Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 14001 Systémy environmentálního managementu

Zvyšte svou environmentální výkonnost.

ISO 14001 vyzývá organizace k aktivnímu řízení svého environmentálního dopadu prostřednictvím závazku k prevenci znečišťování, shodě s platnou legislativou a neustálému zlepšování.

Přehled

Certifikace systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 pomáhá organizacím prokázat svůj neustálý závazek ke zvyšování environmentální výkonnosti. Norma prošla rozsáhlou revizí, aby bylo zajištěno, že její cíle a účely podporují měnící se potřeby dnešního světa, a aby odrážela stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí.

ISO 14001:2015 klade důraz na aktivní zvyšování environmentální výkonnosti a zahrnuje environmentální management do strategických plánů organizací.  Standard je vhodný pro organizace všech velikostí a ve všech odvětvích.

Přínosy ISO 14001

Shoda s požadavky environmentální legislativy

Certifikace dle ISO 14001 Vám může pomoci zajistit shodu s platnými legislativními požadavky prostřednictvím systematického přístupu k řešení požadavků stávající i budoucí legislativy.

Lepší řízení environmentálních rizik

ISO 14001 může pomoci řídit a zvyšovat výkonnost v klíčových metrických oblastech, jako je snižování spotřeby energie a množství odpadu, zvyšování míry recyklace a snižování nákladů na suroviny a spotřební materiál.  To také omezuje potřebu reaktivních strategií jako nápravných opatření a vedení sporů,  které mohou vést k poškození reputace a soudním řízením.

Vyšší důvěryhodnost

Nezávislé posouzení Vaší organizace dle ISO 14001:2015 zvyšuje Vaši důvěryhodnost a poskytuje konkurenční výhodu při účasti v tendrech mezi necertifikovanými společnostmi.

Řízení rizik

Certifikace dle ISO 14001:2015 Vám může pomoci prokázat, že řídíte environmentální rizika a neustále se zlepšujete při dosahování specifických cílů.

Snížení nákladů

ISO 14001 podporuje neustálé zlepšování s ohledem na environmentální cíle, a může tak pomoci zefektivnit využívání surovin a zvýšit výkonnost a tím dosáhnout nižších nákladů.

Snadná integrace

ISO 14001:2015 sdílí společný rámec systému managementu s dalšími standardy pro systémy řízení jako ISO 9001 a ISO 45001, což umožňuje snadnou integraci do Vašich systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Potřebujete pomoci s ISO 14001?

Zajímáte-li se o získání certifikace dle ISO 14001, můžeme Vám pomoci. Společnost LRQA poskytuje akraditovanou certifikaci UKAS, školení a rozdílovou analýzu v oblasti ISO 14001,, které umožňují splnit požadavky mezinárodního standardu pro systémy environmentálního managementu.

Zaměšřujeme se na shodu systémů managementu s požadavky, s podporou odborných rad zacílených na vyhovění požadavkům Vašeho odvětví. Naší snahou je každý problém důkladně a s analytickou přesností prozkoumat a vytvořit přesné závěry.

Proč s námi spolupracovat?

Zkušenosti

Společnost LRQA se více než 25 let podílí na vývoji standardů, auditů a certifikací systémů environmentálního managementu.

Odborné znalosti

Techničtí odborníci společnosti LRQA byli součástí technické komise organizace ISO, která vytvářela standard ISO 14001:2015, a mohou Vám poskytnout poznatky z první ruky o požadavcích standardu a logice na jejich pozadí. Naši auditoři jsou voleni pro jejich znalosti a odbornost v konkrétním odvětví, a Vy se tak můžete spolehnout na to, že rozumí environmentálním problémům, kterým čelíte, a rozpoznají příležitosti Vám otevřené, ať již působíte v jakémkoliv odvětví.

Chcete získat více informací o této službě?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?