Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA uppnår global UKAS-ackreditering för ISO 50001: 2018.

LRQA mottar ackreditering från UKAS för att leverera ackrediterad certifiering mot Energy Management System (EnMS) standard.

LRQA erhåller ackreditering från UKAS (United Kingdom Ackrediteringsorgan) för att leverera ackrediterad certifiering enligt den reviderade standarden för energiledningssystem.

LRQA har genomgått revision av UKAS och är bland de första certifieringsorgan att uppnå ackreditering för den reviderade standarden för energiledningssystem, ISO 50001:2018.

Den nya versionen av standarden av energiledningssystem publicerades den 21 augusti 2018 och följer Annex SL-strukturen i enlighet med alla nya och reviderade ISO-standarder. Detta säkerställer en hög grad av kompatibilitet med andra standarder för ledningssystem, vilket leder till förbättrad effektivitet.

Kevin Smith, chef för marknadsföring på LRQA kommenterar ackrediteringen: "2018 års version av standarden ISO 50001 lägger stort fokus på ständiga förbättringar av energiprestanda. Den gemensamma övergripande strukturen gör det lättare att integrera ett gemensamt ledningssystem och hjälper organisationer att realisera energibesparingar och minska miljöpåverkan. Att LRQA är ackrediterade av UKAS ger organisationer förtroende för att vi och våra revisorer har verifierats av en oberoende part att leverera tjänster gällande energiledningssystem enligt den reviderade standarden."

LRQA erbjuder ett utbud av tjänster inom ISO 50001:2018 samt offentliga och interna utbildningar för att hjälpa er att få ut det mesta av ert energiledningssystem och säkerställa en smidig övergång till den nya standarden.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag