Skip content
ISO 9001 Checklist

ISO 14001 — Certyfikacja zarządzania środowiskowego (EMS)

Zarządzaj wpływem na środowisko dzięki ISO 14001 z LRQA

Zadzwoń do nas natychmiast:+48 58 555 75 00

Poproś o wycenę

LRQA jest liderem na rynku certyfikacji ISO 14001.

ISO 14001 nakłania organizacje do aktywnego zarządzania wpływem swojej działalności na środowisko naturalne, poprzez zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom, spełniania wymogów prawnych i ciągłego doskonalenia. Posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 jest wyrazem ciągłego zaangażowania w poprawę efektywności środowiskowej. Norma przeszła kompleksową rewizję, aby dostosować cele i założenia do zmieniających się potrzeb dzisiejszego świata oraz odzwierciedlić złożoność środowiska, w jakim funkcjonują organizacje. Zapoznaj się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi standardu ISO 14001 oraz naszej oferty.

Nasze usługi w zakresie ISO 14001 

Nasze usługi szkoleń i certyfikacji ISO 14001 mogą być świadczone u klienta, zdalnie lub hybrydowo, co pozwala dostosować model usług klienta do potrzeb jego firmy w zakresie zarządzania jakością. 

ikona ekranu komputera

Szkolenie

Pogłębiaj swoją wiedzę, dzięki naszej ofercie szkoleń z zakresu ISO 14001, które uwzględniają różne poziomy doświadczenia i różne style uczenia się. 

image94kd3.png
Analiza luk 

W ramach usługi nasi eksperci pomagają zidentyfikować wszelkie obszary niedostatków lub niezgodności przed formalnym audytem ISO 14001.

imageao21.png
Akredytowany organ certyfikujący

Niezależne, dwuetapowe podejście, które przejrzyście pokazuje możliwości firmy. Certyfikacja ISO 14001 przez akredytowany organ certyfikujący pomaga budować i utrzymać zaufanie wśród interesariuszy i zdobywać nowych klientów.

intgerated services icon.png
Zintegrowane audyty

Jeśli używasz zintegrowanego systemu zarządzania, możesz skorzystać z programu zintegrowanego audytu i wizyt kontrolnych, który stanowi bardziej opłacalne podejście do audytu.

Dlaczego warto nas wybrać?

Doświadczenie i wiedza w skali lokalnej i globalnej

Jesteśmy zawsze tam, gdzie Ty. Dzięki wysoko wykwalifikowanym audytorom na całym świecie świadczymy usługi lokalne, a jednocześnie globalnie dążymy do doskonałości. Nasz zespół składa się z ekspertów technicznych posiadających dogłębną wiedzę na temat zarządzania środowiskowego.

LRQA auditors having a conversation with a client

Elastyczne świadczenie usług

W większości przypadków nasze usługi szkoleń i certyfikacji w zakresie ISO 14001 mogą być świadczone u klienta lub zdalnie przy użyciu bezpiecznych technologii. Jeśli zdecydujesz się na wersję zdalną, otrzymasz usługę o niezmiennie wysokiej jakości, a dodatkowo zyskasz kilka korzyści, takich jak elastyczność, szybka realizacja oraz dostęp do naszych ekspertów na całym świecie.

Group video call on a laptop

Pierwsi w historii

Jako pierwsi otrzymaliśmy akredytację UKAS upoważniającą do świadczenia usług certyfikacji dla licznych standardów na całym świecie. Odgrywamy kluczową rolę w opracowywaniu różnych specyficznych standardów i ram w rozmaitych sektorach.

Group of people having a discussion in a meeting room

Zgodność z przepisami to dopiero początek

Eksperci techniczni LRQA byli częścią komitetu technicznego ISO, który opracował ISO 14001:2015 i dogłębnie znają wymogi normy oraz ich uzasadnienie. Swoich audytorów dobieramy według ich doświadczenia i znajomości branży, więc możesz mieć pewność, że będą rozumieli Twoje wyzwania środowiskowe i możliwości, jakie się przed Tobą otwierają, bez względu na to, w jakiej działasz branży.

Aerial shot of container ships

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

Czym jest ISO 14001?

Udostępniając ramową strukturę spełnienia wymagań międzynarodowych standardów dla systemów zarządzania środowiskowego, norma ISO 14001 wymaga od organizacji zarządzania wpływem swojej działalności na środowisko naturalne poprzez zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom, spełniania wymogów prawnych i ciągłego doskonalenia. 

Certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 pomoże wykazać ciągłe zaangażowanie organizacji w poprawę swojej efektywności środowiskowej. Standard został poddany wszechstronnemu przeglądowi i zaktualizowany w celu zapewnienia wsparcia dla zmieniających się potrzeb organizacji we współczesnym świecie oraz uwzględnienia poziomu złożoności środowiska, w którym działają firmy. 

Jaka jest najnowsza wersja normy ISO 14001?

ISO 14001:2015 kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich organizacji, bez względu na rozmiar czy branżę. Eksperci techniczni LRQA byli częścią komitetu technicznego ISO, który opracował ISO 14001:2015, dzięki czemu dogłębnie znają wymogi normy oraz ich uzasadnienie.  

Jakie korzyści niesie ze sobą certyfikat ISO 14001?

Certyfikacja przez globalnie rozpoznawaną markę, taką jak LRQA, daje klientom, pracownikom i interesariuszom pewność, że poprawa kwestii środowiskowych to priorytet danej organizacji.

Zgodność środowiskowa

Certyfikat ISO 14001 może pomóc spełnić wymogi prawne poprzez systematyczne podejście do identyfikowania i stosowania bieżących przepisów i przyszłych zmian.

Zarządzanie zagrożeniem środowiskowym

ISO 14001 może pomóc zarządzać kluczowymi obszarami, takimi jak zużycie energii, gospodarka odpadami i pozyskiwanie surowców oraz poprawiać efektywność w tych obszarach w celu ograniczenia ryzyka konieczności usuwania skażeń, procesów sądowych i strat wizerunkowych.  Certyfikacja demonstruje, że zagrożenia dla środowiska pozostają pod kontrolą, a organizacja nieustannie doskonali swoje procedury pod kątem konkretnych celów.

Wiarygodność i konkurencyjność 

Poddając się niezależnemu audytowi w zakresie ISO 14001:2015, zwiększysz wiarygodność swojej organizacji i w postępowaniu przetargowym zyskasz przewagę konkurencyjną nad firmami bez certyfikacji. 

Redukcja kosztów 

Wspierając ciągłe doskonalenie względem celów środowiskowych, ISO 14001 może pomóc w bardziej wydajnym wykorzystywaniu surowców i poprawić wyniki prowadząc do obniżenia kosztów. 

Łatwa integracja 

ISO 14001 opiera się na ramach Załącznika SL, który określa strukturę wysokiego poziomu dla nowoczesnych standardów ISO. Struktura Załącznika SL zapewnia spójność i kompatybilność różnych standardów systemów zarządzania i umożliwia uproszczoną i zharmonizowaną implementację wielu standardów (zintegrowane systemy zarządzania). ISO 14001 łatwo integruje się z zupełnie nowymi oraz zmodernizowanymi standardami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 45001 i ISO 27001. 

 

Jak są przeprowadzane audyty ISO 14001?

Nasze usługi łączą audyt zdalny z audytem u klienta, zapewniając głęboką wiedzę.  Korzystając z bezpiecznej technologii połączeń zdalnych, oferujemy szybki i elastyczny sposób realizacji harmonogramu audytu, pomagamy ograniczyć ślad węglowy związany z podróżami, a także minimalizujemy zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy w obszarach niebezpiecznych i trudno dostępnych. Rezultaty nie różnią się od audytów u klienta, więc integralność audytu i certyfikacji przez akredytowany organ pozostaje dokładnie taka sama. 

Jak zdobyć certyfikację ISO 14001?

Podejmowana przez organizacje ścieżka certyfikacji ISO 14001 zależy często od wielkości i dojrzałości organizacji, a także od istniejącego podejścia do zarządzania ryzykiem oraz od wielu innych czynników. Jednak standardowy proces certyfikacji ISO 14001 obejmuje trzy główne etapy.

Etap 1 audytu — przegląd dokumentów i planowanie: Audytor dokona przeglądu projektu i dokumentacji systemu zarządzania — w większości przypadków odbywa sie to zdalnie.

Etap 2 audytu — ocena wdrożenia: Audytor oceni wdrożenie i efektywność systemu EMS pod kątem wymagań ISO 14001. Jeśli żadne niezgodności nie zostaną stwierdzone, organizacja otrzyma certyfikat. Ten etap może zostać zrealizowany zdalnie lub u klienta.

Pochwal się certyfikatem ISO 14001: Certyfikat poświadcza zaangażowanie w stosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk oraz ciągłe doskonalenie. Ponadto, pomaga zdobywać nowych klientów oraz spełnić oczekiwania interesariuszy. Jeśli w danej organizacji jest używany więcej niż jeden system zarządzania, na przykład w obszarze jakości (ISO 9001) lub bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001), LRQA może zaoferować program skoordynowanego audytu i wizyt kontrolnych, aby uniknąć powielania zadań, a tym samym oszczędzić czas i pieniądze.

Ile kosztuje otrzymanie certyfikatu ISO 14001?

Koszty certyfikacji zależą od wielkości i złożoności danej organizacji oraz dojrzałości funkcjonującego w niej systemu zarządzania. 

Jak jest różnica między ISO 9001 a ISO 14001?

ISO 14001 to uznany globalnie standard, w odniesieniu do którego certyfikuje się systemy zarządzania środowiskowego, natomiast ISO 9001 to uznany globalnie standard, na podstawie którego certyfikuje się systemy zarządzania jakością (QMS). Zarówno ISO 14001, jak i ISO 9001 są oparte na strukturze ramowej Załącznika SL i można je łatwo integrować.

Jakie są wymagania ISO 14001?

Klauzule od 0 do 3: Wprowadzenie, Zakres, Referencje, Warunki i definicje

Klauzula 4: Kontekst organizacji

Klauzula 5: Przywództwo i zaangażowanie

Klauzula 6: Zaplanowanie systemu QMS

Klauzula 7: Wsparcie i zarządzenie zasobami

Klauzula 8: Planowanie i kontrola działań operacyjnych

Klauzula 9: Ocena skuteczności

Klauzula 10: Działania doskonalące

Masz już certyfikat ISO 14001 i chcesz go przenieść?

STUDIA PRZYPADKÓW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ