Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 45001: 2018 Certifikace v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vytvořte zdravější a bezpečnější pracovní prostředí

ISO 45001 Vám pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců. Zatímco vnější faktory, které často nemůžeme ovlivnit, mohou mít dopad na náš svět práce, jedna věc zůstává neměnná: chcete, aby vaši zaměstnanci byli v bezpečí. Certifikace dle ISO 45001 vám pomůže dosáhnout tohoto cíle snížením rizik spojených s pracovištěm a poskytnutím pevného ráce pro ochranu zdraví, bezpečnost a dobré podmínky vašich zaměstnanců. Podívejte se na Časté dotazy pro získání informací o normě ISO 45001 a našich nabídkách. 

Naše služby v oblasti ISO 45001 

Naše certifikační a školicí služby můžeme poskytovat na místě, vzdáleněnebo smíšeným způsobem – to vám umožní přizpůsobit model našich služeb podle systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vašeho podniku. 

ikona obrazovky počítače

Školení

Rozšiřte své znalosti pomocí naší nabídky školení v oblasti ISO 45001, která byla navržena pro různé úrovně zkušeností a stylů učení. 

 

image94kd3.png
Rozdílová analýza (GAP)

Volitelná služba, v rámci níž vám jeden z našich zkušených auditorů pomáhá identifikovat slabé oblasti nebo nesoulad ještě před formálním auditem ISO 45001, což vám pomůže vyhnout se nežádoucím překvapením. 

imageao21.png
Akreditovaná certifikace

Nezávislý dvoufázový proces, který zřetelně deklaruje vaše schopnosti. Akreditovaná certifikace vám pomůže vybudovat si a udržet důvěru u zainteresovaných stran a získat nové zakázky. 

intgerated services icon.png
Integrované audity

Máte-li integrovaný systém řízení, můžete těžit z integrovaného auditního a kontrolního programu, který představuje účinný a ekonomický přístup. 

 

Proč s námi spolupracovat? 

local and global.png
Místní i globální odbornost

Jsme všude, kde jste vy. S pomocí vysoce kvalifikovaných auditorů působících po celém světě můžeme nabídnout služby v místě s globálně konsistentním zaměřeím na kvalitu. Naši lidé jsou technickými odborníky s rozsáhlými znalostmi v oblasti řízení kvality. 

flexible delivery.png
Flexibilní realizace

Naše služby školení a certifikace v oblasti ISO 45001 mohou být poskytovány na místě nebo vzdáleně s využitím bezpečné a zabezpečené technologie. Pokud se rozhodnete pro způsob vzdáleného poskytování, získáte stejně kvalitní služby a navíc další výhody jako flexibilitu, rychlou realizaci či přístup ke globálním odborníkům. 

history of firsts.png
Historie prvních

Jako první jsme získali akreditaci UKAS k poskytování certifikačních služeb pro celou řadu standardů a po celém světě. Neustále se snažíme pomáhat při vývoji nejrůznějších standardů a rámců napříč odvětvími.

beyond compliance.png
Více než jen plnění požadavků

Techničtí odborníci společnosti LRQA se podíleli na vývoji standardu ISO 45001, a Martin Cottam, technický ředitel skupiny pro kvalitu, je předsedou ISO/TC 283 – technické komise organizace ISO v oblasti systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – takže se můžete spolehnout, že naši auditoři mají důkladné znalosti ohledně požadavků standardu.

 

Časté dotazy 

 • Co je standard ISO 45001?

  Norma ISO 45001 je vhodná pro organizace všech velikostí, ve všech odvětvích a zeměpisných oblastech a poskytuje rámec pro použití v celém dodavatelském řetězci k vytvoření kultury bezpečného pracoviště, která upřednostňuje pohodu zaměstnanců, podporuje zdravou pracovní sílu a zlepšuje výkonnost podniku.. 

 • Je ISO 45001 zákonným požadavkem?

  Norma ISO 45001, která je v mnoha zemích stále častěji vyžadována právními předpisy, pomáhá organizacím prokázat interní a externí závazek k zajištění bezpečného pracovního prostředí a posílení fimerního renomé u zákazníků i zaměstnanců. 

 • Proč je norma ISO 45001 důležitá? Jaké jsou přínosy?

  Certifikace od globálně uznávané značky, jakou je LRQA, znamená pro zákazníky, zaměstnance a zúčastněné strany ještě větší důvěru v to, že bezpečné pracovní prostředí a zdraví a dobré životní podmínky zaměstnaců jsou pro příslušnou organizaci prioritou a představuje spolehlivý rámec pro podporu: 

  Zdraví a bezpečně pracující zaměstanci 

  ISO 45001 cílí na snížení nehod souvisejících s prací vytvářením zdravé a bezpečné kultury, v rámci níž jsou zaměstnanci povzbuzováni k aktivnímu zapojení. Tím – s podporou silného vedení – lze snížit fluktuaci zaměstanců, zvýšit morálku a zlepšit retenci zaměstanců – a také vytvořit bezpečnější a zdravější pracovní prostředí. 

  Vyšší produktivita 

  Porozumění rizikovým profilům prostřednictvím systematického procesu, který má udržovat zdraví a bezpečí zaměstnanců, může snížit absence a fluktuaci zaměstnanců a přinést vyšší produktivitu. 

  Dodržování předpisů a provozní dokonalost 

  ISO 45001 zajišťuje jasný rámec pro zvládání regulačních a zákonných povinností, což zákazníkům a zúčastněným stranám dává větší důvěru v organizaci, zlepšuje pověst značky a poskytuje konkurenční výhodu při předkládání nabídek na zakázky. 

  Dodržováním zásad osvědčených postupů obsažených v normě ISO 45001 může certifikace zlepšit váš přístup k řízení rizik, poskytnout jasné pochopení vnitřního a vnějšího kontextu vaší organizace a cenným způsobem přispět k celkové efektivitě a výkonnosti podniku. 

  Snadná integrace 

  ISO 45001 sleduje rámec dodatku SL, což je vysokoúrovňová struktura pro moderní normy ISO. Struktura dodatku SL zajišťuje konzistenci a kompatibilitu mezi různými normami systémů řízení a umožňuje jednoduché a harmonizované provádění řady norem (integrované systémy managementu). ISO 45001 se snadno integruje se všemi novými a revidovanými normami systému řízení ISO, například ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. 

 • Jak získat certifikaci dle ISO 45001?

  Cesta, kterou se vaše organizace vydá k získání certifikace ISO 45001, často závisí mimo jiné na velikosti podniku, jeho vyspělosti a stávajícím přístupu k řízení rizik. Standardní proces získání certifikátu ISO 45001 však zahrnuje tři hlavní kroky.  

  1. fáze auditu – kontrola dokumentů a plánování: Auditor zkontroluje návrh a dokumentaci vašeho systému řízení – ve většině případů to probíhá na dálku.  

  2. fáze auditu – hodnocení zavedení Auditor vyhodnotí zavedení a efektivitu vašeho stávajícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky normy ISO 45001. Pokud se nevyskytnou žádné neshody, certifikaci obdržíte. Tuto fázi lze provést na dálku nebo přímo na místě.  

  Prezentace vaší certifikace dle ISO 45001: Vaše certifikace je dokladem vašeho úsilí při používání mezinárodně uznávaných osvědčených postupů a neustálého zdokonalování – continual improvement – a pomáhá vám tak získávat nové obchodní příležitosti a plnit požadavky zúčastněných stran. Stáhněte si náš informační přehled o analýze nedostatků podle normy ISO 45001. 

  Pokud vaše organizace používá více než jeden systém řízení, například kvality (ISO 9001) nebo environmentu (ISO 14001), může LRQA poskytnout koordinovaný program hodnocení a dozoru s cílem minimalizovat administrativu a narušení chodu podniku. 

 • Jak probíhají audity ISO 45001?

  Pomocí zabezpečené vzdálené technologie poskytujeme stejně kvalitní auditorské služby, které byly dříve dostupné pouze jako audit na místě. Naše služby v oblasti ISO 45001 kombinují audity na dálku a na místě a poskytují bezkonkurenční přehled a odborné znalosti a rychlý a flexibilní způsob, jak dodržet plán auditů a zároveň snížit uhlíkovou stopu spojenou s cestováním aminimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika při práci v nebezpečných nebo obtížně přístupných oblastech. Výstupy jsou konzistentní s audity na místě, takže integrita vašeho auditu a akreditované certifikace zůstává naprosto stejná. 

 • Na kolik vyjde získat certifikaci dle ISO 45001?

  Náklady na certifikaci budou záviset na velikosti a složitosti vaší organizace a na vyspělosti jejího stávajícího systému řízení. 

 • Jaké jsou požadavky normy ISO 45001?

  Doložka 0 až 3: Úvod, rozsah, odkazy, termíny a definice  

  Doložka 4: Kontext organizace  

  Doložka 5: Vedení a závazky  

  Doložka 6: Plánování pro QMS  

  Doložka 7: Podpora a řízení zdrojů  

  Doložka 8: Operativní plánování a kontrola  

  Doložka 9: Hodnocení výkonnosti  

  Doložka 10: Opatření ke zlepšení 

 • Co je norma ISO 45003?

  Vydáno v roce 2021, ISO 45003; 

  • Jedná se o první mezinárodní normu zabývající se duševním zdravím, bezpečností a dobrými podmínkami při práci, 
  • poradenská norma, která poskytuje doporučení (nikoli požadavky), 
  • pro organizace jakéhokoli typu, velikosti a v jakémkoli odvětví, 
  • ISO 45003 lze použít jako samostatný metodický dokument, 
  • a lze jej také použít jako vodítko, které příslušné organizaci pomůže splnit požadavek normy ISO 45001 na řízení psychologického zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Máte již certifikaci dle ISO 45001 a chcete uskutečnit převod?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?