Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA and ELEVATE to combine to meet rising global demand for ESG solutions

LRQA och ELEVATE samverkar för att möta den ökande efterfrågan på ESG-lösningar

LRQA och ELEVATE går samman för att tillgodose det snabbt växande behovet av transparens och kvalitetssäkring när det gäller standarder för miljö, socialt ansvar och styrning (ESG).

LRQA som är en ledande global leverantör av digitala kvalitetssäkringstjänster, inklusive bedömning av överensstämmelse av miljöstandarder, kommer att förvärva ELEVATE, en branschledare inom tjänster för ESG och försörjningskedjor. De genomför detta förvärv för att skapa ett kraftfullt erbjudande till kunder som navigerar i en miljö som ständigt ändras.

Sammanslagningen förväntas bidra till ömsesidiga fördelar för både LRQA och ELEVATE. Att kombinera kompletterande produktportföljer och geografiska områden, med möjlighet att utveckla sitt digitala utbud, kommer att bidra till att koncernen får en ännu bättre position för att tillgodose kundernas behov.

Som innovatörer inom sina respektive marknadssegment kommer LRQA och ELEVATE tillsammans att erbjuda ett utökat utbud av datadrivna insikter, rådgivningstjänster, analyser och bästa praxis för kvalitetssäkring för en hållbar försörjningskedja. Med djupgående lokal marknadsexpertis kommer denna kombination att leverera kvalitetssäkring för varumärke och ESG, cybersäkerhet, inspektionstjänster och utbildning inom ett brett spektrum av branscher såsom livsmedel, detaljhandel, elektronik, energi, tillverkning, finansiella tjänster och kläder.

Under de senaste sex åren har ELEVATE-teamen utformat och implementerat ett heltäckande ekosystem bestående av ESG-tjänster som bygger på en stark grund av bedömning, rådgivning, programförvaltning och analys på plats. Detta ekosystem med tjänster utvecklar det rådande "one-size-fits-all"-revisionsparadigmet till ett som är utformat för att återspegla de unika behoven hos en kunds riskprofil och inköpsstruktur.

LRQA blev i december 2021 ett helt oberoende företag som ägs av fonder som förvaltas av Goldman Sachs Asset Management, fokuserar på att förbättra sin portfölj inom viktiga tillväxtområden och att dra nytta av den ökande efterfrågan på sina marknader för tjänster inom säkerhet, inspektion och cybersäkerhet.

Paul Butcher, verkställande direktör för LRQA, sa:

"Riskerna på vår marknad förändras väldigt snabbt och våra kunder behöver en partner som kan hjälpa till med anpassningen, särskilt när det gäller ESG. Detta avtal är en viktig signal om att vi är fast beslutna om att tillgodose detta behov. Vi för samman två mycket framgångsrika företag för att skapa något mycket speciellt inom ESG-området – grundat på verklig expertis, verksamt i global skala och drivet av en gemensam tro på data för att driva förändring. Företagen måste snabbt tänka om när det gäller ESG och jag tror att detta avtal kommer att förändra det sätt på vilket vi kan hjälpa våra kunder att reagera."
Ian Spaulding, som har drivit på ELEVATE:s framgångsrika tillväxt sedan starten 2013, kommer att ingå i LRQA:s ledningsgrupp. Spaulding tillade:

"Samarbetet med LRQA stöder vår progressiva, datadrivna vision om ESG:s kritiska roll i försörjningskedjorna. Det utökar vårt ekosystem med ESG-tjänster, kopplar samman våra förstklassiga lösningar inom området socialt ansvar med LRQA:s expertis inom miljö, och utökar vår globala räckvidd och täckning i sektorn."

Goldman Sachs Asset Management-team som leds av Michael Bruun, Jose Barreto och Mihir Lal kommenterade:

"Vi är mycket glada över samarbetet mellan LRQA och ELEVATE, två företag som kompletterar varandra väl och som har ett gott rykte på marknaden när det gäller tjänstekvalitet, kundfokus och ledarskap. Förvärvet av ELEVATE ökar bredden och djupet i LRQA:s befintliga kapacitet för kvalitetssäkring av ESG, digitalisering och försörjningskedjor, och gör det möjligt för LRQA att ge kunderna bättre stöd i sin hantering av hållbar tillväxt i en miljö som ständigt ändras. Vi är glada över att kunna välkomna ELEVATE-teamet, som leds av Ian Spaulding, till LRQA-familjen och är entusiastiska över den viktiga roll som ELEVATE kommer att spela för att påskynda LRQA:s tillväxt inom den allt viktigare sektorn för kvalitetssäkring av ESG."

Transaktionen förväntas slutföras under 2022, efter det att myndighetsgodkännanden har erhållits.

Vill du kontakta oss?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag