Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14001 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Βελτιώστε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σας.

Το ISO 14001 ωθεί τους οργανισμούς να προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, δεσμεύοντας τους για την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς βελτιώσεις.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το πρότυπο έχει αναδιατυπωθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και ο σκοπός που θέτουν υποστηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου και αντανακλούν το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν πλέον οι οργανισμοί.

Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια  του εκάστοτε οργανισμού, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους. 

Τα οφέλη του ISO 14001

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 εξασφαλίζει μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης τη νομοθετική συμμόρφωση με την ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία. 

Συστηματική διαχείριση κινδύνων

Το ISO 14001 μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των συστημάτων σας και  της απόδοσης σας σε βασικούς τομείς, γεγονός που προλαμβάνει πιθανά προβλήματα, όπως πχ. αγωγές που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη φήμη σας ή να οδηγήσουν σε δικαστικές προσφυγές:

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Μείωση της χρήσης πρώτων υλών
  • Μείωση του κόστους για τα αναλώσιμα
  • Μείωση πιθανών αποβλήτων
  • Αύξηση των ενεργειών ανακύκλωσης

Ενισχυμένη αξιοπιστία

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση κατά ISO 14001:2015 ενισχύει την αξιοπιστία σας και σας παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

Διαχείριση κινδύνων

Με την πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 αποδεικνύετε ότι διαχειρίζεστε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και κάνετε συνεχείς βελτιώσεις προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Μείωση του κόστους

Ενισχύοντας τη συνεχή βελτίωση προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, το ISO 14001 συμβάλλει στην αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών και τη βελτιωμένη απόδοση με επακόλουθη μείωση του κόστους.

Εύκολη ενσωμάτωση

Το ISO 14001:2015 ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001 ή το ISO 45001, και ως εκ τούτου μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία που χρησιμοποιείτε.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 14001;

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πιστοποίηση ISO 14001, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η LRQA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ISO 14001 με διαπίστευση UKAS, εκπαίδευση και διαγνωστικές επιθεωρήσεις για να συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου που αφορά τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Εξειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης συστημάτων διαχείρισης, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, ειδικών για τις ανάγκες του κλάδου σας. Διερευνούμε κάθε πρόβλημα με ενδελεχή, αναλυτική ακρίβεια, ώστε να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η LRQA συμμετέχει στην ανάπτυξη προτύπων, στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για περισσότερα από 25 χρόνια.

Τεχνογνωσία

Ειδικοί τεχνικοί της LRQA συμμετείχαν στην τεχνική επιτροπή του ISO που ανέπτυξε το πρότυπο ISO 14001:2015 και σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου και τη λογική πίσω από αυτό. Οι επιθεωρητές μας επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους ανά τομέα, για να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκετε.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;