Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 20000 certifieringstjänster med Lloyds register

Skapa förtroende för era IT-tjänster.

Erhåll ISO 20000-certifiering för att intyga inför era kunder och andra intressenter att ni aktivt arbetar för att leverera effektiva IT-tjänster.

Översikt

LRQA är världsledande leverantör av ledningssystem inom IT-tjänster och tillhandahåller utvärderingar enligt standarden ISO 20000. Vi är stolta över att kunna tillhandahålla certifiering och utbildning till hela IT-branschen.

GAP-analys

För att assistera er med att uppnå ISO 20000 kan ni välja att genomföra en GAP-analys, där er tilldelade revisor samarbetar med er för att fokusera på de systemområden som är kritiska, högrisk eller som har svagheter.

Vi samarbetar med er för att avgöra omfattningen för er GAP-analys, vilket ger er  flexibiliteten att fokusera på de viktigaste områdena för er organisation.

Certifiering och utvärdering

Vanligtvis sker certifieringen i två steg som beaktar  ert systems design och implementering. Vårt förfarande ger större fokus som sträcker sig utanför själva certifikatet, för en utvärdering som är avsedd att hjälpa er att uppfylla mycket strikta mål och krav.

Revision av integrerade ledningssystem

För organisationer med flera ledningssystem, som t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och informationssäkerhet, kan det vara en fördel att använda våra integrerade revisions- och övervakningsprogram.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag