Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14001: ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ (EMS)

Διαχειριστείτε περιβαλλοντικούς κινδύνους βάση διεθνών προτύπων

Kύριος στόχος του ISO 14001 είναι η προληπτική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οργανισμών, μέσω των δεσμεύσεων για πρόληψη της ρύπανσης, συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τη διαρκή βελτίωση. Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Το πρότυπο αναθεωρήθηκε αρχικά το 2015 και επαληθεύθηκε το 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και ο σκοπός του υποστηρίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου και αντικατοπτρίζουν το ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί. Στο πεδίο Συχνές ερωτήσεις θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ISO 14001 και τί προσφέρουμε.

Υπηρεσίες ISO 14001

Οι έμπειροι επιθεωρητές της LRQA διασφαλίζουν ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχετε υιοθετήσει ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Μπορούν να σας βοηθήσουν να αποδείξετε τη δέσμευσή σας πως ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές και να εδραιώσετε την αξιοπιστία σας στην παγκόσμια αγορά.

computer screen icon

Εκπαίδευση

Πέραν της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηγούμαστε του κλάδου με κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν την ομάδα σας.

image94kd3.png
Διαγνωστική Επιθεώρηση (Gap Analysis)

Η LRQA παρέχει μια προαιρετική υπηρεσία κατά την οποία ένας από τους ειδικούς επιθεωρητές μας σας βοηθά να εντοπίσετε αδυναμίες του συστήματός σας ή τυχόν μη συμμορφώσεις πριν από τον επίσημο έλεγχο ISO 14001.

imageao21.png
Διαπιστευμένη πιστοποίηση

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη διαδικασία δύο σταδίων που παρέχει μια σαφή εκτίμηση των δυνατοτήτων σας. Η διαπιστευμένη πιστοποίηση σας βοηθά να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και να αυξήσετε το πελατολόγιό σας.

intgerated services icon.png
Συνδυαστικές Επιθεωρήσεις IMS

Σε συνεργασία με την LRQA έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε τις ενέργειες σας, να μεγιστοποιήσετε τους πόρους και να απολαύσετε τα οφέλη μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, θέτοντας τις βάσεις για μακροπρόθεσμη επιτυχία.


Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

local and global.png

Παγκόσμια εμβέλεια

Διαθέτοντας εξειδικευμένους επιθεωρητές σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο με συνέπεια και αφοσίωση παγκόσμιας εμβέλειας. Οι συνεργάτες της LRQA είναι τεχνικοί εμπειρογνώμονες με απαράμιλλη γνώση στη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων. Όπου κι αν δραστηριοποιείστε, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

flexible delivery.png
Ευελιξία υπηρεσιών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης ISO 14001 μπορούν να παρασχεθούν με επιτόπια επίσκεψη ή εξ' αποστάσεως με τη χρήση προηγμένης και ασφαλούς τεχνολογίας. Εάν επιλέξετε τη μέθοδο της επιθεώρησης εξ αποστάσεως, θα λάβετε ισοδύναμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με πρόσθετα οφέλη, όπως ευελιξία, άμεση παράδοση και απαράμιλλη τεχνογνωσία παγκοσμίου βεληνεκούς.

history of firsts.png
Παγκόσμια πρωτοπορία

Η LRQA ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε τη διαπίστευση του UKAS για μια σειρά προτύπων σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη ποικίλων ειδικών προτύπων και πλαισίων σε διάφορους τομείς.

beyond compliance.png
Συνολική διασφάλιση

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA συμμετείχαν στην τεχνική επιτροπή που ανέπτυξε το πρότυπο ISO 14001:2015 και αποτελούν βασική πηγή σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου και τη λογική που τις διέπει. Οι επιθεωρητές μας επιλέγονται για τη γνώση και την εμπειρία τους ανά τομέα δραστηριότητας, γεγονός που εξασφαλίζει πως έχουν γνώση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν για την επιχείρησή σας.

Είστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα;

 

Συχνές ερωτήσεις

 • Τι είναι το ISO 14001;

  Παρέχοντας ένα πλαίσιο για τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, το ISO 14001 απαιτεί από τους οργανισμούς τη διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω των δεσμεύσεων για την πρόληψη εκπομπής ρύπων, τη συμμόρφωση με τη ισχύουσα νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση.
  Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το πρότυπο έχει αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί διεξοδικά ώστε να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζει τις μεταβαλλόμενες οργανωτικές ανάγκες στον σημερινό κόσμο και αντανακλά το πολύπλοκο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

 • Ποια είναι η τελευταία έκδοση του ISO 14001;

  Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια ενός οργανισμού. Είναι κατάλληλο για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους και κλάδου. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της LRQA συμμετείχαν στην τεχνική επιτροπή που ανέπτυξε το ISO 14001:2015, και σας παρέχουν βαθιά γνώση των απαιτήσεων και της λογικής του προτύπου.

 • Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 14001;

  Η πιστοποίηση από έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο οργανισμό όπως η LRQA ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρησή σας καθώς ορίζει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ως οργανωτική προτεραιότητα.

  Περιβαλλοντική συμμόρφωση
  Η πιστοποίηση ISO 14001 συνδράμει στη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας μια συστηματική προσέγγιση για την κατανόηση και την εκπλήρωση της τρέχουσας και μελλοντικής νομοθεσίας.

  Διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου
  Το ISO 14001 συμβάλει στη διαχείριση και βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησής σας σε βασικούς τομείς όπως η χρήση ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων και η προμήθεια πρώτων υλών - μειώνοντας την πιθανότητα εκκαθαρίσεων, δικαστικών συνεπειών και συναφούς δυσφήμισης. Η πιστοποίηση αποδεικνύει τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διαρκή βελτίωση της απόδοσής βάση συγκεκριμένων στόχων.

  Αξιοπιστία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  Η ανεξάρτητη αξιολόγηση βάσει του προτύπου ISO 14001:2015 αυξάνει την αξιοπιστία και το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

  Μείωση κόστους
  Μέσω της διαρκούς βελτίωσης αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους, το ISO 14001 συμβάλει στην αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών και τη βελτίωση των επιδόσεων, με συνεπακόλουθο τη σημαντική μείωση του κόστους.

  Εύκολη ενσωμάτωση
  Tο πρότυπο ISO 14001 ακολουθεί τη δομή υψηλού επιπέδου Annex SL, που χρησιμοποιείται από όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO. Η δομή Annex SL διασφαλίζει τη συνοχή και τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων προτύπων διαχείρισης συστημάτων και επιτρέπει την εναρμονισμένη εφαρμογή πολλαπλών συστημάτων (Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης IMS). Το ISO 14001 ενσωματώνεται εύκολα με όλα τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα, όπως τα ISO 9001, ISO 45001 και ISO 27001.

 • Πώς διεξάγονται οι επιθεωρήσεις ISO 14001;

  Οι υπηρεσίες μας συνδυάζουν επιτόπιες ή εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις και παρέχουν βάθος γνώσης και εξειδίκευσης. Χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία εξ αποστάσεως, μπορούμε να παρέχουμε γρήγορες και ευέλικτες υπηρεσίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων σας, να συμβάλλουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που σχετίζεται με τις μετακινήσεις και να μειώνουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εργάζονται σε επικίνδυνες τοποθεσίες ή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις είναι ισοδύναμες με τις επιτόπιες και η ακεραιότητα της διαπιστευμένης πιστοποίησής σας παραμένει ακριβώς ίδια.

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω πιστοποίηση ISO 14001;

  Η πορεία που θα ακολουθήσει ο οργανισμός σας για να επιτύχει την πιστοποίηση ISO 14001 εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από το μέγεθος, την ωριμότητα και τις υφιστάμενες διαδικασίες που υιοθετεί η επιχείρησής σας για τη διαχείριση των κινδύνων. Ωστόσο, η τυπική διαδικασία για την πιστοποίηση κατά ISO 14001 περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα.

  Στάδιο 1 Αρχικού Ελέγχου - ανασκόπηση εγγράφων και σχεδιασμός: Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο έλεγχος πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

  Στάδιο 2 Αρχικού Ελέγχου - αξιολόγηση της εφαρμογής: Ο επιθεωρητής σας θα αξιολογήσει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου ΣΠΔ σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001. Εφόσον δεν εντοπιστούν μη συμμορφώσεις, θα λάβετε την πιστοποίησή σας. Το στάδιο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ή με επιτόπια επίσκεψη.

  Προωθήστε την πιστοποίησή σας κατά ISO 14001:
  Η πιστοποίησή σας αποδεικνύει τη δέσμευσή σας στις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και τη συνεχή βελτίωση - δίνοντας σας εμπορικό πλεονέκτημα και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα συστήματα διαχείρισης, όπως το Σύστημα Ποιότητας (ISO 9001) ή Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001), η LRQA παρέχει ένα συντονισμένο πρόγραμμα αξιολόγησης και επιτήρησης για την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση του κόστους.

 • Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 14001;

  Το κόστος της πιστοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού σας καθώς και την ωριμότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης.

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ISO 9001 και ISO 14001;

  Το ISO 14001 είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που πιστοποιεί τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), ενώ το ISO 9001 είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που πιστοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) μιας επιχείρησης. Το ISO 14001 και το ISO 9001 ακολουθούν και τα δύο το πλαίσιο του παραρτήματος Annex SL και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν.

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ISO 14001;

  Κεφάλαια 0 έως 3:Εισαγωγή, Αντικείμενο, Τυποποιητική παραπομπή, όροι και ορισμοί εννοιών
  Κεφάλαιο 4: Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού
  Κεφάλαιο 5: Ηγεσία και δέσμευση
  Κεφάλαιο 6: Σχεδιασμός για το ΣΠΔ
  Κεφάλαιο 7: Υποστήριξη και διαχείριση πόρων
  Κεφάλαιο 8: Σχεδιασμός, λειτουργία και έλεγχος των διεργασιών
  Κεφάλαιο 9: Αξιολόγηση επιδόσεων
  Κεφάλαιο 10: Ενέργειες βελτίωσης

 

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;