Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

digital assurance

Fem saker vi har lärt oss om framtiden inom digitala revisioner.

År 2020 blev LRQA:s kunder tvungna att använda digital försäkran. För många var detta en ny och osäker värld.

År 2021 har vi använt ett kvalitativt förfarande för att öka förståelsen kring hur fjärrförsäkran och inspektionsprocesser har fungerat i praktiken, vilka utmaningar man ställts inför och hur framtiden skulle kunna se ut.

20 medlemmar i LRQA:s globala revisions- och inspektionsteam och 20 globala kunder har intervjuats under maj och juni 2021, för att förstå hur dem har upplevt fjärrdigital försäkran och hur detta har hjälp till att säkerställa företagskontinuitet och hur en framtid med blandade tjänsteleveranser kan se ut.

Detta blev resultatet.

1. Vår personal och våra kunder har anpassat sig snabbt.

Även om det initialt fanns en del osäkerhet kring hur digital försäkran skulle fungera så har det stora flertalet rapporterat att upplevelsen har uppfyllt eller överträffat deras förväntningar och är idag en del i deras normala försäkransprocess.

Att LRQA redan var på väg mot digital försäkran har varit till stor hjälp – kunderna kände sig säkra och det fanns redan en process och ett ramverk på plats att använda sig av. LRQA Remote app hjälpte kunderna att känna att deras information var säker och skyddad. Många märkte att LRQA hade ett försprång av att erbjuda dessa tjänster.

Idag är digital försäkran vida accepterat som en del i en hybridleveransmodell.

2. Upplevelsens kvalitet är hög – men det finns ytterligare förbättringsmöjligheter.

Totalt sett gillar kunderna upplevelsen av den digitala försäkran. Utmaningen ligger i att det inte finns någon perfekt standard kring vad som bör och kan utföras digitalt, i förhållande till vad som måste utföras personligen. Det ligger på LRQA:s personal att samarbeta med kunderna för att utveckla en skräddarsydd plan för en optimal mix mellan personliga och digitala revisioner.

3. Tydliga fördelar har kommit i dagens ljus.

Sedan pandemin startade har många företag vidtagit åtgärder för att bli koldioxidneutrala. Digital försäkran ger LRQA möjlighet att säkerställa att man gör sin del för att stödja kunderna i detta arbete.

För många – både kunder och personal – finns det en stor fördel med digitala revisioner: Mer tid hemma och en förbättrad balans mellan arbete och fritid. Mindre resor ger människor mer tid att göra saker utanför arbetet, saker som är viktiga för dem.

Även tjänsteleveranserna har blivit smidigare, vilket har medfört att försäkransprocessen har blivit mindre störande för våra kunder, vilket sparar både tid och pengar tack vare ökad effektivitet.

4. Spänningen stiger och nyfikenheten kring vad som är på gång är stor.

Även om den digitala försäkransprocessen fortfarande är ganska förbunden med färdigheterna och effektiviteten hos kameraoperatörer som behöver ha en stadig hand, så innebär kommande teknologier att processen blir allt enklare. LRQA:s kunder påtalade allt från kontinuerlig övervakning, drönare och robotar till VR-teknik för att i framtiden göra processen ännu robustare.

Många tyckte också att den globala aspekten i den digitala processen var spännande – nu kan man inte bara få kontakt med LRQA:s experter världen över i processen, man kan även utföra revisioner på flera platser i flera olika länder, bekvämt placerad i det egna hemmet.

5. Det finns mer att göra.

En utmaning vi som bransch står inför är att vissa tillsynsmyndigheter är långsamma när det gäller anpassning efter snabba förändringar. Här kan LRQA spela en roll i samarbetet med dessa, för att demonstrera vilken detaljnivå som är möjlig inom digital försäkran, för att på så sätt påskynda deras godkännande.

Vi kan skapa bättre ramverk för att hjälpa till att säkerställa att både vår personal och våra kunder är förberedda och att den digitala processen blir så effektiv som bara är möjligt.

Vi kan hantera mindre utmaningar, som stabilisering av kameror för att reducera skakningar och åksjuka, samt säkerställa att det finns en standard för kameraupplösning för att underlätta för synen!

Även om vi inte kan kontrollera uppkopplingsproblem ute på fjärranläggningarna eftersom tekniken utvecklas, men med bättre 5G-nätverk och större tillgänglig bandbredd kan vi använda dessa förbättringar som en del i vår digitala framtid.

Vill du kontakta oss?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag