Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

VERIFIKACE ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Využití hodnoty ověřených údajů

Nezávislá verifikace pomáhá získat kontrolu – získáte důležité poznatky a posílíte transparentnost napříč všemi aspekty vaší agendy v oblasti udržitelnosti.

Přehled

Jak globální lídři vyhledávají dohody a závazky k dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti, malé i velké společnosti také musí hrát svou roli. Zúčastněné strany jako investoři, zaměstnanci, zákazníci či dodavatelé současně hledají spolehlivé a přesné ESG (environmental, social and corporate governance – ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost a vedení podniku) informace, které jim pomohou činit informovaná rozhodnutí.

Společnost LRQA může nezávisle verifikovat vaše údaje, informace a výkazy, díky čemuž posílíte svou důvěryhodnost a jistotu lidí, na kterých vám nejvíce záleží. Naše verifikační služby, poskytované na základě předních oborových standardů a schémat, jako jsou ISO 14064 a AA1000, nebo individuálních programů vytvořených podle vašich specifických požadavků, vám pomohou posílit výkonnost.

Osvědčení o auditu, která poskytujeme, jsou akceptována globálními schématy jako CDP a jsme známým podporovatelem sdružení Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Přínosy verifikace od společnosti LRQA

Důvěra a transparentnost

Osvědčení o auditu od společnosti LRQA poskytuje zúčastněným stranám a investorům ujištění, že údaje jsou přesné, reprezentativní a porovnatelné. To jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí na základě podnikové strategie, výkonnosti, rizik a příležitostí k růstu. Rovněž můžeme podpořit vaše stávající verifikační programy dodavatelských řetězců – nebo ve spolupráci s vámi vytvořit nové programy podle vašich konkrétních potřeb.


Konkurenční výhoda

Zákazníci si vybírají výrobky od společností, kterým důvěřují, že jednají zodpovědně a udržitelně. Zveřejněním informací ověřených společností LRQA mohou společnosti zvýšit svou úroveň udržitelnosti, hodnotu značky a atraktivitu pro potenciální investory.


Zvýšení efektivity

Verifikace od společnosti LRQA může odhalit nedostatky, plýtvání, chybějící údaje, chyby či nesprávné informace v procesu, díky čemuž lze najít prostor pro úsporu nákladů a příležitosti pro další zlepšování podniků a jejich dodavatelských řetězců.


Soulad s předpisy

Expertní a velmi zkušené verifikační týmy společnosti LRQA mohou zajistit, že poskytované údaje a informace prokáží soulad se stávajícími i budoucími předpisy.

Potřebujete pomoci s verifikací?

V celosvětovém měřítku narůstá počet společností, které vydávají výkazy o udržitelnosti a údaje ESG, a proto narůstá poptávka po verifikačních službách zajišťujících komplexní, spolehlivé a porovnatelné údaje. Společnosti stále více usilují o rozšíření přínosů auditů do svých dodavatelských řetězců. Máte-li tedy rozsáhlý neověřený výkaz, nebo se na svou cestu teprve vydáváte, obraťte se na nás – pomůžeme vám maximalizovat přínosy verifikovaných údajů.

Proč s námi spolupracovat?

Jsme zde, abychom vám pomohli vyrovnat se s rychle se měnícím světem, a to prostřednictvím společné práce na řízení a zmírnění rizik, kterým čelíte. Od zajištění souladu s předpisy po transformaci dodavatelského řetězce s využitím údajů, naším úkolem je pomoci vám formovat budoucnost, spíše než nechat budoucnost, aby formovala vás.


Odborné znalosti

Naši pracovníci jsou odborníky ve svém oboru Dobře rozumí vašim potřebám a výzvám v oblasti udržitelnosti – a s využitím dokonalé znalosti procesu verifikace, certifikace a auditů vám pomohou tyto potřeby uspokojit.


Globální působnost

Působíme ve více než 120 zemích, jsme uznáváni více než 30 akreditačními orgány po celém světě a poskytujeme služby pro téměř každé odvětví, díky čemuž vám můžeme pomoci řídit rizika, posílit neustálé zlepšování a budovat důvěryhodnost u klíčových zúčastněných stran po celém světě.
Jsme verifikačním partnerem v oblasti CDP a jedním z nejdéle působících poskytovatelů verifikačních služeb v oblasti skleníkových plynů (greenhouse gas, GHG) – poskytujeme služby podle celé řady standardů, schémat a směrnic, včetně ISO 14064, EU/UK ETS, GRI a AA10000.


Strategická vize

Naše technické znalosti, zkušenost v oboru a inovativní, pokrokový přístup vám pomůže překonat dnešní výzvy – a stát se bezpečnější, zabezpečenější a udržitelnější organizací zítřka.

Efektivní partnerství

S našimi klienty a průmyslovými partnery spolupracujeme na zajištění důvěryhodnosti a transparentnosti, které potřebují pro posílení jejich agendy v oblasti udržitelnosti a získání konkurenční výhody.

Svěží perspektiva

Byli jsme vždy na čele při formování našeho odvětví a i nadále využíváme každé příležitosti spolupracovat s klienty a vyzkoušet nové myšlenky, služby a inovace.

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?