Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

BRC GLOBAL STANDARD FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

Verifiering av livsmedelssäkerhet i er leveranskedja.

Ett ramverk för ledning av produktsäkerhet, integritet, lagenlighet och kvalitet.

Översikt

Med över 33 000 klienter inom sektorerna livsmedel, drycker, detaljhandel och turism arbetar LRQA över hela världen med att tillhandahålla granskningar rörande BRCGS-revisioner till ett stort antal kunder.

Standarden publicerades första gången 1998 och hjälper livsmedelstillverkare att hålla fokus på många olika områden, inklusive HACCP, spårbarhet, förebygga livsmedelsbedrägeri, samt system för ledning av åtaganden och kvalitet. BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet är erkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative), vilket innebär att en lyckad certifiering hjälper ert företag att bibehålla eller ge åtkomst till nyckelmarknader. 

Den nionde utgåvan av standarden lanserades i augusti 2022 och LRQA kan hjälpa dig att se till att du uppfyller de nya revisionskriterierna.

Fördelarna med BRCGS livsmedelssäkerhetsstandard

Nya affärsmöjligheter

Förbättra era möjligheter att arbeta med alla de organisationer som har BRCGS-certifiering som avtalskrav eller som förväntar sig detta.

Kundförtroende för ert varumärke

BRC Global Standard hjälper till att skydda ert varumärke, samt skapar förtroende hos kunderna för ert produktionsprogram och ledning av leveranskedjan.

Åtkomst till leveranskedjan

BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet är godkänd och specificeras av många globala detaljhandelsbolag, tillverkare, råvaruföretag, livsmedelsorganisationer och råvarubearbetare som ett led i deras process för godkännande av leverantörer.

Konkurrensfördel

Certifiering i enlighet med en av de ledande standarderna inom sektorn gör att ni skiljer ut er från konkurrenter som inte är certifierade.

Behöver du hjälp med BRCGS Livsmedelssäkerhet?

Med en omfattning på 18 livsmedelskategorier och 27 000 certifierade anläggningar så inser vi på LRQA att alla BRCGS-kunder har olika behov. Med över 30 års erfarenhet inom livsmedels- och dryckessektorn kan våra team erbjuda många olika tjänster som syftar till att förbättra standarder, förbättra er livsmedelssäkerhet och, sist men inte minst, skydda ert varumärke.

Dessutom erbjuder vi flera andra BRCGS-moduler, vissa som fristående och andra som kan kombineras med granskningen.

Varför samarbeta med oss?

Anpassat tillvägagångssätt

Vi kan bistå er organisation med förberedelserna för BRCGS version 9. Vår förmåga att kombinera granskningar och ett komplett tjänsteutbud kan hjälpa er att spara både tid och pengar.

Teknisk expertis

Vi matchar expertrevisorer med djupgående kunskap med just er  verksamhet, för att på så sätt få en optimal granskning av ert system.  Revisorerna är specialister som inte enbart har kunskap om potentialen i spjutspetsidéer, utan även tillämpning av denna kunskap på ett sätt som garanterar korrekt inverkan både idag och sett över lång sikt.

 

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag