Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Säkrare distributionskedjor för livsmedel med nya BRCGS.

Version 8 av BRCGS for Food Safety (BRCGS V8) publicerades idag, den 1 augusti 2018.

Version 8 av BRCGS for Food Safety (BRCGS V8) publicerades idag, den 1 augusti 2018. Standarden ger ett ramverk för hanteringen av produktsäkerhet, integritet, lagstiftning och kvalitet, för alla som tillverkar, bearbetar och förpackar livsmedel.

Revisionerna gentemot standardens nya version kommer att inledas den 1 februari 2019.

Viktigaste förändringar / höjdpunkter

 • Uppmuntrar till en livsmedelssäkerhetskultur
 • Utökar kraven på miljöövervakning
 • Uppmuntrar företagen att fortsätta utveckla system för säkerhet och skydd av mat
 • Ger mer klarhet kring kraven för produktionens riskzoner med höga risker och sträng skötsel
 • Ger mer klarhet för tillverkare av djurfoder
 • Säkerställer global tillämpning och GFSI-benchmarking

Hur kan vi hjälpa er?

Som ett officiellt organ för BRCGS-certifiering vet vi att en BRCGS V8-certifiering är ett bevis på era åtaganden att leva upp till livsmedelssäkerhetskraven och den ökar andras förtroende för er. Dessutom är det något som ofta krävs av olika organisationer i samband med deras godkännande av leverantörer.

För att hjälpa er att förstå förändringarna och vad ni behöver göra kommer vi att erbjuda följande tjänster lokalt, via vårt globala nätverk med tekniska experter på BRCGS:

 • En serie webbseminarier – utformade för att hjälpa er att förstå förändringarna och vad de innebär för er organisation
 • Briefing workshops – halvdagars workshops när vi tar en titt på förändringarna, följt av en övning och en frågestund för att hjälpa er att ta fram en plan för implementeringen av BRCGS version 8
 • Besök för att hitta brister – ett endagsbesök där en av våra granskare tar en titt på er nuvarande verksamhet och identifierar vilka områden ni måste fokusera på för att granskningen av BRCGS V8 ska bli så framgångsrik som möjligt.

Varför välja LRQA?

 • Vi är tekniska experter med ett pragmatiskt men gediget tillvägagångssätt, vilket innebär att ni får den granskning ni behöver, när ni behöver den, utförd av vårt globala nätverk med BRCGS-granskare
 • Vi är ett officiellt BRCGS-certifieringsorgan, med en djup förståelse av programmet
 • Om ni är redo för förändringarna hjälper vi till att säkerställa detta genom vårt breda utbud av tjänster och information med extra värde
 • Vår förmåga att kombinera granskningar och erbjuda hela skalan av tjänster gör att ni får mindre strul, sparar tid och i slutänden även pengar
 • Kundservice är viktigt för oss, ni har alltid tillgång till rätt personer och den bästa BRCGS-erfarenhet som finns tillgänglig.

Om du vill veta mer om vårt breda utbud av Livsmedelssäkerhet, klicka här

Hittar du inte det som du söker?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag