Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

FÖRETAGSRAPPORTFÖRSÄKRAN

Skapa förtroende genom tydlighet

Företagsrapportförsäkran hjälper er organisation att illustrera vilken inverkan ert hållbarhetsarbete har, samt säkerställer att era data och er information är korrekt och trovärdig.

Få mer information om denna tjänst

Översikt

Försäkran av företagsrapporter hjälper både offentliga och privata företag, oavsett storlek, att rapportera icke-finansiell prestanda.

Den strukturerade processen verifierar den positiva inverkan ert arbete har på miljö, hållbarhet och socialt ansvarstagande (ESG), som kompletterar uppgifterna i er balansräkning och förbättrar organisationens rykte.

Det är viktigt hur man kommunicerar prestanda, framförallt eftersom investerarnas intresse för icke-finansiell driftredovisning ökar. Företag erkänner i allt högre grad vilken roll ESG-faktorerna har som komplement till de ekonomiska för företagets övergripande framgångar, vilket leder till en ökning av triple-bottom-line redovisning.

Fördelarna med säkerställande av företagsrapporter

Trygghet för intressenter
Omfattande säkerställd rapportering hjälper företag att arbeta i linje med branschens bästa agerande för att på så sätt öka förtroendet från både intressenter och investerare.

Minimera risker
Oberoende verifiering av rapporter ger ökat förtroende för juridisk överensstämmelse och bidrar till att identifiera drifteffektivitet.

Ständiga förbättringar
Branschstandarder driver på kontinuerliga förbättringar och möjliggör bättre fördelning av resurserna och lägre driftkostnader.

Behöver du hjälp med försäkran av företagsrapporter?

LRQA försäkran av företagsrapporter hjälper till att garantera att de data och information som era rapporter förlitar sig på är korrekta och tillförlitliga, samtidigt som rapporterna innehåller all nödvändig information.

LRQA kan skräddarsy verifieringsprocessen för att möta er organisations behov, verifiera rapporterna i förhållande till relevanta kriterier och internationella standarder, däribland revisionsstandarden AA1000 och GRI (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines).

 

Varför samarbeta med oss?

Teknisk expertis – Vår personal är experter inom sina fält och erbjuder en tydlig förståelse för era hållbarhetskrav och utmaningar. Man använder sina omfattande kunskaper inom certifiering, varumärkesförsäkran och verifiering för att hjälpa er att uppvisa ert åtagande för en mer hållbar framtid.


Global kapacitet – Med verksamhet i mer än 120 länder, erkända av över 30 godkännandeorgan över hela världen och täckning inom nästan alla branscher kan vi hjälpa er med riskhantering, driva på förbättringar och skapa trovärdighet hos intressenter över hela världen.
Vi är godkända av mer än 30 godkännandeorgan och har verksamhet i mer än 120 länder. Som en av de äldsta verifieringsleverantörerna inom växthusgaser (GHG) levererar vi tjänster som täcker in många olika internationella standarder och scheman, så som EU ETS, AA1000 och ISO 14064.


Strategisk vision – Vår branschexpertis och framtidsfokuserade tillvägagångssätt samt tekniska kunnande hjälper er att klara dagens utmaningar och att bli en tryggare, säkrare och mer hållbar organisation för framtiden.

Interested in finding out how we can help your organisation?

Få mer information om denna tjänst

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag