Skip content
Cave with light

Podnieś wartość danych poprzez ich weryfikację

Niezależna weryfikacja pomaga Ci kontrolować sytuację dostarczając Ci cenne spostrzeżenia i zwiększając przejrzystość w każdym aspekcie Twojego planu zrównoważonego rozwoju.

WERYFIKACJA DANYCH I INFORMACJI

Zarys ogólny

W miarę, jak światowi przywódcy zawierają kolejne porozumienia i zobowiązują się do osiągania kolejnych celów środowiskowych i w zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy duże i małe są zdecydowane wspierać te procesy. Jednocześnie udziałowcy, tacy jak inwestorzy, pracownicy, klienci i dostawcy chcą od firm wiarygodnych i rzetelnych informacji w zakresie środowiskowym, społecznym i dotyczącym zarządzania (ESG), aby móc dokonywać w pełni świadomych wyborów.

LRQA dokona niezależnej weryfikacji Twoich danych, informacji i sprawozdań, aby zwiększać Twoją wiarygodność i zaufanie wśród ludzi, którzy są dla Ciebie najważniejsi. Nasze usługi weryfikacji zgodnie z wiodącymi światowymi normami i programami, takimi jak ISO 14064 i AA1000 lub dedykowany program opracowany według wyjątkowych wymogów Twojej firmy pomoże Ci poprawić wyniki.

Poświadczenie Assurance Statement, które wystawiamy jest uznawane przez światowe programy takie jak CDP a my jako jednostka jesteśmy uznanym partnerem Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD).

Korzyści z weryfikacji przez LRQA

Zaufanie i przejrzystość

Assurance Statement jako poświadczenie wiarygodności przez LRQA daje pewność udziałowcom i inwestorom, że przedstawione dane są rzetelne, reprezentatywne i miarodajne. To pozwala im podejmować decyzje świadomie i w oparciu o strategię danej firmy, jej wyniki, zagrożenia oraz możliwości rozwoju. Możemy również włączyć się w programy weryfikacji działające już w Twoim łańcuchu dostaw albo wspólnie z Tobą opracować całkiem nowe, dopasowane do konkretnych potrzeb Twojej organizacji.


Przewaga nad konkurencją

Klienci wybierają produkty firm, którym ufają w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Ujawniając informacje zweryfikowane przez LRQA firmy mogą wzmocnić swoją pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwiększyć wartość marki oraz jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.


Zwiększona wydajność

Weryfikacja przez LRQA może ujawnić nieefektywność pewnych rozwiązań, marnotrawstwo, luki w danych, błędy lub przeinaczenia w procesie, który jednocześnie wskaże potencjalne źródła oszczędności oraz możliwości ciągłego doskonalenia w firnach i ich łańcuchach dostaw.


Zgodność z przepisami

Zespoły doświadczonych ekspertów i weryfikatorów LRQA dają pewność, że zgromadzone dane i informacje pozwalają wykazać zgodność z przepisami zarówno istniejącymi jak i tymi, które dopiero mają się ukazać.

Potrzebujesz wsparcia w weryfikacji?

Na całym świecie gwałtownie rośnie liczba firm składających raporty zrównoważonego rozwoju oraz dane ESG, stąd ogromne zapotrzebowanie na usługi weryfikacji pozwalające dostarczać dane pełne, wiarygodne i porównywalne. Coraz częściej firmy starają się rozszerzać korzyści z usług assurance na cały obszar swojego łańcucha dostaw. Dlatego, bez względu na to, czy dysponujesz już pełnym, lecz niezweryfikowanym raportem, czy też zaczynasz dopiero zajmować się tą tematyką, skontaktuj się z nami, aby podnieść wartość danych poprzez ich weryfikację.

Dlaczego warto nas wybrać?

Pomożemy Ci poruszać się w świecie gwałtownych zmian, wspólnie z Tobą opracowując sposoby na zarządzanie i ograniczanie zagrożeń, z jakimi się stykasz. Od zapewniania zgodności z wymogami aż po opartą na przetwarzaniu danych transformację łańcucha dostaw, naszym celem jest pomóc Ci kształtować przyszłość zamiast pozwalać, aby ona kształtowała Ciebie.


Wiedza techniczna

Nasi ludzie to specjaliści sektorowi. Doskonale rozumieją wymogi i wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, z jakimi się mierzysz, i dzięki dogłębnej znajomości procesów weryfikacji, certyfikacji i assurance pomogą Ci im sprostać.


Globalny zasięg

Ponieważ działamy w ponad 120 krajach i uznaje nas ponad 30 jednostek akredytujących na całym świecie oraz w niemal wszystkich sektorach, możemy Ci pomóc zarządzać ryzykiem, wspierać doskonalenie i budować zaufanie wśród udziałowców w skali globalnej.
Jesteśmy partnerem weryfikacji CDP i jednym z najdłużej działających dostawców weryfikacji emisji gazów cieplarnianych (GHG), dostarczającym usługi zgodnie z szeroką gamą norm, programów i wytycznych, w tym ISO 14064, EU/UK ETS, GRI i AA1000.


Wizja strategiczna

Nasza wiedza techniczna, znajomość sektora oraz innowacyjne, przyszłościowe podejście pomogą Ci sprostać dzisiejszym wyzwaniom i zadbać o pewność i bezpieczeństwo zrównoważonego rozwoju Twojej firmy jutro.

Skuteczne partnerstwo

Współpracujemy z naszymi klientami i partnerami z branży zapewniając wiarygodność i jawność, której potrzebują do realizacji swoich planów zrównoważonego rozwoju i zapewniania sobie przewagi konkurencyjnej.

Świeże spojrzenie

Od początku jesteśmy liderami kształtującymi naszą branżę i nadal wykorzystujemy każdą okazję, aby wspólnie z klientami wdrażać pionierskie pomysły, usługi i innowacje.

Chcesz się dowiedzieć więcej, jak możemy pomóc Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STUDIA PRZYPADKÓW