Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Certifikační a školicí služby v oblasti FSSC 22000 | GFSI | LRQA

Certifikace a školení v oblasti FSSC 22000

 

Společnost LRQA má přední postavení na trhu v oblasti certifikace FSSC 22000. Díky spolupráci s největšími výrobci potravin i menšími producenty a farmáři se specifickými potřebami jsme dosáhli jedinečného porozumění tomuto odvětví.

FSSC 22000 V6 byl zveřejněn na začátku dubna 2023 a obsahuje několik aktualizací standardu. Změny se zaměřují na prevenci porušování předpisů v oblasti potravin a požadavky na obsah alergenů, environmentální monitoring či ochranu potravin. Získejte více informací o revizích.

FSSC 22000 V6 je uznáván celosvětovou iniciativou pro bezpečnost potravin (Global Food Safety Initiative, GFSI) a představuje komplexní přístup k řízení rizik pro bezpečnost potravin napříč dodavatelským řetězcem v potravinářství. FSSC 22000 V6 zohledňuje aktualizace schéma iniciativy GFSI a zpřísňuje požadavky na výkonnost CB jako součásti neustálého zlepšování.

Standard zahrnuje jak systémy managementu bezpečnosti potravin a krmiv, tak v příslušných případech i dopravu a skladování v závodech.

Služby v oblasti FSSC 22000

ikona obrazovky počítače

Školení

Rozšiřte své znalosti pomocí naší nabídky školení v oblasti FSSC 22000, která byla navržena pro různé úrovně zkušeností a stylů učení. 

image94kd3.pngRozdílová analýza (GAP)

Volitelná služba, v rámci níž Vám jeden z našich zkušených auditorů pomáhá identifikovat slabé oblasti nebo nesoulad ještě před formálním auditem FSSC 22000. 

imageao21.png
Akreditovaná certifikace

Nezávislý dvoufázový proces, který zřetelně deklaruje Vaše schopnosti. Akreditovaná certifikace vám pomůže vybudovat si důvěru u zainteresovaných stran a získat nové zakázky.

FSSC 22000

Proč s námi spolupracovat?

local and global.png
Místní i globální odbornost

Naši velmi zkušení auditoři jsou všude tam, kde jste Vy. Naše globální působnost nám umožňuje poskytovat místní služby se stejnou úrovní kvality. 

flexible delivery.png
Flexibilní realizace

Ve většině případů mohou být naše služby školení a certifikace v oblasti FSSC 22000 poskytovány na místě nebo vzdáleně. Pokud se rozhodnete pro způsoby vzdáleného poskytování, získáte stejně kvalitní služby s přístupem ke globálním odborníkům. 

beyond compliance.png
Více než jen plnění požadavků

Auditoři společnosti LRQA jsou specialisté ve svém oboru, které vybíráme podle potřeb Vašeho podniku, díky čemuž mohou provést komplexní audit Vašeho systému. Jsme odborníky, kteří nejenže rozumí potenciálu průlomových myšlenek, ale tyto znalosti také používají pragmatickým způsobem, který garantuje okamžitý i dlouhodobý příznivý dopad.

Jste připraveni k dalším krokům?

 

Časté dotazy

 • Co je standard FSSC 22000?

  FSSC 22000 je schéma pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin založené na standardu ISO 22000. Navíc obsahuje dodatečné požadavky na programy předběžných podmínek v potravinovém průmyslu. FSSC 22000 poskytuje rámec pro efektivní management bezpečnostních rizik v oblasti potravin. Zajišťuje soulad s předpisy a zvyšuje efektivitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

 • Co nového přináší standard FSSC 22000 ve verzi 6?

  Standard FSSC 22000 V6 (verze 6) začleňuje nové požadavky pro organizace, které chtějí zavést kulturu bezpečnosti potravin a vyhovět požadavkům celosvětově uznávaných standardů.

  Nejnovější aktualizace zahrnuje požadavky ISO 22003-1:2022 a zpřísňuje požadavky na podporu organizací v jejich přispění ke splnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje Sustainable Development Goals (SDGs). Změny také zahrnují aktualizované zaměření na redakční změny a doplňky jako součást neustálého zlepšování. Standard FSSC 22000 V6 bude zveřejněn na začátku dubna 2023.

  Přechod na FSSC 22000 verze 6
  Mezi daty 1. dubna 2023 a 31. března 2024 bude 12měsíční zaváděcí období, které umožní uživatelům standardu zrevidovat své systémy a zakomponovat nové požadavky. Po datu 31. března 2024 nadále nebudou prováděny audity podle FSSC 22000 V5.1.

  Teprve se standardem FSSC 22000 začínáte?
  V případě nových uživatelů standardu, kteří dosud audit neabsolvovali, bude verze, podle níž bude audit probíhat, záviset na datu uskutečnění auditu. Spojte se s námi a my vám poskytneme více informací. Spojte se s námi a získejte více informací.

   

 • Jaké nabízí standard FSSC 22000 přínosy?

  Existují 4 standardy BRCGS – pro certifikaci produkce potravin, výroby obalů, skladování a distribuci. Všechny čtyři standardy – BRCGS Food, Packaging, Storage a Distribution – jsou iniciativou GFSI hodnoceny jako ekvivalenty standardů FSSC, IFS a SQF.

  Přínosy standardu FSSC 22000:

  Nové obchodní příležitosti
  Certifikace FSSC 22000 zvyšuje Vaše možnosti spolupracovat s mnoha organizacemi, pro něž je certifikace FSSC 22000 smluvní podmínkou.

  Důvěra zákazníků
  Certifikace FSSC 22000 zlepšuje Vaši pověst a poskytuje Vašim zákazníkům důvěru ve Váš systém managementu v oblasti výroby a dodavatelského řetězce.

  Ověřený zákazníky
  Mnoho maloobchodníků, výrobců, poskytovatelů služeb a zpracovatelů surovin v oboru potravin má stanovenou certifikaci FSSC 22000 jako součást svého schvalovacího procesu pro dodavatele.

 • Jak dlouho trvá certifikace podle standardu FSSC 22000?

  Certifikace po schválení platí po dobu tří let, přičemž je podrobena kontrolnímu programu ověřujícímu efektivní použití systému, sestávajícímu z auditů po 12 měsících.

 • Kolik stojí certifikace podle standardu FSSC 22000?

  Náklady na certifikaci FSSC 22000 se různí v závislosti na řadě faktorů jako velikosti či struktuře organizace nebo rozsahu certifikace. Chcete-li získat nabídku podle Vašich konkrétních potřeb, obraťte se na nás zde

 • Jak vypadá obvyklý proces certifikace dle standardu FSSC 22000?

  Cesta, kterou se Vaše organizace vydá k získání certifikace FSSC 22000, závisí mimo jiné na velikosti podniku, jeho vyspělosti a stávajícím přístupu k řízení rizik.

  Standardní proces získání certifikátu FSSC však zahrnuje tři hlavní kroky.

  Vaše organizace si může pořádat o dobrovolný předběžný audit FSSC 22000 jako přípravu na prvotní certifikační audit FSSC 22000. Jakmile bude Vaše organizace připravena, vyžádáte si prvotní certifikační audit. Auditor se dostaví na Vaše pracoviště, kde provede kontrolu Vašich systémů zajišťování bezpečnosti a kvality potravin, produkty a výrobní procesy podle požadavků standardu FSSC 22000. Auditor vydá akční plán obsahující seznam všech nálezů, který bude muset Vaše společnost vyplnit, s uvedením podrobností o odstranění problémů, hlavní příčině a návrhu nápravných opatření. Hlášení a akční plán vydané auditorem jsou podrobeny nezávislému technickému přezkumu. Na základě výsledku technického přezkumu je poté doporučeno, nebo nedoporučeno vydání certifikace.

 • Uznává iniciativa GFSI standard FSSC 22000?

  Ano, iniciativa GFSI standard FSSC 22000 uznává. Certifikací FSSC 22000 organizace mohou po celém světě prokázat výrobcům, prodejcům a jiným organizacím poskytujícím služby v oblasti potravin, že používají systém managementu potravin, který splňuje mezinárodní standardy. Organizace s certifikací FSSC 22000 se také mohou účastnit dalších schémat uznávaných iniciativou GFSI, jako jsou SQF či BRCGS.

 • Jaký je rozdíl mezi standardy ISO 22000 a FSSC 22000?

  ISO 22000 a FSSC 22000 jsou oba mezinárodní standardy sloužící k vytvoření systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS). Nicméně standard FSSC 22000 je uznáván iniciativou GFSI. Pokud Vaši zákazníci vyžadují, abyste měli certifikaci dle standardu uznávaného iniciativou GFSI, pak pro Vaši organizaci může být nejvhodnější standard FSSC 22000, neboť kromě akceptace ze strany GFSI jeho schéma také využívá jako požadavek na systému managementu standard ISO 22000.

Máte již certifikaci dle standardu FSSC 22000 a chcete uskutečnit převod?

Držíte-li akreditovaný osvědčovací certifikát u jiného poskytovatele a zvažujete změnu, převod Vaší certifikace FSSC 22000 ke společnosti LRQA je snadný. Společnými silami Vám pomůžeme zajistit, aby byl převod co nejhladší.

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LRQA pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?