Skip content
ISO 45001

ISO 45001: 2018 — certyfikacja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zbuduj zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy

Zadzwoń do nas natychmiast:+48 58 555 75 00

Poproś o wycenę

LRQA jest liderem na rynku certyfikacji ISO 45001

ISO 45001 pomoże ograniczyć ryzyko i poprawić wyniki firmy dzięki bezpieczniejszym warunkom pracy i zdrowszej kadrze. Chociaż czynniki zewnętrzne, często pozostające poza kontrolą, mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko pracy, jedno pozostaje niezmienne: pracownicy muszą być bezpieczni. Certyfikacja ISO 45001 pomoże to osiągnąć poprzez redukcję zagrożeń związanych z miejscem pracy i udostępnienie solidnych ram zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrostanem pracowników. Zapoznaj się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi standardu ISO 45001 oraz naszej oferty. 

Nasze usługi w zakresie ISO 45001 

Nasze usługi szkoleń i certyfikacji mogą być świadczone u klienta, zdalnie lub hybrydowo, co pozwala dostosować model usług klienta do jego potrzeb biznesowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

ikona ekranu komputera

Szkolenie

Pogłębiaj swoją wiedzę, dzięki naszej ofercie szkoleń z zakresu ISO 45001, które uwzględniają różne poziomy doświadczenia i różne style uczenia się.

 

image94kd3.png
Analiza luk

Usługa dodatkowa, w ramach której nasi eksperci pomagają zidentyfikować wszelkie obszary niedostatków lub niezgodności przed formalnym audytem ISO 45001, co pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. 

imageao21.png
Akredytowany organ certyfikujący

Niezależne, dwuetapowe podejście, które przejrzyście pokazuje możliwości firmy. Certyfikacja przez akredytowany organ certyfikujący pomaga budować i utrzymać zaufanie wśród interesariuszy i zdobywać nowych klientów. 

intgerated services icon.png
Zintegrowane audyty

Jeśli używasz zintegrowanego systemu zarządzania, możesz skorzystać z programu zintegrowanego audytu i wizyt kontrolnych, który stanowi efektywniejsze i bardziej opłacalne podejście do audytu. 

Dlaczego warto nas wybrać? 

Doświadczenie i wiedza w skali lokalnej i globalnej

Jesteśmy zawsze tam, gdzie Ty. Dzięki wysoko wykwalifikowanym audytorom na całym świecie świadczymy usługi lokalne, a jednocześnie globalnie dążymy do doskonałości. Nasz zespół składa się z ekspertów technicznych posiadających dogłębną wiedzę na temat zarządzania jakością.

LRQA auditors having a conversation with a client

Elastyczne świadczenie usług

W większości przypadków nasze usługi szkoleń i certyfikacji w zakresie ISO 45001 mogą być świadczone u klienta lub zdalnie przy użyciu bezpiecznych technologii. Jeśli zdecydujesz się na wersję zdalną, otrzymasz usługę niezmiennie wysokiej jakości, a dodatkowo zyskasz kilka korzyści, takich jak elastyczność, szybka dostawa oraz dostęp do naszych ekspertów na całym świecie.

Group video call on a laptop

Pierwsi w historii

Jako pierwsi otrzymaliśmy akredytację UKAS upoważniającą do świadczenia usług certyfikacji dla licznych standardów na całym świecie. Odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu różnych specyficznych standardów i ram w rozmaitych sektorach.

Group of people having a discussion in a meeting room

Zgodność z przepisami to dopiero początek

Eksperci techniczni LRQA uczestniczyli w opracowywaniu normy ISO 45001, a Martin Cottam, szef Group Technical Assurance & Quality, jest przewodniczącym ISO/TC 283 — działającego przy ISO Komitetu technicznego ds. norm systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — masz zatem pewność, że nasi audytorzy są zawsze na bieżąco z wymogami normy i mogą podzielić się swoją wiedzą w trakcie audytu.

Aerial shot of container ships

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

Czym jest ISO 45001?

Standard ISO 45001 — odpowiedni dla organizacji dowolnej wielkości, z dowolnej branży i regionu — określa ramy do zastosowania w całym łańcuchu dostaw w celu zbudowania kultury bezpiecznego miejsca pracy, która nadaje priorytet dobrostanowi pracowników, wspiera zdrowie personelu i podnosi wydajność firmy. 

Czy ISO 45001 jest wymogiem prawnym?

Przyjmowana jako wymóg prawny w coraz większej liczbie krajów, norma ISO 45001 pomaga organizacjom w wykazaniu swojego wewnętrznego i zewnętrznego zaangażowania w bezpieczeństwo w miejscu pracy i wzmocnienie reputacji zarówno w oczach klientów jak i pracowników. 

Dlaczego standard ISO 45001 jest taki ważny? Jakie są korzyści?

Certyfikacja przez globalnie rozpoznawaną markę, taką jak LRQA, daje klientom, pracownikom i interesariuszom pewność, że bezpieczne środowisko pracy oraz zdrowie i dobre samopoczucie personelu to priorytety danej organizacji, a także stanowi solidną platformę wsparcia: 

Zdrowi, bezpieczni pracownicy 

Celem normy ISO 45001 jest ograniczenie wypadków powiązanych z pracą poprzez zbudowanie kultury zdrowia i bezpieczeństwa, w której motywuje się pracowników do przybierania aktywnych postaw. W połączeniu z mocnym przywództwem może to pomóc ograniczyć rotację personelu, zwiększyć morale oraz zapobiec odpływowi pracowników, a także uczynić środowisko pracy zdrowszym i bezpieczniejszym. 

Zwiększona produktywność 

Poznanie profili ryzyka w ramach systematycznego procesu zaprojektowanego pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa personelu może pomóc ograniczyć absencję i rotację personelu, prowadząc do zwiększonej produktywności. 

Zgodność i doskonałość operacyjna 

ISO 45001 stanowi przejrzystą ramową strukturę zarządzania wymaganiami prawnymi, dając klientom i interesariuszom pewność co do organizacji, poprawiając wizerunek marki i zapewniając przewagę konkurencyjną w postępowaniach przetargowych. 

Zgodnie z zasadami najlepszych praktyk wymienionych w normie ISO 45001, certyfikacja poprawia podejście do zarządzania ryzykiem, pozwala zrozumieć wewnętrzny i zewnętrzny kontekst danej organizacji oraz udostępnia cenny wkład w ogólną efektywność i wydajność firmy. 

Łatwa integracja 

ISO 45001 opiera się na zasadach Załącznika SL, który określa strukturę wysokiego poziomu dla nowoczesnych standardów ISO. Struktura Załącznika SL zapewnia spójność i kompatybilność różnych standardów systemów zarządzania i umożliwia uproszczoną i zharmonizowaną implementację wielu standardów (zintegrowane systemy zarządzania). ISO 45001 łatwo integruje się z zupełnie nowymi oraz zmodernizowanymi standardami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. 

Jak zdobyć certyfikację ISO 45001?

Podejmowana przez organizacje ścieżka certyfikacji ISO 45001 zależy często od wielkości i dojrzałości organizacji, od istniejącego podejścia do zarządzania ryzykiem, a także od wielu innych czynników. Jednak standardowy proces certyfikacji ISO 45001 obejmuje trzy główne etapy.  

Etap 1 audytu — przegląd dokumentów i planowanie: Audytor dokona przeglądu projektu i dokumentacji systemu zarządzania — w większości przypadków odbywa się to zdalnie.  

Etap 2 audytu — ocena wdrożenia: Audytor oceni wdrożenie i efektywność działających systemów OHSMS pod kątem wymagań ISO 45001. Jeśli żadne niezgodności nie zostaną stwierdzone, organizacja otrzyma certyfikat. Ten etap może zostać zrealizowany zdalnie lub u klienta.  

Pochwal się certyfikatem ISO 45001: Certyfikat poświadcza zobowiązanie do stosowania najlepszych międzynarodowych praktyk oraz ciągłego doskonalenia. Ponadto, pomaga zdobywać nowych klientów biznesowych oraz spełnić oczekiwania interesariuszy. Pobierz naszą ulotkę o analizie luk ISO 45001. 

Jeśli w danej organizacji jest używany więcej niż jeden system zarządzania, na przykład w obszarze jakości (ISO 9001) lub ochrony środowiska (ISO 14001), LRQA może zaoferować program skoordynowanego audytu i wizyt kontrolnych, aby zminimalizować zakłócenia w działalności administracyjnej i biznesowej. 

Jak są przeprowadzane audyty ISO 45001?

Korzystając z bezpiecznej technologii połączeń zdalnych, świadczymy usługi audytu o tak samo wysokiej jakości, jaka była wcześniej dostępna wyłącznie w ramach audytu u klienta. Nasze usługi w zakresie ISO 45001 łączą audyt zdalny i u klienta, zapewniając niezrównany dostęp do wiedzy oraz szybki i elastyczny sposób realizacji harmonogramu audytu, przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego związanego z podróżami, a także minimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy w obszarach niebezpiecznych i trudno dostępnych. Rezultaty nie różnią się od audytów u klienta, więc integralność audytu i certyfikacji przez akredytowany organ pozostaje dokładnie taka sama. 

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu ISO 45001?

Koszty certyfikacji zależą od wielkości i złożoności danej organizacji oraz dojrzałości funkcjonującego w niej systemu zarządzania. 

Jakie są wymagania normy ISO 45001?

Klauzule od 0 do 3: Wprowadzenie, Zakres, Referencje, Warunki i definicje  

Klauzula 4: Kontekst organizacji  

Klauzula 5: Przywództwo i zaangażowanie  

Klauzula 6: Planowanie systemu QMS  

Klauzula 7: Wsparcie i zarządzenie zasobami  

Klauzula 8: Planowanie i kontrola działań operacyjnych  

Klauzula 9: Ocena skuteczności  

Klauzula 10: Działania doskonalące 

Czym jest ISO 45003?

Opublikowana w 2021 roku norma ISO 45003; 

  • to pierwszy międzynarodowy standard poświęcony zagadnieniom zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w pracy, 
  • standard zawierający zalecenia (nie wymagania), 
  • dotyczące organizacji dowolnego typu, dowolnej wielkości i dla dowolnego sektora, 
  • norma ISO 45003 może być używana jako autonomiczny dokument z wytycznymi, 
  • ponadto, może być używana jako pomoc w spełnieniu przez organizację wymagań normy ISO 45001 w zakresie zarządzania kwestiami zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa pracowników. 

Masz już certyfikat ISO 45001 i chcesz go przenieść?

STUDIA PRZYPADKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ