Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 14001 certifieringsjänster

Uppvisa miljömedvetenhet.

ISO 14001-certifiering ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att uppfylla kraven i den internationella standarden för miljöledningssystem (EMS). Få en grönare, hållbarare verksamhet med ett effektivt miljöledningssystem (EMS), i överensstämmelse med ISO 14001:2015.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

LRQA kan bistå er med UKAS-ackrediterad ISO 14001-certifiering, GAP-analys och försäkran som hjälper er att förbättra energieffektiviteten och reducera er miljöpåverkan.

GAP-analys

En GAP-analys ger er möjlighet att förstå hur ert miljöledningssystem står sig i förhållande till ISO 14001:2015 och vilka åtgärder som kan behöva genomföras. Under GAP-analysen kommer en revisor från LRQA att bedöma era kunskaper och förståelse av kraven i ISO 14001, kombinerat med vilken inverkan detta har på ert miljöledningssystem (EMS), för att på så sätt belysa hur pass redo organisationen är för utvärderingen. Vi rekommenderar därför att ni i förväg bekantar er med kraven i ISO 14001:2015.

Certifiering och utvärdering

Ackrediterad ISO 14001:2015 certifiering från LRQA visar era intressenter att ni har implementerat ert miljöledningssystem på rätt sätt, i enlighet med de krav som anges i standarden. Utöver att erbjuda ett mer systematisk tillvägagångssätt för att möta kraven från kunder och intressenter har även ISO 14001-certifieringen hjälpt organisationer att reducera sin energi- och vattenförbrukning.

ISO 14001-certifiering utgörs av två faser: en systemgenomgång och planerat besök för att kontrollera er förståelse av kraven i ISO 14001 och ett andra besök för att utvärdera era systems effektivitet i förhållande till policy för miljöledning.

Integrerade revisioner

Organisationer med flera ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet kan med en koordinerad utvärdering undvika dubbelarbete och spara både tid och pengar.

Certifieringstjänster

Låt inte ert certifieringsarbete stanna med miljöstyrning, LRQA levererar utvärderingstjänster inom certifiering, validering och verifiering för all världens standarder och scheman, inklusive kvalitet, hälsa och säkerhet, hållbarhet, energihantering, it-säkerhet och mycket mer.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag