Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

AS9100

Himmeln sätter gränserna med AS9100.

AS9100 är en ISO 9001-baserad standard för kvalitetsledningssystem med fokus på luftfart. Oavsett om det gäller distributörer, underhållsorganisationer eller tillverkare underbygger AS9100-certifieringen era produkters säkerhet, tillförlitlighet och regeluppfyllande.

Översikt

LRQA ger er möjlighet att uppvisa integriteten och kraven i ert ledningssystem för kvalitet inom flygbranschen (AQMS) genom den globalt erkända certifieringen AS9100

Certifieringen, allmänt känd som AS9100D eller EN9100:2018 i Europa, ger kunder och intressenter en försäkran om ett ert arbete med AQMS innebär att levererade produkter och tjänster uppfyller branschens högt ställda krav.

Som marknadsledare inom certifieringstjänster för luftfartsbranschen certifierar LRQA:s branschspecialister och luftfartsingenjörer organisationer för att ge dessa möjlighet att ha fullt förtroende för och integritet i sin leverantörskedja.

Fördelarna med AS9100

Heltäckande ledning av leveranskedjan

Certifiering enligt AS9100 hjälper er att optimera organisationens leveranskedja och skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med era leverantörer. Genom samarbete kan leveranstider och kostnader reduceras, vilket i slutänden även når kunderna och förbättrar belåtenhet samtidigt som det bidrar till återkommande affärer.

Medarbetarengagemang och beslutsfattande

Genom att bidra till att definiera och kartlägga ert systems ledningsprocesser bidrar AS9100 till att säkerställa medarbetarengagemang och acceptans för att klara målen för kundnöjdhet. Ledarskap är en mycket viktig faktor för att nå framgång med ert AS9100-system. Ett bra ledarskap krävs för att ta de viktiga beslut som krävs för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Förbättrad effektivitet och kontinuerlig förbättring

AS9100-certifiering kräver att er organisation använder ett processbaserat tillvägagångssätt för organisationens drift och processer. Ständiga förbättringar är en av grundprinciperna i AS9100 och innebär processen att över tid bidra till att förbättra ert ledningssystem och därmed organisationens prestanda. Den bidrar till att reducera ineffektivitet och säkerställer en jämn leverans av produkter och tjänster samt bidrar till att reducera företagets kostnader.

Behöver du hjälp med AS9100?

Under mer än 30 år har LRQA legat i framkant för utvecklingen av standarder inom luftfartsindustrin och vi är marknadsledare inom certifiering och utbildning. Vi är specialister på uppfyllelse av ledningssystem inom luftfartsindustrin, däribland AS9100-utbildning, AS9100 GAP-analys och AS9100 utvärdering och certifiering.

LRQA undersöker noga alla problem och använder strikt analytisk precision, vi granskar in i minsta detalj, lämnar inga obesvarade frågor för att kunna dra exakta slutsatser.

Varför samarbeta med oss?

Ackrediterad certifiering

LRQA var det första certifieringsorganet som erhöll officiellt godkännande från UKAS (United Kingdom Accreditation Service), vilket garanterar att er organisation får tryggheten att våra revisorer har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. Vi har inte bara förståelse för potentialen i spjutspetsidéer, utan tillämpar denna kunskap på ett sätt som garanterar korrekt inverkan både idag och sett över lång sikt.

Teknisk expertis

Våra revisorer är luftfartsingenjörer och branschspecialister som vi ser till matchar era verksamhetsbehov, för att på så sätt möjliggöra en effektiv och omfattande granskning av era system.

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag