Używasz przestarzałej przeglądarki. To uniemożliwi Ci dostęp do niektórych funkcji. Zaktualizuj przeglądarkę

Weryfikacja sprawozdań firmowych

Pokaż swoje zaangażowanie w zrównoważoną działalność firmy.

Weryfikacja sprawozdań firmowych pomoże Twojej organizacji w sposób jasny, przejrzysty i dostępny przedstawić skutki podjętych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Zarys ogólny

Weryfikacja sprawozdań firmy pomaga opinii publicznej oraz prywatnym przedsiębiorstwom dowolnej wielkości raportować o swoich wynikach pozafinansowych.

W usystematyzowanym procesie dokonuje się walidacji pozytywnego wpływu inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego, lokalnej społeczności i zrównoważonego rozwoju - elementów leżących u podstaw cyfr na Twoim bilansie rocznym a przy tym wzmacniających reputację Twojej organizacji.

Sposób informowania o swoich wynikach w tym zakresie jest istotny zwłaszcza, że rynek inwestycyjny interesuje się raportami pozafinansowymi. Firmy konsekwentnie doceniają rolę, jaką czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe odgrywają w ogólnym sukcesie Twojego przedsiębiorstwa, co oznacza zwiększone raportowanie potrójnej linii przewodniej.

Korzyści z Weryfikacji sprawozdań firmowych

Zaufanie partnerów

Całościowe raportowanie pomaga firmom dopasować się do najlepszych praktyk w branży i zwiększać zaufanie zarówno zainteresowanych stron jak i inwestorów. 

Ograniczanie ryzyka

Niezależna weryfikacja raportu zwiększa pewność zgodności z wymogami prawnymi i pomaga minimalizować ryzyko operacyjne.

Ciągłe doskonalenie

Benchmarking w branży jest motorem dla ciągłego doskonalenia, pozwalając na lepsze lokowanie środków i zmniejszanie kosztów operacyjnych.

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu Weryfikacji sprawozdań firmowych?

Usługi Weryfikacji sprawozdań firmowych od LRQA’s (LRQA) pomogą Ci uzyskać pewność, że systemy przetwarzania danych, na których opierają się Twoje raporty są solidne i niezawodne a gotowe sprawozdania zawierają wszystkie konieczne szczegóły.

LRQA może dopasować proces weryfikacji do Twoich wymogów organizacyjnych, walidując Twoje sprawozdania względem odpowiednich kryteriów, w tym AA1000 Assurance Standard oraz Wytycznych dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju (GRI).

Dlaczego warto nas wybrać?

Wykwalifikowani specjaliści

Eksperci od LRQA pomagali w opracowaniu AA1000 Assurance Standard wraz z uczestniczącymi w procesie grupami roboczymi GRI, co daje im odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania całościowej weryfikacji sprawozdań firmowych.

Wiedza techniczna

Kontrolerzy LRQA są dobierani według specjalistycznej znajomości danego sektora, co daje klientom pewność, że osoby dokonujące oceny rozumieją szczególne wyzwania branży i dostępne możliwości.

Twoja firma pomaga LRQA nieść pomoc innym

Zyski, jakie generujemy zasilają konto LRQA Foundation, organizacji dobroczynnej, która wspiera badania naukowe i inżynieryjne, edukację i społeczne zaangażowanie w nasze działania. Wszystko to pomaga nam realizować cel, jaki nam przyświeca we wszystkim, co robimy: Wspólnie działać na rzecz bezpieczniejszego świata.

Bezstronność

Zachowujemy bezstronność poprzez aktywne zarządzanie konfliktami interesów między poszczególnymi obszarami działalności LRQA, włącznie z tymi, które mogą zaistnieć pomiędzy usługami doradztwa a usługami certyfikacji 3-ciej strony. Kliknij i dowiedz się więcej . 

Chcesz wiedzieć więcej o tej usłudze?

Chcesz wiedzieć więcej lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą?

Naciśnij Enter albo strzałkę, by wyszukać Hit enter to search

Ikona wyszukiwania

Czy szukasz?