Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

ISO 14001: ÇEVRE YÖNETİMİ (EMS) SERTİFİKASI

Çevresel riskinizi yönetmek için standartlara dayalı bir yaklaşım

ISO 14001, kuruluşları kirliliği önleme, yasal uyum ve sürekli iyileştirme taahhüdü yoluyla çevresel etkilerini proaktif bir şekilde yönetmeye çağırır. ISO 14001 standardına göre Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kuruluşların çevresel performansı iyileştirmeye yönelik sürekli bir bağlılık göstermelerine yardımcı olur. Standart, amaç ve hedeflerinin günümüz dünyasının değişen ihtiyaçlarını desteklemesini ve kuruluşların faaliyet gösterdiği giderek karmaşıklaşan ortamı yansıtmasını sağlamak için 2015 yılında revize edilmiş, ardından 2021 yılında gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır. ISO 14001 ve tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi için Sıkça Sorulan Sorulara göz atın.

ISO 14001 hizmetlerimiz

Denetçilerimiz, çevre yönetim sisteminizin en son gereklilikler ve yönergelerle uyumlu olmasını sağlamak için ISO 14001'e göre değerlendirme konusunda çok bilgilidir. En iyi uygulamalara bağlılığınızı göstermenize ve güvenilirlik sağlamanıza yardımcı olabilirler.

computer screen icon

Eğitim

Ekibinize beceri kazandırmak için tasarlanmış sektör lideri eğitim programlarımızla belgelendirme hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz.

image94kd3.png
Boşluk analizi

Uzman denetçilerimizden birinin, resmi ISO 14001 denetiminizden önce herhangi bir zayıf alanı veya uygunsuzluğu belirlemenize yardımcı olduğu isteğe bağlı bir hizmet.

imageao21.png
Akredite sertifika

Yeteneklerinizin net bir şekilde ifade edilmesini sağlayan iki aşamalı bağımsız bir yaklaşım. Akredite sertifikasyon, paydaşlarınızla güven oluşturmanıza ve bunu sürdürmenize ve yeni işler kazanmanıza yardımcı olur.

intgerated services icon.png
Entegre denetimler

Bizimle ortaklık kurarak çabalarınızı birleştirebilir, kaynakları en üst düzeye çıkarabilir ve yönetim sistemi belgelendirmesine yönelik uyumlu bir yaklaşımın faydalarını ortaya çıkararak uzun vadeli başarı için zemin hazırlayabilirsiniz.

 

Neden bizimle çalışmalısınız?

local and global.png

Küresel kapasite

Dünya çapında yüksek nitelikli denetçilerle, küresel olarak tutarlı bir mükemmellik adanmışlığı ile yerel bir hizmet sağlayabiliriz. Çalışanlarımız çevre yönetimi konusunda derinlemesine bilgiye sahip teknik uzmanlardır. Nerede faaliyet gösterirseniz gösterin, sizi destekleyebileceğiz.

flexible delivery.png
Esnek teslimat

Çoğu durumda, ISO 14001 eğitim ve belgelendirme hizmetlerimiz güvenli ve emniyetli teknoloji kullanılarak yerinde veya uzaktan verilebilir. Uzaktan teslimat yöntemlerimizi tercih ederseniz, esneklik, hızlı teslimat ve küresel uzmanlığa erişim dahil olmak üzere çeşitli ek avantajlarla aynı yüksek kaliteli hizmeti alırsınız.

history of firsts.png
İlklerin tarihi

Dünya genelinde bir dizi standart için belgelendirme hizmetleri sunmak üzere UKAS akreditasyonunu alan ilk kuruluş olduk. Farklı sektörlerde çeşitli özel standartların ve çerçevelerin geliştirilmesinde etkili olmaya devam ediyoruz.

beyond compliance.png
Toplam güvence

LRQA'nın teknik uzmanları ISO 14001:2015'i geliştiren ISO teknik komitesinin bir parçasıydı ve standardın gereklilikleri ve bunların arkasındaki mantık hakkında ilk elden bilgiler sağlayabilir. Değerlendiricilerimiz sektöre özgü bilgi ve uzmanlıkları için seçilmiştir, bu da hangi sektörde olursanız olun karşılaştığınız çevresel zorlukları ve size açık olan fırsatları anlayacaklarından emin olabileceğiniz anlamına gelir.

Sonraki adımlar için hazır mısınız?

 

Frequently Asked Questions

 • ISO 14001 nedir?

  Çevre yönetim sistemlerine (EMS) yönelik uluslararası standartların gerekliliklerini karşılamak için bir çerçeve sunan ISO 14001, kuruluşların kirliliği önleme, yasal uyum ve sürekli iyileştirme taahhüdü yoluyla çevresel etkilerini yönetmelerini gerektirir.


  ISO 14001 standardına göre Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kuruluşların çevre performansını iyileştirme taahhüdünü göstermelerine yardımcı olur. Standart, günümüz dünyasında değişen kurumsal ihtiyaçları desteklemesini ve işletmelerin faaliyet gösterdiği karmaşık ortamı yansıtmasını sağlamak için kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

 • ISO 14001'in en son sürümü nedir?

  ISO 14001:2015, çevresel performansın proaktif olarak iyileştirilmesine daha fazla önem vermekte ve çevre yönetimini bir kuruluşun stratejik planlarına dahil etmektedir. Her büyüklükteki ve her sektördeki kuruluşlar için uygundur. LRQA'nın teknik uzmanları ISO 14001:2015'i geliştiren ISO teknik komitesinin bir parçasıydı, bu nedenle standardın gereklilikleri ve mantığı hakkında derin bilgiler sağlayabilir.

 • ISO 14001 sertifikasının faydaları nelerdir?

  LRQA gibi dünya çapında tanınan bir markadan alınan belgelendirme, müşterilere, çalışanlara ve paydaşlara çevresel performans iyileştirmesinin kurumsal bir öncelik olduğu konusunda daha fazla güven verir.

  Çevresel uyumluluk

  ISO 14001 sertifikası, mevcut ve gelecekteki mevzuatın belirlenmesi ve ele alınması için sistematik bir yaklaşım sağlayarak yasal gerekliliklere uymanıza yardımcı olabilir.

  Çevresel risklerin yönetilmesi

  ISO 14001, enerji kullanımı, atık azaltımı ve hammadde tedariki gibi kilit alanlarda performansın yönetilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olabilir - temizlik, dava ve ilgili itibar hasarı olasılığını azaltır. Belgelendirme, çevresel risklerin yönetildiğini ve belirli hedeflere yönelik iyileştirmelerin her zaman yapıldığını gösterir.

  Güvenilirlik ve rekabet avantajı

  ISO 14001:2015'e göre bağımsız olarak değerlendirilmek güvenilirliğinizi artırır ve iş için rekabet ederken sertifikalı olmayan işletmelere karşı rekabet avantajı sağlar.

  Maliyet azaltma

  ISO 14001, çevresel hedeflere yönelik sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek, hammaddelerin daha verimli kullanılmasına ve performansın artırılmasına yardımcı olabilir ve maliyet düşüşlerine yol açabilir.

  Kolay entegrasyon

  ISO 14001, modern ISO Standartları için üst düzey yapı olan Annex SL çerçevesini takip eder. Annex SL yapısı, farklı yönetim sistemi standartları arasında tutarlılık ve uyumluluk sağlar ve birden fazla standardın (entegre yönetim sistemleri) basit ve uyumlu bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 27001 gibi tüm yeni ve revize edilmiş ISO yönetim sistemi standartlarıyla kolayca entegre olur.

   

 • ISO 14001 denetimleri nasıl gerçekleştirilir?

  Hizmetlerimiz, rakipsiz içgörü ve uzmanlık sağlamak için uzaktan ve yerinde denetim faaliyetlerini harmanlamaktadır. Güvenli, uzaktan teknolojiyi kullanarak, denetim programınızı sürdürmek için hızlı ve esnek bir yol sağlayabilir, seyahatle ilişkili karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olabilir ve tehlikeli sahalarda veya ulaşılması zor alanlarda çalışan insanlar için sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirebiliriz. Sonuçlar yerinde denetimlerle tutarlıdır, bu nedenle denetiminizin ve akredite sertifikasyonunuzun bütünlüğü tamamen aynı kalır.

 • ISO 14001 sertifikasını nasıl alabilirim?

  Kuruluşunuzun ISO 14001 sertifikası almak için izleyeceği yol, diğer faktörlerin yanı sıra genellikle işletmenizin büyüklüğüne, olgunluğuna ve risk yönetimine yönelik mevcut yaklaşımına bağlıdır. Ancak ISO 14001 sertifikası almaya yönelik standart süreç üç ana adımı içerir.

  1. Aşama Denetimi - belge incelemesi ve planlama: Denetçiniz yönetim sisteminizin tasarımını ve dokümantasyonunu gözden geçirecektir - çoğu durumda bu işlem uzaktan gerçekleştirilir.

  2. Aşama Denetimi - uygulamanızın değerlendirilmesi: Denetçiniz, ISO 14001 gereklilikleri doğrultusunda mevcut EMS'nizin uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirecektir. Herhangi bir uygunsuzluk yoksa, sertifikanızı alacaksınız. Bu aşama uzaktan veya yerinde gerçekleştirilebilir.

  ISO 14001 sertifikanızı tanıtın: Sertifikanız, uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalara ve sürekli iyileştirmeye bağlılığınızı göstererek yeni işler kazanmanıza ve paydaş taleplerini karşılamanıza yardımcı olur. Kuruluşunuz Kalite (ISO 9001) veya İş Sağlığı ve Güvenliği (ISO 45001) gibi birden fazla yönetim sistemi kullanıyorsa, LRQA tekrarları önlemek, zamandan tasarruf etmek ve maliyetleri azaltmak için koordineli bir değerlendirme ve gözetim programı sağlayabilir.

 • ISO 14001 sertifikası almanın maliyeti nedir?

  Belgelendirme maliyetleri kuruluşunuzun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve mevcut yönetim sisteminin olgunluğuna bağlı olacaktır.

 • ISO 9001 ve ISO 14001 arasındaki fark nedir?

  ISO 14001 çevre yönetim sistemlerini belgelendiren, ISO 9001 ise bir işletmenin kalite yönetim sistemini (KYS) belgelendiren dünya çapında tanınan standarttır. ISO 14001 ve ISO 9001'in her ikisi de Annex SL çerçevesini takip eder ve kolayca entegre edilebilir.

 • ISO 14001 gereklilikleri nelerdir?

  Madde 0 ila 3: Giriş, Kapsam, Referanslar, Terimler ve Tanımlar

  Madde 4: Kuruluşun bağlamı

  Madde 5: Liderlik ve bağlılık

  Madde 6: KYS için Planlama

  Madde 7: Destek ve kaynak yönetimi

  Madde 8: Operasyonel planlama ve kontrol

  Madde 9: Performans değerlendirmesi

  Madde 10: İyileştirme eylemleri

 

Hizmetlerimiz için

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?