Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Verifieringstjänster

Verifiera och informera om att ni spårar eller publicerar

Vi verifierar data, information och rapporter för att förbättra trovärdighet och förtroende hos dem som betyder mest för er.

Få mer information om denna tjänst

Verifieringstjänster

LRQA kan verifiera all information som er organisation registrerar, fokuserar på, åtgärdar eller publicerar. Baserat på kriterierna kan vi leverera våra verifieringstjänster i linje med internationella standarder, så som ISO 14064 och AA1000.

Vi hjälper er med era verifieringsprogram för er befintliga leveranskedja eller samarbetar med er för att skapa nya som uppfyller era specifika behov – detta kan inkludera företagsspecifika kriterier och standarder eller olika sätt att sprida bästa verifieringspraxis i er leveranskedja.


LRQA verifiering levereras vanligtvis i två steg:

Steg 1 – Inledande datarevision, verifieringsplan och provtagningsplan
Steg 2 – Dataverifiering, upprättande av en lista över resultaten, slutrapport och LRQA försäkransyttrande.

Ert LRQA försäkransyttrande

Ert LRQA försäkransyttrande

Som en del i det sista steget i verifieringsprocessen får ni ett LRQA försäkransyttrande som är godkänt av globala scheman så som CDP och bekräftar följande information:

  • Åtagandevillkor
  • Tillvägagångssätt
  • Försäkransnivå och väsentlighet
  • Omdöme

Beroende på era krav kan vi leverera ert LRQA försäkransyttrande med en begränsad eller skälig försäkransnivå.

Begränsad försäkran: Kräver mindre detaljinformation än en skälig försäkran, med mindre provstorlekar och färre platsbesök, om några alls. Om inga fel påträffas kommer verifieraren att bekräfta att inget har kommit fram som tyder på att informationen är felaktig eller ofullständig i förhållande till avtalade kriterier.

Skälig försäkran: Kräver tillräcklig detaljinformation för att verifieraren ska kunna skapa sig en uppfattning om fullständighet och riktighet. Vanligtvis inkluderar detta mer omfattande provtagning, revisioner och platsbesök.

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag