beror bland annat på företagets storlek, mognad och befintliga strategi för riskhantering, men standardprocessen för att bli certifierad omfattar tre huvudsteg.

  Din organisation kan begära en frivillig BRCGS-förrevision som förberedelse innan den första BRCGS certifieringsrevisionen. När organisationen är redo startar man den initiala revisionen. Revisor kommer att på plats granska er produktsäkerhet, kvalitetssystem, produkter och produktionsprocesser i linje med relevanta BRCGS-krav. Revisorn kommer att utfärda en handlingsplan med alla resultat och ditt företag måste komplettera den med uppgifter om genomförda korrigeringar och föreslagna korrigerande åtgärder. Rapporten och åtgärdsplanen från revisorn är föremål för en oberoende teknisk granskning på. Baserat på resultatet av den tekniska granskningen rekommenderas utfärdandet av certifikatet eller inte.

 • Vad är nytt i BRCGS Food Safety version 9?

  BRCGS Food Safety version 9 innehåller flera uppdateringar och förändringar av standarden. Den nya versionen fokuserar på risker och lägger stor vikt vid livsmedelssäkerhetskultur, risk- och faroanalys samt leverantörshantering. Dessutom har ett antal ändringar införts för att standarden ska överensstämma med GFSI-kraven.

Är ni redan BRCGS certifierade och vill byta?

BRCGS Food Safety version 9 innehåller flera uppdateringar och förändringar av standarden. Den nya versionen fokuserar på risker och lägger stor vikt vid livsmedelssäkerhetskultur, risk- och faroanalys samt leverantörshantering. Dessutom har ett antal ändringar införts för att standarden ska överensstämma med GFSI-kraven.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag