Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Πιστοποίηση, εκπαίδευση & ενημερωτικό υλικό για το ISO 45001

Μάθετε για την εφαρμογή του ISO 45001.

Το πρότυπο ISO 45001 σας βοηθά να μειώσετε τους κινδύνους και να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας και ενός υγιέστερου εργατικού δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα για αυτήν την υπηρεσία

Γενικά

Είναι γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν. Εξωτερικοί παράγοντες που είναι συχνά εκτός του δικού μας ελέγχου μπορεί να επηρεάζουν την εργασία μας. Αυτό που παραμένει σταθερό ωστόσο, είναι η επιθυμία σας οι υπάλληλοί σας να είναι ασφαλείς.

Η πιστοποίηση ISO 45001 μπορεί να σας βοηθήσει να το πετύχετε με τη μείωση των κινδύνων στον χώρο εργασίας και την παροχή ενός ισχυρού πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των υπαλλήλων σας – ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα ή τη γεωγραφική θέση του οργανισμού σας.

Το ISO 45001 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (OH&S). Ως μια διαρκώς αυξανόμενη κανονιστική απαίτηση σε πολλές χώρες, βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν την εσωτερική και εξωτερική δέσμευσή τους σε θέματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων και των πελατών τους.

Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που τίθενται εξαιτίας του COVID-19, το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) έχει παρατείνει την προθεσμία μετάβασης για την πιστοποίηση ISO 45001. Οι υπάρχουσες πιστοποιήσεις OHSAS 18001 μπορούν τώρα να παραταθούν για έως και έξι μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα για τη μετάβαση των διαπιστευμένων πιστοποιήσεων από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018 έχει παραταθεί για τον Σεπτέμβριο 2021.Τα οφέλη του ISO 45001

Καλύτερες συνθήκες υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό

Το ISO 45001 στοχεύει στη μείωση των συμβάντων που σχετίζονται με την εργασία και εστιάζει στη δημιουργία μιας κουλτούρας για την Υγεία και Ασφάλεια, ενώ οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την δική τους Υ&Α. Έχοντας παράλληλα την υποστήριξη από ισχυρή ηγεσία με αποδεδειγμένη δέσμευση σε θέματα Υ&Α, το ISO 45001 βοηθάει στη δημιουργία μιας νοοτροπίας για την ασφάλεια που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εναλλαγής προσωπικού, τo αυξημένo ηθικό και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας πιο ασφαλούς και υγιεινού.

Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας

Το ISO 45001 βοηθάει τον οργανισμό σας να κατανοήσει τα προφίλ κινδύνου μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας προκειμένου το εργατικό δυναμικό σας να παραμείνει υγιές και ασφαλές, μειώνοντας έτσι τις απουσίες και την εναλλαγή προσωπικού, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα.

Συμμόρφωση και δέσμευση για υπεροχή

Το ISO 45001 παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση των κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεών σας. Η εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος διαχείρισης Υ&Α μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών, βελτιώνοντας έτσι τη φήμη της εταιρείας σας και παρέχοντας σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την υποβολή προσφορών.

Εύκολη ενσωμάτωση

Το ISO 45001 ενσωματώνεται εύκολα σε όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO, όπως το ISO 9001 και το ISO 14001, καθώς ακολουθεί τη κοινή δομή του Παραρτήματος SL (Annex SL).

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 45001;

Προσφέρουμε επί τόπου και από απόσταση επιθεώρηση, επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων (gap analysis) και εκπαίδευση κατάλληλη για οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και από όλους τους τομείς, σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τα μέγιστα οφέλη από το ISO 45001. Δημιουργούμε μαζί το πρόγραμμα της επιθεώρησης και εκπαίδευσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για την πιστοποίηση και εκπαίδευση για το ISO 45001.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Διαπιστευμένη πιστοποίηση

Η LRQA ήταν ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα διαπίστευσης (UKAS). Επιλέγοντας την LRQA, θα συνεργαστείτε με έναν κορυφαίο φορέα πιστοποίησης για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας ως προς το ISO 45001.

Το πεδίο διαπίστευσης και το εύρος των επιθεωρήσεων που διεξάγουμε καλύπτουν κάθε οργανισμό σε οποιονδήποτε κλάδο, υπογραμμίζοντας την τεχνική αρτιότητα και την μακρά εμπειρία μας.

Τεχνογνωσία

Οι επιθεωρητές της LRQA είναι πλήρως εξειδικευμένοι στον τομέα τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κλάδο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.   Τεχνικοί εμπειρογνώμονες της LRQA συμμετείχαν στην ανάπτυξη του προτύπου ISO 45001. Ο Martin Cottam, Group Technical Assurance & Quality Director, είναι πρόεδρος της ISO/TC 283 – της τεχνικής επιτροπής του ISO για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Οι επιθεωρητές μας γνωρίζουν τις απαιτήσεις του προτύπου και θα σας ενημερώσουν σχετικά μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν την υπηρεσία;

Διαβάστε περισσότερα για αυτήν την υπηρεσία

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;