Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ISO 14001 Certificering – Milieumanagementsysteem

Beheer uw impact op het milieu met LRQA

ISO 14001 certificering helpt organisaties om hun milieu-effecten te managen door vervuiling te voorkomen, wetgeving na te leven en voortdurend te streven naar verbetering. Door certificering van hun milieumanagementsysteem volgens de NEN EN ISO 14001 2015 norm, laten organisaties zien dat ze blijven werken aan het verbeteren van hun milieuprestaties en dat ze voldoen aan de ISO 14001 norm. De norm voldoet aan de veranderende behoeften van de maatschappij en weerspiegelt de steeds complexere wereld waarin organisaties zich bevinden. Bekijk de Veelgestelde vragen voor informatie over ISO 14001 en ons aanbod.

Onze ISO 14001- diensten  

 

Onze auditors zijn ervaren in het uitvoeren van audits naar aan de hand van de ISO 14001 norm en zorgen ervoor dat uw milieumanagementsysteem in overeenstemming is met de nieuwste vereisten en richtlijnen. Zij kunnen u helpen uw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te vergroten.

pictogram op computerscherm

ISO 14001 Training

Vergroot uw kennis met onze reeks ISO 14001-trainingen die zijn ontworpen voor verschillende niveaus van ervaring en leerstijlen. 

image94kd3.png

Gap-Analyse 

Een optionele service waarbij een van onze deskundige auditors u helpt om zwakke punten of non-conformiteiten te herkennen voorafgaand aan uw formele ISO 14001-audit. Kom meer te weten over de ISO 14001 Gap-Analyse.

imageao21.png

Geaccrediteerde certificering

Een onafhankelijke aanpak in twee fasen die een duidelijk beeld geeft van uw capaciteiten. Geaccrediteerde certificering helpt u vertrouwen op te bouwen en te behouden bij uw stakeholders en new business binnen te halen. 

intgerated services icon.png

Geïntegreerde audits

Door uw milieu- managementsysteem te integreren met andere managementsystemen kunt u profiteren van een geïntegreerd audit- en toezichtsaudits dat efficiënter en kosten effectiever is. Lees meer over geïntegreerde managementsystemen.

 

Voordelen ISO 14001 

 • Naleving van milieuwet- en regelgeving: Door een systematische benadering van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving kan het behalen van een ISO 14001 certificaat u helpen bij het voldoen aan wettelijke eisen.
 • Verbeterd milieurisico management: ISO 14001 ondersteunt management en verbetering van prestaties  op belangrijke terreinen: lager energieverbruik, afvalreductie, verhoogde recycling en lagere grondstof- en verbruikskosten. Voortaan hoeft u nauwelijks tijd meer te besteden aan reactieve strategieën en risico's, zoals sanering en rechtszaken, die kunnen uitmonden in reputatieschade en lange juridische procedures.
 • Toenemende geloofwaardigheid: Een onafhankelijk toetsing en het behalen van het ISO 14001 certificaat verhoogt uw geloofwaardigheid, toont aan dat u duuraam onderneemt en geeft u, wanneer u een offerte uitbrengt, een betere uitgangspositie dan niet-gecertificeerde bedrijven.

Hoe verkrijg ik ISO 14001-certificering?

De weg die uw organisatie bewandelt om ISO 14001 certificering te behalen, hangt onder meer af van de omvang van uw bedrijf, de mate van volwassenheid en de bestaande aanpak van risicobeheer. Het standaard proces om de ISO 14001 certificering te verkrijgen omvat echter drie hoofdstappen.

 • Fase 1-audit – beoordeling van documentatie en planning: uw auditor beoordeelt het ontwerp en de documentatie van uw managementsysteem – in de meeste gevallen gebeurt dit op afstand.
 • Fase 2-audit – evaluatie van uw implementatie: uw auditor evalueert de implementatie en doeltreffendheid van uw bestaande KMS in lijn met de vereisten van ISO 14001. Als er geen non-conformiteiten bestaan, ontvangt u uw certificering. Deze fase kan op afstand of op locatie worden uitgevoerd.

Promoot uw ISO 14001 certificering: Uw certificering toont aan dat je je inzet voor internationaal erkende beste praktijken en continue verbetering – wat helpt new business binnen te halen en te voldoen aan de eisen van belanghebbenden. Als uw organisatie meer dan één managementsysteem gebruikt, zoals een kwaliteits- (ISO 9001), of Arbeidsgezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem (ISO 45001), kan LRQA een gecoördineerd assessment- en surveillanceprogramma leveren om dubbel werk te vermijden, tijd te besparen en kosten te verlagen.

Wilt u meer weten over het certificeringproces? Klik hier

ISO 14001 eenvoudig uitgelegd in 4 begrippen

Inhoud en begrippen van ISO 14001 eenvoudig uitgelegd. Milieubeleid, Milieuprestaties, Milieudoelstellingen - wij leggen de inhoud, termen en betekenis van ISO 14001 uit.

Milieubeleid

Het milieubeleid is een essentieel aspect van ISO 14001. Het bevat de aspiraties en de koers van een bedrijf met betrekking tot de milieuprestaties en duurzaam ondernemen. Het topmanagement moet het milieubeleid vaststellen, uitvoeren en handhaven. Er moet rekening worden gehouden met:

 • Bepaling van milieudoelstellingen in termen van milieubescherming
 • Milieueffecten van eigen activiteiten, producten of diensten
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Voortdurende verbetering

Het milieubeleid moet schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan zowel interne als externe stakeholders. 

Milieudoelstellingen

Milieudoelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de milieuprestaties van een organisatie in overeenstemming met het milieubeleid. Volgens de ISO 14001-norm moeten ze vastgesteld, gedocumenteerd en meegedeeld worden door het topmanagement voor de relevante functionele gebieden en niveaus. Milieudoelstellingen moeten altijd meetbaar zijn. Het is van belang om bij het vaststellen van doelstellingen rekening te houden met risico's en kansen en met de context van de onderneming. Voorbeelden van milieudoelstellingen:

 • Vermindering van het specifieke energieverbruik,
 • Meer recycling, minder afval, vermindering van het specifieke afvalvolume.
 • Minder uitstoot van verontreinigende stoffen en dus verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van een locatie.
 • Aankoop van grondstoffen uit duurzame bronnen.

Milieuaspecten

Volgens ISO 14001 zijn milieuaspecten de onderdelen van de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die in wisselwerking kunnen staan met het milieu. De ISO 14001-norm vereist dat bedrijven milieuaspecten identificeren, evalueren, communiceren en documenteren. Hieruit volgen de maatregelen om deze aspecten, die van invloed zijn op het milieu, voortdurend te verbeteren. Voorbeelden van belangrijke milieuaspecten:

 • Bodemgebruik
 • Emissies
 • Afvalverwijdering

Milieueffecten

Milieueffecten beschrijven (gunstige of ongunstige) veranderingen in het milieu die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van milieuaspecten. Het is dus een oorzaak-gevolgrelatie van deze twee punten.

Voorbeeld van milieueffecten:

 • Luchtverontreiniging (oorzaak/milieuaspect: emissies)


Waarom ISO 14001 certificering met LRQA?

local and global.png

Lokale en wereldwijde expertise

Met hooggekwalificeerde auditors wereldwijd, kunnen wij een lokale service bieden met een wereldwijd consistente inzet voor uitmuntendheid. Onze mensen zijn technische experts met diepgaande kennis van milieumanagement. Waar u ook actief bent, wij kunnen u ondersteunen.

flexible delivery.png

Flexibele levering

In de meeste gevallen kunnen onze ISO 14001-trainings- en certificeringsdiensten ter plaatse of op afstand worden geleverd met behulp van veilige en beveiligde technologie. Wie kiest voor onze methoden van levering op afstand, krijgt dezelfde hoogwaardige service met verschillende extra voordelen, waaronder flexibiliteit, snelle levering en toegang tot wereldwijde expertise.

history of firsts.png

Geschiedenis als voorloper

Wij waren de eersten die UKAS-accreditatie ontvingen om wereldwijd certificeringsdiensten te verlenen voor een reeks iso normen. Wij blijven een hoofdrol spelen bij de ontwikkeling van diverse specifieke iso normen en frameworks in verschillende sectoren.

beyond compliance.png

Totale assurance

De technische experts van LRQA maakten deel uit van de ISO technische commissie die ISO 14001:2015 ontwikkelde. Als geen ander geven zij u inzicht in de eisen van de norm en de logica erachter. Onze auditoren worden geselecteerd op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise. Het maakt niet uit in welke sector u actief bent, zij weten alles over uw milieu-uitdagingen en de mogelijkheden die u ter beschikking staan. 

 

Veelgestelde vragen over ISO 14001 (FAQ's)

 • Wat is ISO 14001?

  ISO 14001 biedt een kader om te voldoen aan de eisen van internationale normen voor milieumanagementsystemen (MMS) en vereist dat organisaties hun milieueffecten beheren door zich in te zetten voor preventie van verontreiniging, naleving van de wetgeving en continue verbetering. 

  Met certificering van het Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 laten organisaties zien, dat zij zich inzetten voor het verbeteren van hun milieuprestaties. De norm is uitgebreid herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat hij de veranderende behoeften van organisaties in de wereld van vandaag ondersteunt en de complexe omgeving weerspiegelt waarin bedrijven opereren. 

 • Wat is de nieuwste versie van ISO 14001?

  ISO 14001:2015 legt meer nadruk op het proactief verbeteren van de milieuprestaties en zorgt dat milieumanagement wordt ingebed in het strategische beleid van een organisatie. Het is toepasbaar in elke organisatie, in elke branche. De technische experts van LRQA maakten deel uit van de ISO technische commissie die ISO 14001:2015 ontwikkelde. Als geen ander geven zij u inzicht in de eisen van de norm en de logica erachter.  

 • Hoe worden ISO 14001-audits uitgevoerd?

  Onze diensten combineren auditactiviteiten op afstand en ter plaatse om een ongeëvenaard inzicht en expertise te bieden.  Met behulp van veilige technologie op afstand kunnen we een snelle en flexibele manier bieden om uw auditschemabij te houden, de CO2-voetafdruk van reizen helpen verminderen, en gezondheids- en veiligheidsrisico's minimaliseren voor mensen die op gevaarlijke locaties of op moeilijk bereikbare plaatsen werken. De resultaten zijn consistent met audits ter plaatse, dus de integriteit van uw audit en geaccrediteerde certificering blijft precies hetzelfde. 

 • Wat is het verschil tussen ISO 9001 en ISO 14001?

  ISO 14001 is de wereldwijd erkende norm die milieumanagementsystemen certificeert, terwijl ISO 9001 de wereldwijd erkende norm is die het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van een bedrijf certificeert. ISO 14001 en ISO 9001 volgen beide het Annex SL framework en zijn eenvoudig te integreren.

 • Wat zijn de ISO 14001-vereisten?

  Hoofdstuk 0 tot 3: Introductie, toepassingsgebied, referenties, algemene voorwaarden

  Hoofdstuk 4: Context van de organisatie

  Hoofdstuk 5: Leiderschap en betrokkenheid

  Hoofdstuk 6: Planning voor het KMS

  Hoofdstuk 7: Ondersteuning & resource management

  Hoofdstuk 8: Operationele planning en beheersing

  Hoofdstuk 9: Evaluatie van de prestaties

  Hoofdstuk 10: Verbeteringsmaatregelen

Bent u al ISO 14001 gecertificeerd en wilt u dit overdragen?

Als u in het bezit bent van een geldig geaccrediteerd ISO 14001 certificaat bij een andere certificeringsinstantie en u overweegt de overstap te maken, dan is de overdracht van uw ISO 14001 certificering naar LRQA eenvoudig. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt.

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?