Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

LRQA välkomnar den nya utgåvan av livsmedelssäkerhetsstyrnings systemet ISO 22000.

Den reviderade ISO 22000-standarden är erkänd i hela den globala livsmedelsförsörjningskedjan och certifiering visar på ett engagemang för livsmedelssäkerhet.

Publiceringen av den nya upplagan av den internationella ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet ISO 22000:2018 har precis tillkännagivits av ISO (International Organization for Standardization).

Ökad efterfrågan från konsumenter på säker och hållbar livsmedelsproduktion kombinerat med leveranskedjor som blir mer komplexa vilket ger upphov till bedrägeri och sjukdomsspridning innebär att strävan efter livsmedelssäkerhet aldrig har varit så akut som den är i dag.

”Den efterlängtade publiceringen av den reviderade ISO 22000 är ett viktigt steg. Standarden är erkänd i hela den globala livsmedelskedjan och certifieringen visar offentligt ett åtagande för livsmedelssäkerhet”, säger Vincent Doumeizel – Vice President Food & Sustainability på LRQA.

ISO 22000, som riktar sig till alla organisationer inom livsmedels- och foderindustrierna, oavsett storlek, sektor eller geografisk plats, är strukturerad för att tillhandahålla processförbättringar och dess utformning ger en förebyggande och riskbaserad metod för livsmedelssäkerhet. Enligt ISO omfattar de senaste förbättringarna av ISO 22000 följande:

>> Antagande av ”ISO´s Annex SL” – text och struktur på en övergripande nivå som är gemensam för alla ISO-ledningssystemstandarder, vilket gör det enklare för organisationer att kombinera ISO 22000 med andra ledningssystem som ISO 9001 (kvalitet) eller ISO 14001 (miljö) och därmed potentiellt sparar tid och pengar

>> Ett nytt riskperspektiv – som ett viktigt begrepp inom livsmedelsbranschen – som skiljer mellan risker på operativ nivå och företagsnivå för ledningssystemet

>> Starka kopplingar till Codex Alimentarius, en livsmedelsorganisation inom FN för att skydda konsumenthälsan och främja rättvisa metoder inom livsmedelshandeln

”Detta är spännande nya inslag i ISO 22000”, säger Doumeizel. Annex SL var förväntad, men det intressanta är det nya riskperspektivet, som vi ser som grundläggande för att skapa global livsmedelssäkerhet.” LRQA har över 33 000 kunder i hela världen – från världens mest kända varumärken till de minsta leverantörerna. ”Därför känner vi till de problem som finns på marknaden och vi ser till att tillhandahålla lösningar med mervärde för att minska kunders oro. LRQA har länge levererat säkringstjänster baserade på ISO 22000 och vi välkomnar publiceringen av den nya standarden som vi tror ytterligare kommer att stärka alternativen att erhålla livsmedelssäkerhet för organisationer inom livsmedels- och fodersektorn.”

ISO 22000:2018 kommer att ersätta ISO 22000:2005. Enligt ISO har organisationer som är certifierade enligt standarden tre år från datumet för offentliggörande till övergång till den nya versionen. Mer information om LRQA:s breda utbud av tjänster för kvalitet och livsmedelssäkerhet samt utbildningstjänster inom livsmedelsområdet får du genom att skicka e-post till Nordicsales@lr.org

Hittar du inte det som du söker?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag