Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Norma ISO 45001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zlepšete své postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO 45001 Vám pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Rozrůstající se globální obchodování s sebou nese nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, což vede k potřebě mezinárodního standardu systémů managementu BOZP, aby bylo možné stanovit globální referenční úroveň a zvýšit laťku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Cílem standardu ISO 45001, zveřejněného 12. března 2018, je pomoci organizacím prokázat svůj závazek vytvořit bezpečné pracovní prostředí a posílit firemní renomé u zákazníků i zaměstnanců. Doba pro přechod z OHSAS 18001:2007 na revidovaný standard ISO 45001:2015 byla prodloužena do 11. 9. 2021. 

Organizace certifikované dle OHSAS 18001 budou mít tři roky na přechod na nový standard, který zavádí rámec použitelný napříč dodavatelským řetězcem tak, aby vytvořil kulturu zdraví a bezpečnosti, která bude neustále zlepšovat Vaši výkonnost v oblasti BOZP. Nový standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci představuje pro organizace příležitost sladit svůj systém managementu BOZP se svým strategickým záměrem nebo zavést systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem zlepšit procesy a výkonnost v oblasti BOZP.

 

Přínosy ISO 45001

Zdravější a bezpečnější pracovní prostředí

Standard ISO 45001:2018 se zaměřuje na snížení odhadovaného počtu 2,78 milionů úmrtí a 374 milionů zranění v souvislosti s výkonem práce, ke kterým podle Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO) každoročně dochází, a vybízí tak k zapojení zaměstnanců ve snaze zabránit nehodám a nemocem a zlepšit kvalitu života.

Zvyšte produktivitu, co nejvíce

Řiďte vyvíjející se rizikové profily prostřednictvím systematického procesu tak, abyste zachovali zdravé pracovní prostředí, které Vám pomůže minimalizovat prostoje a optimalizovat každodenní výstupy.

Mezinárodně uznáván

Standard ISO 45001 zvedá laťku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nastavuje nové kritérium, které poskytuje dodavatelům konkurenční výhodu při získávání globálních kontraktů.

Jednoduchá integrace

Standard ISO pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v souladu s přílohou Annex SL – High Level Structure, stejně jako standard ISO 9001:2015 (systémy managementu kvality) a ISO 14001:2015 (systémy environmentálního managementu); prostřednictvím jednodušších kontrolních prvků systémů managementu můžete integrovat do širšího „systému managementu podniku“.

Potřebujete pomoci s ISO 45001?

ISO 45001 je vhodná pro organizace všech velikostí, odvětví či místa působení. Ať už máte zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který chcete převést na standard ISO 45001, nebo pokud zavádíte systém poprvé, jsme si vědomi, že každá organizace a její systém managementu BOZP jsou jedinečné. S více než 30letou zkušeností v oblasti školení, rozdílové analýzy, auditování a certifikace s Vámi budeme spolupracovat tak, abychom Vám zajistili správnou podporu.


Chci certifikaci BOZP

Proč s námi spolupracovat?

Zaměřeno na jistotu

Každý problém vždy s analytickou přesností důkladně prozkoumáme, nevynecháme žádnou část, zodpovíme všechny otázky, tak abychom učinili přesné závěry.

Odborné znalosti

Auditoři společnosti LRQA jsou vyhlášení svou odborností, mluví Vašim jazykem a rozumí rizikům BOZP ve Vašem odvětví.  Techničtí odborníci společnosti LRQA se podíleli na vývoji standardu ISO 45001 a Martin Cottam, technický ředitel skupiny pro kvalitu, je předsedou ISO/TC 283 – technické komise organizace ISO v oblasti systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – takže se můžete spolehnout, že naši auditoři mají důkladné znalosti ohledně požadavků standardu, o které se s Vámi v průběhu auditu podělí.

Chcete získat více informací o této službě?

Zaregistrujte se okamžitě

Získejte cenné informace o bezpečných pracovních podmínkách

ISO 45001 Informační příručka

Zaregistrujte se do informační řady

Zaregistrujte se zdarma do informační série nazvané „Práce na bezpečnějším a zdravějším pracovním prostředí“. Poté budete pravidelně dostávat praktické články o bezpečném pracovním prostředí.

Zaregistrujte se zdarma

ISO 45001 Nástroj pro sebehodnocení

ISO 45001 Self-Assessment Tool

Blížíte se na startovní čáru?

Pomocí nového nástroje ISO 45001 pro sebehodnocení od společnosti LRQA je snadné identifikovat překážky zabraňující úspěšné migraci podle normy ISO 45001 dříve, než bude příliš pozdě.

Začněte hned

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Hit enter to search

Ikona hledání

Hledáte?