Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

VERIFIERING AV DATA OCH INFORMATION

Dra nytta av värdet av verifierade data

Oberoende verifiering hjälper er att få kontroll – ger insikter och ger bättre tydlighet inom alla aspekter av ert hållbarhetsprogram.

Få mer information om denna tjänst

Översikt

När världens ledare försöker få till avtal och åtagande för att uppnå miljö- och hållbarhetsmålen är företag, båda stora och små, bestämda med att utföra sin del. Samtidigt söker intressenter så som investerare, personal, kunder och leverantörer tillförlitlig och korrekt ESG-information (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) som kan hjälpa dem att fatta välinformerade beslut.

LRQA kan oberoende verifiera era data, information och rapporter för att förbättra trovärdighet och förtroende hos dem som betyder mest för er. I enlighet med världens ledande standarder och riktlinjer, så som ISO 14064 och AA1000, eller genom skräddarsydda program för just era specifika krav kan våra verifieringstjänster hjälpa er att förbättra er prestanda.

De försäkransyttranden som vi levererar är godkända av globala scheman så som CDP och vi är en erkänd supporter för TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Fördelar med verifiering från LRQA

Förtroende och tydlighet

Ett försäkransintyg från LRQA ger intressenter och investerare tryggheten i att era data är korrekta, representativa och jämförbara. Detta bidrar till att de kan fatta informerade beslut baserat på företagets strategi, prestanda, risker och tillväxtmöjligheter. Vi kan även assistera er med verifieringsprogram för er befintliga leveranskedja – eller samarbeta med er för att skapa nya som uppfyller era specifika behov.


Konkurrensfördel

Kunderna väljer produkter från företag som man litar på ska agera ansvarsfullt och hållbart. Genom att informera om LRQA verifieringsinformation kan företag förbättra sina hållbarhetspoäng, förbättra varumärkets värde och öka sin attraktionskraft för potentiella investerare.


Effektivitetsökning

LRQA verifiering kan avslöja ineffektivitet, spill, databrister, fel eller felaktigheter i en process vilket identifierar kostnadsbesparingar och ger företaget och deras leveranskedjor möjlighet till kontinuerliga förbättringar.


Regelefterlevnad

LRQA:s experter och erfarna verifieringsteam kan säkerställa att data och information tillhandahålls för att uppvisa efterlevnad, både enligt befintliga och kommande bestämmelser.

Behöver du hjälp med verifiering?

Det sker en snabb global ökning av antalet företag som rapporterar in hållbarhetsdata och ESG-data, det finns alltså ett enormt behov av verifiering för att leverera robusta, trovärdiga och jämförbara data. Allt fler organisationer försöker sprida försäkransfördelarna genom sin leveranskedja. Oavsett om ni har en omfattande obestyrkt rapport eller ni precis har inlett arbetet så är ni välkomna att kontakta oss för att säkerställa att ni kan dra nytta av värdet med verifierade data.

Varför samarbeta med oss?

Vi finns här för att hjälpa er att klara en snabbt föränderlig värld genom att samarbeta med er för att hantera och mildra de risker ni ställs inför. Från överensstämmelse till databaserad omvandling av leveranskedjan, vårt jobb är att hjälpa er att forma framtiden, i stället för att den formar er.


Teknisk expertis

Vår personal är områdesexperter. Vår personal bidrar med en tydlig förståelse av era hållbarhetsutmaningar och krav – man använder djupgående kunskap om verifiering, certifiering och försäkran för att hjälpa er att uppfylla kraven.


Global kapacitet

Med verksamhet i mer än 120 länder, erkända av över 30 godkännandeorgan över hela världen och täckning inom nästan alla branscher kan vi hjälpa er med riskhantering, driva på förbättringar och skapa trovärdighet hos intressenter över hela världen.
Vi är en CDP verifieringspartner och en av de äldsta verifieringsleverantörerna inom växthusgaser (GHG) och vi levererar tjänster som täcker in många olika standarder, scheman och riktlinjer, inklusive ISO 14064, EU/UK ETS, GRI och AA1000.


Strategisk vision

Vårt tekniska kunnande, branschexpertis och innovativa, framtidsfokuserade tillvägagångssätt hjälper er att uppfylla dagens utmaningar, samt att bli en tryggare, säkrare och mer hållbar organisation för framtiden.

Effektivt partnerskap

Vi samarbetar med våra kunder och branschpartners för att leverera den trovärdighet och tydlighet som behövs för att förbättra hållbarhetsarbetet och skapa konkurrensmässiga fördelar.

Nytt perspektiv

Vi har visat vägen när det gäller att forma vår bransch och vi fortsätter att dra nytta av varje möjlighet att samarbeta med kunder och pionjärer kring nya idéer, tjänster och innovationer.

Interested in finding out how we can help your organisation?

INSIKTER

Vår inställning

LRQA:s experter delar regelbundet med sig av sina erfarenheter och insikter.

10 tips internal auditor 532x421.jpg

10 tips för internrevisorer

2022-01-03 10:00:00
Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag