Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Υπηρεσίες επαλήθευσης

Επαληθεύστε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακολουθείτε ή δημοσιεύετε

Επαληθεύουμε δεδομένα, πληροφορίες και αναφορές σας για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των ατόμων που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες επαλήθευσης

Η LRQA μπορεί να επαληθεύσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο οργανισμός σας παρακολουθεί, στοχεύει, μετράει ή δημοσιεύει. Ανάλογα με τα κριτήρια, μπορούμε να παράσχουμε υπηρεσίες επαλήθευσης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως τα ISO 14064 και AA1000.

Επίσης, θα υποστηρίζουμε τα υπάρχοντα προγράμματα επαλήθευσής σας ή θα συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε νέα τα οποία υποστηρίζουν τις μοναδικές απαιτήσεις σας – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξατομικευμένα κριτήρια για την εκάστοτε εταιρεία και πρότυπα ή τρόπους για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών επαλήθευσης σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σας.


Η επαλήθευση από την LRQA συνήθως παρέχεται σε δύο στάδια:

Στάδιο 1 – Αρχική ανασκόπηση δεδομένων, πλάνο επαλήθευσης και πλάνο δειγματοληψίας
Στάδιο 2 – Επαλήθευση δεδομένων, δημιουργία λίστας ευρημάτων, Τελική Αναφορά και Βεβαίωση Επαλήθευσης από την LRQA.

Η δική σας Δήλωση Επαλήθευσης από την LRQA

Η δική σας Δήλωση Επαλήθευσης από την LRQA

Ως τμήμα του τελευταίου βήματος της διαδικασίας επαλήθευσης, θα λάβετε μια Δήλωση Επαλήθευσης από την LRQA, η οποία αναγνωρίζεται από παγκόσμια σχήματα, όπως το CDP, και θα επιβεβαιώνει τις εξής πληροφορίες:

  • ΄Όροι της δέσμευσης
  • Προσέγγιση
  • Επίπεδο διασφάλισης και ουσιαστικότητας
  • Γνωμάτευση

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να παρέχουμε τη δική σας Δήλωση Επαλήθευσης από την LRQA είτε σε περιορισμένο ή εύλογο επίπεδο διασφάλισης.

Περιορισμένη βεβαιότητα: Απαιτεί λιγότερες λεπτομέρειες από την εύλογη επαλήθευση με μικρότερα μεγέθη δειγμάτων και λιγότερες επισκέψεις των εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρξουν. Αν δεν διαπιστωθούν σφάλματα, ο επιθεωρητής επαλήθευσης θα επιβεβαιώσει ότι δεν παρατήρησε κάτι ώστε να υποδείξει ότι οι πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς σε σχέση με τα συμφωνημένα κριτήρια.

Εύλογη διασφάλιση: Απαιτεί επαρκείς λεπτομέρειες ώστε ο επιθεωρητής επαλήθευσης να σχηματίσει μια γνωμάτευση σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια. Τυπικά, περιλαμβάνει πιο εκτενείς δειγματοληψίες, ανασκοπήσεις και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εμπειρογνώμονες της LRQA μοιράζονται σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις εμπεριστατωμένες απόψεις τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;