Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

CDP VERIFIERING

Demonstrera ert arbete med att motverka klimatförändring

LRQA är en erkänd verifieringspartner inom CDP och ledande global leverantör av oberoende, internationellt ackrediterade dataverifieringstjänster.

Få mer information om denna tjänst

Översikt

För alla organisationer är det viktigt att informera om vilka steg man tar rörande utsläpp och hållbarhetsdata för att skapa förtroende hos investerare och intressenter, följa lagstiftning och förbättra koldioxidstyrningen.

CDP är en oberoende ideell förening som driver ett globalt offentliggörandesystem som gör det möjligt för företag att övervaka, åtgärda och hantera sin miljöpåverkan. Över 9 500 företag offentliggör information via CDP och det möjliggör för hundratals investerare, med över 100 biljoner USD i tillgångar, att fatta informerade beslut.

Kraven på organisationer att övervaka och offentliggöra information om sitt arbete inom klimatförändringar och miljöprestanda ökar, detta är en viktig faktor för faktisk förändring och framsteg inom koldioxidstyrning.

Oberoende verifiering från LRQA säkerställer riktigheten, trovärdigheten och fullständigheten för den information och de data som ett företag offentliggör. Genom verifiering och offentliggörande till CDP kan organisationer ta viktiga steg mot effektiv styrning och minskning av koldioxid.

Fördelarna med CDP-verifiering

Högre CDP-poäng och inkluderande på CDP A-listan

Tredje partsverifiering driver på för högre CDP offentliggörande, medvetenhet, totalstyrning och ledarskapspoäng.

Möt efterfrågan

Efterfrågan på korrekt information ökar konstant hos både interna och externa intressenter, eftersom det ger dem möjlighet att förstå en organisations strategi, risker och tillväxtmöjligheter. 

Driva på ständiga förbättringar

Oberoende verifiering stödjer kontinuerlig förbättring av de interna processerna, vilket kan bidra till kostnadsbesparingar och effektivitet. 

Förbättra allmänhetens uppfattning

Oberoende försäkran av offentliggjorda förklaringar visar ert åtagande och arbete med att bekämpa klimatförändring och främja hållbarhet. Det attraherar även yngre förmågor, där många av dem vill arbeta hos en arbetsgivare som har en positiv inverkan på planeten. 

Säkerställ regelefterlevnad

Marknadsmekanismer så som EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och CARB (California Air Resources Board), blir allt populärare och bygger på riktighet, integritet och robusthet hos rapporterade data och information.

Varför samarbeta med LRQA?

Teknisk expertis – Enastående teknisk expertis, global täckning och omfattande branschkunskap gör att våra verifierings-, certifierings- och försäkranstjänster kan hjälpa er att uppvisa åtagande gentemot alla delar av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Global kapacitet – Vi täcker in i stort sett alla sektorer och kan hjälpa er med riskhantering, kontinuerliga förbättringar och att skapa trovärdighet inför huvudintressenter. Vi finns i mer än 120 länder och är godkända av mer än 30 godkännandeorgan över hela världen.

LRQA är en CDP verifieringspartner och en av de äldsta verifieringsleverantörerna inom växthusgaser (GHG) och vi levererar tjänster som täcker in många olika standarder, scheman och riktlinjer, inklusive ISO 14064, EU/UK ETS, GRI och AA10000. LRQA är också en erkänd supporter för TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Effektivt samarbete – Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att ge dem kontroll, kunna driva på positiva förändringar och skapa ökad tydlighet i alla aspekter av deras hållbarhetsarbete.

 

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag