Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

ISO 14001 system zarządzania środowiskowego

Popraw swoją efektywność środowiskową.

ISO 14001 wzywa organizacje do aktywnego zarządzania wpływem swojej działalności na środowisko naturalne poprzez zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom, spełniania wymogów prawnych i ciągłego doskonalenia.

Zarys ogólny

Certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 pomoże Ci wykazać ciągłe zaangażowanie w poprawę swojej efektywności środowiskowej. Norma została poddana kompleksowej rewizji, aby zagwarantować, że jej cele i założenia są zgodne ze stale zmieniającymi się potrzebami dzisiejszego świata i odzwierciedlają złożoność środowiska, w jakim działają organizacje.

ISO 14001:2015 kładzie większy nacisk na aktywną poprawę efektywności środowiskowej i wprowadza zarządzanie środowiskowe w plany strategiczne organizacji. Jest normą odpowiednią dla wszystkich organizacji, bez względu na rozmiar czy lokalizację.

Korzyści z ISO 14001

Zgodność z wymogami prawnymi w zakresie środkowska

Certyfikat ISO 14001 może Ci pomóc spełnić wymogi prawne poprzez systematyczne podejście do reagowania na bieżące przepisy i identyfikację przyszłych zmian.

Ulepszone zarządzanie zagrożeniem dla środowiska

ISO 14001 może Ci pomóc zarządzać i poprawiać efektywność w kluczowych obszarach, takich jak obniżanie zużycia energii, obniżanie ilości odpadów, zwiększenie recyklingu i obniżenie kosztów surowców i kosztów eksploatacyjnych. To zmniejszy potrzebę strategii reakcyjnych, jak usuwanie zanieczyszczeń i postępowanie sądowe,  które mogą prowadzić do zniszczenia reputacji i kroków prawnych.

Większa wiarygodność

Poddając się niezależnemu audytowi względem ISO 14001:2015 zwiększysz wiarygodność swojej organizacji i zyskasz przewagę konkurencyjną startując do przetargu z firmami niecertyfikowanymi.

Zarządzanie ryzykiem

Certyfikat ISO 14001:2015 może Ci pomóc wykazać, że zarządzasz zagrożeniami dla środowiska i stale doskonalisz swoje systemy względem konkretnych celów.

Redukcja kosztów

Wspierając ciągłe doskonalenie względem celów środowiskowych, ISO 14001 może pomóc w bardziej wydajnym wykorzystywaniu surowców i poprawić wyniki prowadząc do obniżenia kosztów.

Łatwy w integracji

ISO 14001:2015 operuje tą samą ramą dla systemów zarządzania co pozostałe standardy systemów zarządzania, jak ISO 9001 i ISO 45001, co pozwala na łatwą integrację z systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy i zarządzania środowiskowego.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu ISO 14001?

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat ISO 14001, możemy Ci pomóc. LRQA dostarcza akredytowane przez UKAS usługi certyfikacji ISO 14001, szkolenia i analizę luk , pozwalające spełnić wymogi międzynarodowej normy dla systemów zarządzania środowiskowego.

Specjalizujemy się ocenianiu zgodności systemów zarządzania w oparciu o ekspertyzy opracowane odpowiednio do potrzeb Twojej branży. Z zaangażowaniem zgłębiamy każdy problem drobiazgowo i z analityczną dokładnością, aby wyciągać trafne wnioski.

Dlaczego warto nas wybrać?

Doświadczenie

LRQA od ponad dwudziestu lat uczestniczy w opracowywaniu, audytowaniu i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.

Wiedza techniczna

Eksperci techniczni LRQA byli częścią komitetu technicznego ISO, który opracował ISO 14001:2015 i dogłębnie znają wymogi normy i ich uzasadnienie. Swoich auditorów dobieramy według ich doświadczenia i znajomości branży, więc możesz mieć pewność, że będą rozumieli Twoje wyzwania środowiskowe i możliwości, jakie są dla Ciebie dostępne, bez względu na to, w jakiej działasz branży.

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Naszym zdaniem

Eksperci LRQA regularnie dzielą się swoimi badaniami i wiedzą.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Hit enter to search

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?